Više

  Informacija o stanju vodostaja na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH

  Najčitanije

  Agencija za vodno područje rijeke Save nastavlja pojačano praćenje vodostaja na svim vodotocima na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH.

  U okviru svojih redovnih aktivnosti svakodnevno detaljno analizira slijedeće podatke:
  -Trenutne vodostaje na mreži automatskih vodomjernih stanica na vodnom području rijeke Save u F BiH koje su u vlasništvu Agencije,
  -Meteorološku prognozu za naredna četiri dana dostavljenu od strane Federalnog hidrometeorološkog zavoda,
  -Trenutne vodostaje na rijeci Savi uzvodno od granice sa BiH koji su dostupni na web stranici Hrvatskih voda,
  -Rezultate prognoze padalina i vodostaja prognoznog modela za Unu-Sanu kao i platforme prognoznih modela za kompletan sliv rijeke Save.

  Na svim desnim pritokama rijeke Save kao i na samoj rijeci Savi vodostaji su u stagnaciji i blagom opadanju. U zadnja 24 sata vodostaj na VS Slavonski Brod je opao za 10 cm dok je za isti period vodostaj na VS Slavonski Šamac opao za 7 cm. Obzirom da nisu prognozirane značajnije količine padalina u naredna tri dana može se očekivati nastavak trenda opadanja nivoa rijeke Save, što će dodatno biti uvjetovano i ispuštanjem vode iz retenzije Lonjsko polje.

  Zaštitni vodni objekti su u stabilnom i funkcionalnom stanju, o čemu se brinu pravni subjekti koji provode mjere aktivne obrane od poplava na području Županije Posavske.

  Zbog dostignutih nivoa vodostaja na vodomjernim stanicama Slavonski Brod i Slavonski Šamac na poplavnom području Odžačke Posavine još uvijek su na snazi mjere vanredne obrane od poplava dok se u Srednjoj Posavini provode mjere redovne obrane od poplava.

  U Agenciji za vodno područje rijeke Save i dalje se u okviru redovnog dežurstva obavljaju sve aktivnosti na praćenju i obavještavanju o trenutnom hidrološkom stanju, a sve u skladu sa Federalnim operativnim planom obrane od poplava (FOP).

  Agencija za vodno područje rijeke Save će zbog aktualnosti situacije i u narednom periodu kontinuirano vršiti praćenje i obavještavanje o stanju vodostaja na vodotocima na vodnom području rijeke Save u F BiH, izvijestili su iz Agencije.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti