Više

  Informacija o listi potencijalnih korisnika sredstava „ Granta za razvoj poduzetništva i obrta“

  Najčitanije

  Povodom objavljenih Javnih poziva Ministarstva gospodarstva i prostornog uređenja Županije Posavske, na dan 19.07.2017. godine, Ministarstvo gospodarstva i prostornog uređenja objavljuje Liste potencijalnih korisnika sredstava.

  Liste potencijalnih korisnika sredstava se mogu preuzeti na sljedećim poveznicama:
  – Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za dodjelu nepovratnih sredstava kao podrška novoosnovanim obrtima, PREUZMI
  – Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za dodjelu (refundaciju) nepovratnih financijskih sredstava namijenjenih regresiranju kamata na investicijske kredite i kredite za nabavku obrtnih sredstava, PREUZMI
  – „Javni poziv za prikupljanje zahtjeva privatnih poslodavaca za financiranje upošljavanja neuposlenih osoba“, PREUZMI
  – Javni poziv za prikupljanje zahtjeva privatnih poslodavaca za subvencioniranje troškova prekvalifikacije, dokvalifikacije i specijalizacije, PREUZMI

  NAPOMENA: Svi podnosioci Zahtjeva čija imena gospodarskih društava i obrta nisu objavljena na Listama potencijalnih korisnika financijskih sredstava „Granta za razvoj poduzetništva i obrta“, temeljem odredaba gore navedenih Pravilnika, mogu uložiti prigovor u roku od osam dana od dana objavljivanja Lista potencijalnih korisnika sredstava na službenoj internetskoj stranici Vlade Županije Posavske.

  Prigovor se podnosi pismenim putem, a dostavlja se osobno na protokol Ministarstva ili preporučeno poštom u zapečaćenoj koverti na adresu:

  MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I PROSTORNOG UREĐENJA ŽUPANIJE POSAVSKE
  Titova b.b. ODŽAK 76 290
  sa naznakom na koverti:
  Prigovor po rezultatima Javnog poziva: n a v e s t i J a v n i p o z i v

  Prigovori podneseni nakon isteka roka za podnošenje prigovora, neće se razmatrati i biti će odbačeni kao neblagovremeno podneseni.

  Podnosioci Zahtjeva čiji nazivi ili imena nisu objavljeni na Listama potencijalnih korisnika sredstava, a čijim se zahtjevima nije moglo udovoljiti, o razlozima odbijanja mogu se upoznati uvidom u Liste odbijenih Zahtjeva

  1. Lista odbijenih Zahtjeva novootvorenih obrta, PREUZMI
  2. Lista odbijenih Zahtjeva za dodjelu (refundaciju) nepovratnih financijskih sredstava namijenjenih regresiranju kamata na investicijske kredite i kredite za nabavku obrtnih sredstava, PREUZMI
  3. Lista odbijenih Zahtjeva za subvencioniranje troškova prekvalifikacije, dokvalifikacije i specijalizacije. PREUZMI

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti