Više

  INFORMACIJA o stanju sigurnosti na području ŽP za period siječanj-ožujak 2021. g.

  Najčitanije

  Ocjena o stanju sigurnosti je proizvod pokazatelja iz oblasti kriminaliteta, JriM i oblasti sigurnosti javnog prometa.
  Kada je riječ o oblasti kriminaliteta procjenjujemo da je došlo do znatnog povećanja ukupnog broja kaznenih djela u odnosu isti period 2020. godine za 21 KD, naknadna otkrivenost je povećana za 19,02% a ukupna razriješenost za 12,87%. Stanje JriM se ocjenjuje kao zadovoljavajućim obzirom da je došlo do znatnog povećanja broja evidentiranih prekršaja u odnosu na isti period 2020. godine za 45 prekršaja.
  Stanje u oblasti sigurnosti javnog prometa kao trećeg segmenta procjene temeljem kojih se i formira ocjena o stanju sigurnosti na području Županije se može analizirati, usporediti i ocijeniti kroz dvije oblasti: pregled prometnih nezgoda i pregled prometnih prekršaja. Analizirajući pregled prometnih nezgoda izvodimo zaključak da je došlo do neznatnog povećanje broja prometnih nezgoda i to za 4 u odnosu na isti period 2020. godine.

  KRIMINALITET

  Tijekom analiziranog i kompariranog perioda obrađeno je ukupno 71 kazneno djelo dok je u istom periodu 2020. godine obrađeno 50 kaznenih dijela. Sveukupno je razriješeno 78,87% kaznenih dijela a u istom periodu 2020. godine razriješeno je sveukupno 66% kaznenih dijela. Sveukupno su kao izvršitelji KD prijavljene 64 osobe. Analizirajući KD po njihovoj strukturi najviše su zastupljeni imovinski delikti teške krađe i krađe.

  JriM

  Na području ŽP ukupno je evidentirano i obrađeno 96 prekršaja dok je u istom periodu 2020. godine evidentiran 51 prekršaj ili 45 prekršaja manje. Na području općine Orašje evidentirana su 42 prekršaja a u prošloj godini 17, na području Odžaka je evidentirano 47 prekršaja, a u prošloj godini 34, a na području općine Domaljevac-Šamac je bilo 7 narušavanje JriM dok u istom periodu 2020. godine nije bilo narušavanja jrim.

  SIGURNOST JAVNOG PROMETA

  Kada je riječ o broju prometnih nezgoda situacija se u odnosu na komparirana razdoblja može se cijeniti tek zadovoljavajućim obzirom da je došlo do neznatnog povećanja broja nezgoda u odnosu na isti period 2020. godine za 4 nezgode. Tijekom praćenog perioda evidentirano je 45 prometnih nezgoda, a u prošloj godini 41. U nezgodama nemamo smrtno stradalih, 3 osobe su zadobile teške, a 4 osobe lakše ozlijede. Tijekom kompariranog perioda prošle godine nismo imali smrtno stradalih, 2 osobe su zadobile teške, a 9 osoba je zadobilo lakše povrede. Nezgode su se najčešće događale na području općine Orašje njih 29 na području Odžaka se dogodilo 14 nezgoda, a na području općine Domaljevac-Šamac 2. U nezgodama su učestvovala 72 sudionika, 58 vozača PMV, 3 vozača TMV, 1 vozač motocikala, 0 pješaka i 10 ostalih učesnika u nezgodama. Tijekom analiziranog perioda ukupno je kontrolirano 7898 vozila, a u istom periodu 2020 godine ukupno 7387 vozila. Redovnim nadzorom i kontrolom vozila i vozača otkrivena su 1734 prekršaja prikazanih kroz prekršajne prijave i naloge od toga 855 prekršaja za koje je predviđena novčana kazna 50KM. Na području Orašja je otkriveno ukupno 1121 prekršaj, u Odžaku je otkriveno 571, a na području općine Domaljevac-Šamac 42 prekršaja. Iz prometa su isključena 42 vozača i 22 vozila. Vozači su uglavnom isključeni zbog alkoholiziranost njih 24, a vozila zbog neregistriranosti sveukupno njih 17. Prometni prekršaji su najčešće činjeni na magistralnim cestama njih 1313, a u istom periodu, prva tri mjeseca 2020. godine 1357.

  ZAKONITOST U RADU

  Tijekom prvog tromjesečja 2021. godine Jedinica za profesionalne standarde je zaprimila 3 predstavke na rad policije od kojih je u 1 slučaju obustavljen postupak, 1 je proglašena neutemeljenom, a 1je zaključena bez dovoljno dokaza.

  ZAKLJUČAK

  Na temelju navedenih,prikazanih i analiziranih statističkih pokazatelja stanje sigurnosti za razdoblje siječanj-ožujak 2021. godine možemo ocijeniti „zadovoljavajućim“.

  Glasnogovornik
  Josip Dominković
  Samostalni inspektor policije

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti