Više

  INFORMACIJA O PODNOŠENJU PRORAČUNSKIH ZAHTJEVA ZA 2021.GODINU

  Najčitanije

  Sukladno odredbama Zakona o proračunima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BIH“, br.102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19 i 99/19), te u skladu s proračunskim kalendarom za pripremu Proračuna Županije Posavske za 2021. godinu, Ministarstvo financija Županije Posavske poziva sve proračunske korisnike da pristupe izradi i podnošenju proračunskih zahtjeva za 2021. godinu. Proračunski korisnici trebaju kompletirati svoje proračunske zahtjeve za fiskalnu 2021. godinu u skladu s proračunskim ograničenjima i Proračunskim instrukcijama br.2., i unijeti ih u sustav za planiranje proračuna „eBudget“, te tiskanu verziju zahtjeva, zajedno s pomoćnim obrascima dostaviti Ministarstvu financija najkasnije do 30.10.2020. godine.

  Proračunsku instrukciju br.2, pomoćne obrasce i uputu za unos zahtjeva u aplikaciju eBudget možete skinuti sa donjih linkova.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti