Informacija o pregovaračkom postupku bez objave obavijesti

625