Više

  Informacija o stanju sigurnosti na području Županije Posavske za rujan 2023. godine

  Najčitanije

  Sigurnost s aspekta nadležnih poslova i zadataka propisanih Zakonom o unutarnjim poslovima Županije Posavske, kao najznačajniji dio ukupne sigurnosti na području Županije Posavske, u sebi sublimira kriminalitet, javni red i mir i sigurnost prometa.
  KRIMINALITET
  Kada je riječ o oblasti kriminaliteta evidentirana su 32 kaznena djela što je povećanje broja obrađenih KD u odnosu na oba usporedna razdoblja i to za prethodni mjesec za 12 (s 20 na 32), a u odnosu na isti mjesec prošle godine za 3 (s 29 na 32).
  Naknadna otkrivenost je povećana u odnosu na oba komparativna razdoblja i to u odnosu na prošli mjesec za 12,5%, a u odnosu na rujan 2022. godine za 18,75. Ukupna razriješenost je umanjena u odnosu na prošli mjesec za 1,25%, a povećana u odnosu na isti mjesec prošle godine za 11%. Tijekom analiziranog perioda nije bilo prijavljenih KD iz oblasti organiziranog kriminaliteta i terorizma.
  Ukupna razriješenost je 93,75%, dok je u prethodnom mjesecu bila 95%, a u istom mjesecu prošle godine 82,75%. Najčešće prijavljivana kaznena djela su Nasilje u obitelji i Oštećenje tuđe stvari.
  Od ukupnog broja prijavljenih kaznenih djela 16 KD su počinili poznati počinitelji dok su 16 KD počinili nepoznati počinitelji. Policijski službenici su svojim radom naknadno otkrili odnosno razriješili 14 KD koja su počinili nepoznati počinitelji. Ukupno su prijavljene 34 osobe zbog počinjena KD od čega je 2 povratnika u vršenju KD i jedan pripadnik MUP-a dok je 8 osoba lišeno slobode do 24 sata.
  JAVNI RED I MIR
  Broj prekršaja protiv javnog reda i mira je povećan u odnosu na prošli mjesec za 1 (s 16 na 17) dok je u odnosu na rujan 2022. godine umanjen za 6 (s 23 na 17). Evidentirano je ukupno 17 slučajeva narušavanja javnog reda i mira u kojima je počinjeno 17 prekršaja.
  Od ukupnog broja evidentiranih prekršaja na području grada Orašja je zabilježeno 10 prekršaja, na području općine Odžak 7 prekršaja dok na području općine Domaljevac-Šamac nije evidentiran niti jedan prekršaj protiv javnog reda i mira.
  Javni red i mir je najčešće narušavan prosjačenjem (7 prekršaja), na ulici (14 prekršaja), subotom (7 prekršaja) u vremenu od 06,00 do 14,00 sati (9 prekršaja).
  Zbog počinjena prekršaja proveden je postupak protiv 15 osoba u skladu sa Zakonom o prekršajima protiv javnog reda i mira Županije Posavske.
  SIGURNOST JAVNOG PROMETA
  Stanje u oblasti sigurnosti javnog prometa kao trećeg segmenta procjene temeljem kojih se i formira ocjena o stanju sigurnosti na području Županije se može analizirati, usporediti i ocijeniti kroz dvije oblasti: pregled prometnih nezgoda i pregled prometnih prekršaja.
  Ukupno je zabilježeno 18 prometnih nezgoda što predstavlja povećanje broja prometnih nezgoda u odnosu na prošli mjesec za 1 nezgodu (s 17 na 18), a umanjenje u odnosu na rujan 2022. godine za 1 nezgodu (s 19 na 18). Nezgode su se najčešće događale na području Orašja njih 12, na području Odžaka njih 6, dok se na području općine Domaljevac-Šamac nije dogodila niti jedna prometna nezgoda. Tijekom rujna 2023. godine nije bilo smrtno stradalih osoba dok je u prethodnom mjesecu smrtno stradala 1 osoba, a u rujnu 2022. godine nije bilo smrtno stradalih. Tijekom izvještajnog perioda teško ozlijeđene su 2 osobe kao i u oba usporedna mjeseca. Lakše ozlijeđenih osoba je bilo 5 što predstavlja povećanje u odnosu na prošli mjesec za 1 lakše ozlijeđenu osobu, a umanjenje u odnosu su rujan 2022 godine za 2 teško ozlijeđene osobe. U prometnim nezgodama je nastupila materijalna šteta u iznosu od cca 21.600,00 konvertibilnih maraka. Najčešći uzrok nastanka prometnih nezgoda je neprilagođena brzina dok su vozači osobnih vozila najčešći sudionici prometnih nezgoda.
  Tijekom izvještajnog perioda ukupno je kontrolirano 2880 vozila, dok je u prethodnom mjesecu kontrolirano 2438 vozila, a u istom periodu prošle godine 1893 vozila. Redovnim nadzorom i kontrolom vozila i vozača otkrivena je ukupno 1088 prekršaja prikazanih kroz prekršajne prijave i naloge, od čega 704 prekršaja za koje je predviđena novčana kazna veća od 50 KM. Na području Orašja je otkriveno ukupno 615 prekršaja, na području Odžaka 372 prekršaj, a na području općine Domaljevac-Šamac njih 101. Iz prometa je isključeno 19 vozila i 36 vozača. Vozači su najčešće isključivani zbog upravljanja vozilom bez vozačke dozvole, a vozila zbog neregistriranosti. Prometni prekršaji su najčešće činjeni na magistralnim cestama njih 849.
  ZAKONITOST U RADU
  Tijekom mjeseca rujna 2023 godine Postrojba za profesionalne standarde Uprave policije MUP-a Županije Posavske nije zaprimila niti jednu predstavku na postupanje protiv policijskih službenika. Policijski službenici su prema građanima ukupno 2 puta uporabili sredstva prinude (tjelesna snaga i sredstva za vezivanje) koja su bila opravdana.
  OSTALE AKTIVNOSTI
  Tijekom izvještajnog perioda službenici Postrojbe za potporu su vršili pojačane ophodnje u noćnim satima. Vršili su pratnje i osiguranja štićenih osoba.
  U tijeku je provedba akcije „Pomozimo djeci u prometu-poštujte prometne znakove“ kao i preventivna kampanja „Poštuj život, ne oružje“ te su provedene dvije lokalne i jedna županijska operativna akcija pojačane kontrole sudionika u prometu, a u skladu s Planom prevencije permanentno se provode akcije pojačanog nadzora brzine kretanja vozila u blizini školskih objekata.
  Ukupno su osigurana 34 javna okupljanja te je legitimirano 68 nepoznatih osoba. Tijekom mjeseca rujna 2023. godine ukupno je oduzeto 18 različitih predmeta (oružja, streljiva, javnih isprava, novca, opojnih droga i dr.).
  Tijekom mjeseca rujna 2023. godine nisu zabilježena postupanja službenika Uprave policije MUP-a Županije Posavske prema migrantima.
  ZAKLJUČAK
  Temeljem iskazanih i analiziranih statističkih pokazatelja može se zaključiti da je ukupno stanje sigurnosti na području Županije Posavske za mjesec rujan 2023. godine „zadovoljavajuće“.

  GLASNOGOVORNIK
  Zdenko Ćubel

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti