Više

  Informacija o stanju sigurnosti na području Županije Posavske za mjesec srpanj 2022. godine

  Najčitanije

  Sigurnost s aspekta nadležnih poslova i zadataka propisanih Zakonom o unutarnjim poslovima Županije Posavske, kao najznačajniji dio ukupne sigurnosti na području Županije Posavske, u sebi sublimira kriminalitet, javni red i mir i sigurnost prometa.

  KRIMINALITET

  Kada je riječ o oblasti kriminaliteta evidentirano je 13 kaznenih djela što je smanjenje broja obrađenih KD u odnosu na oba usporedna razdoblja i to u odnosu na prethodni mjesec za 7 (s 20 na 13), a odnosu na isti mjesec prošle godine za 19 (s 32 na 13).

  Naknadna otkrivenost je umanjena u odnosu na oba komparativna razdoblja i to u odnosu na prošli mjesec za 35%, a u odnosu na isti mjesec prošle godine za 20%. Ukupna razriješenost je također umanjena u odnosu na oba komparativna razdoblja i to u odnosu na prošli mjesec za 13,08%, a u odnosu na isti mjesec prošle godine za 4,33%. Tijekom analiziranog perioda nije bilo prijavljenih KD iz oblasti organiziranog kriminaliteta i terorizma.

  Ukupna razriješenost je 76,92%, dok je u prethodnom mjesecu bila 90%, a u istom mjesecu prošle godine 81,25%. Najčešće prijavljivana kaznena djela su laka tjelesna ozljeda i krađa.

  Od ukupnog broja prijavljenih kaznenih djela 8 KD su počinili poznati počinitelji dok su 5 KD počinili nepoznati počinitelji. Policijski službenici su svojim radom naknadno otkrili odnosno razriješili 2 KD koja su počinili nepoznati počinitelji. Ukupno je prijavljeno 10 osoba zbog počinjena KD od čega je 1 povratnik u vršenju KD i 1 malodobnik dok je 1 osoba lišene slobode do 24 sata.

  JAVNI RED I MIR

  Broj prekršaja protiv javnog reda i mira je umanjen u odnosu na prošli mjesec za 3 (s 20 na 17) dok je u odnosu na srpanj 2021. godine povećan za 9 (s 8 na 17). Evidentirano je ukupno 17 slučajeva narušavanja javnog reda i mira u kojima je počinjeno 17 prekršaja.

  Od ukupnog broja evidentiranih prekršaja na području grada Orašja je zabilježeno 14 prekršaja, na području općine Odžak 3 prekršaja dok na području općine Domaljevac-Šamac nije evidentiran niti jedan prekršaj protiv javnog reda i mira.

  Javni red i mir je najčešće narušavan naročito prosjačenjem i neovlaštenim prikupljanjem dragovoljnih priloga (8 prekršaja), na ulici (17 prekršaja), utorkom i petkom (3 prekršaja) u vremenu od 06,00 do 22,00 sati (12 prekršaja).

  Zbog počinjena prekršaja proveden je postupak protiv 16 osoba u skladu sa Zakonom o prekršajima protiv javnog reda i mira Županije Posavske.

  SIGURNOST JAVNOG PROMETA

  Stanje u oblasti sigurnosti javnog prometa kao trećeg segmenta procjene temeljem kojih se i formira ocjena o stanju sigurnosti na području Županije se može analizirati, usporediti i ocijeniti kroz dvije oblasti: pregled prometnih nezgoda i pregled prometnih prekršaja.

  Ukupno je zabilježeno 18 prometnih nezgoda što predstavlja umanjenje broja prometnih nezgoda u odnosu na oba usporedna razdoblja i to u odnosu na prošli mjesec za 1 nezgodu (s 19 na 18) a u odnosu na srpanj 2021 godine za 4 nezgode (s 22 na 18). Nezgode su se najčešće događale na području Odžaka njih 9, na području Orašja njih 8, dok se na području općine Domaljevac-Šamac dogodila 1 prometna nezgode. Tijekom mjeseca srpnja 2022. godine nije bilo smrtno stradalih osoba kao niti u prethodnom mjesecu niti u srpnju 2021 godine. Tijekom izvještajnog perioda teško ozlijeđena je 1 osobe što je u odnosu na prethodni mjesec umanjenje za 2 teško ozlijeđene osobe kao i u odnosu na isti mjesec prošle godine kada je bilo 4 teško ozlijeđene osobe. Lakše ozlijeđenih osoba je bilo 3 što predstavlja umanjenje u odnosu na prošli mjesec za 2 lakše ozlijeđene osobe, a u odnosu su srpanj 2021 godine uvećanje za 1 osobu. U prometnim nezgodama je nastupila materijalna šteta u iznosu od cca 16150,00 konvertibilnih maraka. Najčešći uzrok nastanka prometnih nezgoda je neprilagođena brzina dok su vozači putničkih vozila najčešći sudionici prometnih nezgoda.

  Tijekom izvještajnog perioda ukupno je kontrolirano 2430 vozila, dok je u prethodnom mjesecu kontrolirano 2139 vozila, a u istom periodu prošle godine 2847 vozila. Redovnim nadzorom i kontrolom vozila i vozača otkrivena je ukupno 1059 prekršaja prikazanih kroz prekršajne prijave i naloge, od čega 797 prekršaja za koje je predviđena novčana kazna veća od 50 KM. Na području Orašja je otkriveno ukupno 707 prekršaja, na području Odžaka 301 prekršaj, a na području općine Domaljevac-Šamac njih 51. Iz prometa su isključena 22 vozila i 20 vozača. Vozači su najčešće isključivani zbog upravljanja vozilom bez vozačke dozvole, a vozila iz ostalih razloga. Prometni prekršaji su najčešće činjeni na magistralnim cestama njih 867.

  ZAKONITOST U RADU

  Tijekom mjeseca srpnja 2022 godine Postrojba za profesionalne standarde Uprave policije MUP-a Županije Posavske zaprimila je 2 predstavke na postupanje protiv policijskih službenika od kojih je jedna utemeljena, a jedna neformalno razrješena. Policijski službenici su prema građanima ukupno 2 puta uporabili sredstva prinude (tjelesna snaga i sredstva za vezivanje) koja su bila opravdana.

  OSTALE AKTIVNOSTI

  Tijekom izvještajnog perioda službenici Postrojbe za potporu su vršili pojačane ophodnje u noćnim satima. Pružali su asistenciju Uredu za strance u vezi s postupanjem s migrantima, te su vršili pratnje i osiguranja štićenih osoba.

  U tijeku je provedba akcije „Pomozimo djeci u prometu-poštujte prometne znakove“, te su provedene po jedna lokalna i Županijska operativna akcija pojačane kontrole sudionika u prometu, a u skladu s Planom prevencije permanentno se provode akcije pojačanog nadzora brzine kretanja vozila u blizini školskih objekata.

  Ukupno je osigurano 8 javnih okupljanja te je legitimirano 125 nepoznatih osoba. Tijekom mjeseca srpnja 2022. godine ukupno je oduzeto 50 različitih predmeta (oružja, streljiva, javnih isprava, novca, opojnih droga i dr.).

  Tijekom mjeseca srpnja na području Županije Posavske ukupno su zatečeni 31 migrant.

  Policijski službenici su u sklopu svojih aktivnosti, a u vezi s pandemijom koronavirusa, izvršili 33 nadzora nad osobama koje se nalaze u samoizolaciji po rješenju sanitarnog inspektora Uprave za inspekcijske poslove Županije Posavske. Nadzorom je utvrđeno da su se sve nadzirane osobe pridržavale mjera i nisu kršile odredbe Rješenja o samoizolaciji.

  Izvršili su i 179 obilazaka ugostiteljskih objekata s ciljem utvrđivanja prekoračenja djelatnog vremena, a u skladu sa Zapovijedima kriznog stožera Županije Posavske. Obilaskom i nadzorom nisu evidentirali prekoračenja djelatnog vremena ugostiteljskih objekata.

  ZAKLJUČAK

  Temeljem iskazanih i analiziranih statističkih pokazatelja može se zaključiti da je ukupno stanje sigurnosti na području Županije Posavske za mjesec lipanj 2022 godine „zadovoljavajuće“.

  GLASNOGOVORNIK
  Zdenko Ćubel

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti