Više

  Informacija o stanju sigurnosti na području Županije Posavske za mjesec studeni 2023. godine

  Najčitanije

  Sigurnost s aspekta nadležnih poslova i zadataka propisanih Zakonom o unutarnjim poslovima Županije Posavske, kao najznačajniji dio ukupne sigurnosti na području Županije Posavske, u sebi sublimira kriminalitet, javni red i mir i sigurnost prometa.

  KRIMINALITET

  Kada je riječ o oblasti kriminaliteta evidentirana su 23 kaznena djela što je jednak broj obrađenih KD kao i u prethodnom mjesecu, a smanjenje u odnosu na isti mjesec prošle godine za 6 (s 29 na 23).

  Naknadna otkrivenost je povećana u odnosu na prethodni mjesec za 5,05%, a smanjena u odnosu na studeni 2022 godine za 49,65%. Ukupna razriješenost je umanjena odnosu oba usporedna razdoblja i to u odnosu na prošli mjesec za 4,34 %, a u odnosu na isti mjesec prošle godine za 24,43 %. Tijekom analiziranog perioda nije bilo prijavljenih KD iz oblasti organiziranog kriminaliteta i terorizma.

  Ukupna razriješenost je 65,22%, dok je u prethodnom mjesecu bila 69,56%, a u istom mjesecu prošle godine 89,65%. Najčešće prijavljivano kazneno djelo je Krađa.

  Od ukupnog broja prijavljenih kaznenih djela 12 KD su počinili poznati počinitelji dok su 11 KD počinili nepoznati počinitelji. Policijski službenici su svojim radom naknadno otkrili odnosno razriješili 3 KD koja su počinili nepoznati počinitelji. Ukupno je prijavljeno 15 osoba zbog počinjena KD od čega su 3 povratnika u vršenju KD dok su 2 osobe lišene slobode do 24 sata.

  JAVNI RED I MIR

  Broj prekršaja protiv javnog reda i mira je umanjen u odnosu na prošli mjesec za 2 prekršaja (s 19 na 17) dok je u odnosu na studeni 2022. godine povećan za 4 prekršaja (s 13 na 17). Evidentirano je ukupno 14 slučajeva narušavanja javnog reda i mira u kojima je počinjeno 17 prekršaja.

  Od ukupnog broja zabilježenih prekršaja na području grada Orašja je zabilježeno 9 prekršaja, na području općine Odžak 6 prekršaja dok su na području općine Domaljevac-Šamac evidentirana 2 prekršaj protiv javnog reda i mira.

  Javni red i mir je najčešće narušavan vrijeđanjem i omalovažavanjem policijskih službenika i naročito drskim ponašanjem (po 7 prekršaja), na ulici (10 prekršaja), nedjeljom (5 prekršaja) u vremenu od 22,00-06,00 sati (9 prekršaja).

  Zbog počinjena prekršaja proveden je postupak protiv 17 osoba u skladu sa Zakonom o prekršajima protiv javnog reda i mira Županije Posavske.

  SIGURNOST JAVNOG PROMETA

  Stanje u oblasti sigurnosti javnog prometa kao trećeg segmenta procjene temeljem kojih se i formira ocjena o stanju sigurnosti na području Županije se može analizirati, usporediti i ocijeniti kroz dvije oblasti: pregled prometnih nezgoda i pregled prometnih prekršaja.

  Ukupno su zabilježene 22 prometne nezgode što predstavlja smanjenja broja prometnih nezgoda u odnosu na prošli mjesec za 4 nezgode (s 26 na 22), a povećanje u odnosu na studeni 2022 godine za 7 nezgoda (s 15 na 22). Nezgode su se najčešće događale na području Orašja njih 10, na području Odžaka njih 8 dok su se na području općine Domaljevac-Šamac dogodile 4 prometne nezgode. Tijekom mjeseca studenog 2023. godine nije bilo smrtno stradalih osoba kao niti u prethodnom mjesecu dok je u studenom 2022. godine smrtno stradala 1 osoba. Tijekom izvještajnog perioda nije bilo teško ozlijeđenih osoba, za razliku od prethodnog mjeseca kada su teško ozlijeđene 2 osobe, a u studenom 2022. godine teško ozlijeđena je 1 osoba. Lakše ozlijeđenih osoba je bilo 6 što predstavlja smanjenje u odnosu na prethodni mjesec za 1 lakše ozlijeđenu osobu, a povećanje u odnosu na studeni 2022 godine za 2 lakše ozlijeđene osobe. U prometnim nezgodama je nastupila materijalna šteta u iznosu od cca 13.200,00 konvertibilnih maraka. Najčešći uzrok nastanka prometnih nezgoda je neprilagođena brzina dok su vozači putničkih vozila najčešći sudionici prometnih nezgoda.

  Tijekom izvještajnog perioda ukupno je kontrolirano 2219 vozila, dok je u prethodnom mjesecu kontrolirano 2925 vozila, a u istom periodu prošle godine 1710 vozila. Redovnim nadzorom i kontrolom vozila i vozača otkriveno je ukupno 1024 prekršaja prikazanih kroz prekršajne prijave i naloge, od čega 728 prekršaja za koje je predviđena novčana kazna veća od 50 KM. Na području Orašja je otkriveno 555 prekršaja, na području Odžaka 362 prekršaja, a na području općine Domaljevac-Šamac njih 107. Iz prometa je isključeno 17 vozila i 19 vozača. Vozači su najčešće isključivani zbog upravljanja vozilom bez vozačke dozvole, a vozila zbog ostalih razloga. Prometni prekršaji su najčešće činjeni na magistralnim cestama njih 841.

  ZAKONITOST U RADU

  Tijekom mjeseca studenog 2023 godine Postrojba za profesionalne standarde Uprave policije MUP-a Županije Posavske zaprimila je 1 predstavku na postupanje protiv policijskih službenika koja je u postupku rješavanja. Policijski službenici su dva puta uporabila sredstva prinude prema građanima koja su bila opravdana.

  OSTALE AKTIVNOSTI

  Tijekom izvještajnog perioda službenici Postrojbe za potporu su vršili pojačane ophodnje. Vršili su pratnje i osiguranja štićenih osoba.

  U tijeku je provedba akcije „Pomozimo djeci u prometu-poštujte prometne znakove“, te su provedene po jedna županijska i 2 lokalne operativna akcija pojačane kontrole sudionika u prometu, a u skladu s Planom prevencije permanentno se provode akcije pojačanog nadzora brzine kretanja vozila u blizini školskih objekata.

  Ukupno je osigurano 29 javnih okupljanje te su legitimirane 94 nepoznate osoba. Tijekom mjeseca studenog 2023. godine ukupno je oduzeto 17 različitih predmeta (oružja, streljiva, javnih isprava, novca, opojnih droga i dr.).

  Tijekom mjeseca studenog 2023 godine na području Županije Posavske nije bilo poduzimanja mjera prema migrantima.

  ZAKLJUČAK

  Temeljem iskazanih i analiziranih statističkih pokazatelja može se zaključiti da je ukupno stanje sigurnosti na području Županije Posavske za mjesec studeni 2023 godine „zadovoljavajuće“.

  GLASNOGOVORNIK
  Zdenko Ćubel

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti