Informacija o listi potencijalnih korisnika sredstava „ Granta za razvoj poduzetništva i obrta“

Najčitanije

Povodom objavljenih Javnih poziva Ministarstva gospodarstva i prostornog uređenja Županije Posavske, na dan 19.07.2017. godine, Ministarstvo gospodarstva i prostornog uređenja objavljuje Liste potencijalnih korisnika sredstava.

Liste potencijalnih korisnika sredstava se mogu preuzeti na sljedećim poveznicama:
– Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za dodjelu nepovratnih sredstava kao podrška novoosnovanim obrtima, PREUZMI
– Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za dodjelu (refundaciju) nepovratnih financijskih sredstava namijenjenih regresiranju kamata na investicijske kredite i kredite za nabavku obrtnih sredstava, PREUZMI
– „Javni poziv za prikupljanje zahtjeva privatnih poslodavaca za financiranje upošljavanja neuposlenih osoba“, PREUZMI
– Javni poziv za prikupljanje zahtjeva privatnih poslodavaca za subvencioniranje troškova prekvalifikacije, dokvalifikacije i specijalizacije, PREUZMI

NAPOMENA: Svi podnosioci Zahtjeva čija imena gospodarskih društava i obrta nisu objavljena na Listama potencijalnih korisnika financijskih sredstava „Granta za razvoj poduzetništva i obrta“, temeljem odredaba gore navedenih Pravilnika, mogu uložiti prigovor u roku od osam dana od dana objavljivanja Lista potencijalnih korisnika sredstava na službenoj internetskoj stranici Vlade Županije Posavske.

Prigovor se podnosi pismenim putem, a dostavlja se osobno na protokol Ministarstva ili preporučeno poštom u zapečaćenoj koverti na adresu:

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I PROSTORNOG UREĐENJA ŽUPANIJE POSAVSKE
Titova b.b. ODŽAK 76 290
sa naznakom na koverti:
Prigovor po rezultatima Javnog poziva: n a v e s t i J a v n i p o z i v

Prigovori podneseni nakon isteka roka za podnošenje prigovora, neće se razmatrati i biti će odbačeni kao neblagovremeno podneseni.

Podnosioci Zahtjeva čiji nazivi ili imena nisu objavljeni na Listama potencijalnih korisnika sredstava, a čijim se zahtjevima nije moglo udovoljiti, o razlozima odbijanja mogu se upoznati uvidom u Liste odbijenih Zahtjeva

1. Lista odbijenih Zahtjeva novootvorenih obrta, PREUZMI
2. Lista odbijenih Zahtjeva za dodjelu (refundaciju) nepovratnih financijskih sredstava namijenjenih regresiranju kamata na investicijske kredite i kredite za nabavku obrtnih sredstava, PREUZMI
3. Lista odbijenih Zahtjeva za subvencioniranje troškova prekvalifikacije, dokvalifikacije i specijalizacije. PREUZMI

spot_img
spot_img

Posljednje obavijesti