Više

  IV. Skupština Županije Posavske

  Najčitanije

  DOMALJEVAC – Pod predsjedanjem Jose Markovića jučer (28.07.) održana je IV sjednica Skupštine Županije. Tijekom 5,5 satnog trajanja skupštinskog zasjedanja, usvojene su Izmjene i dopune Proračuna Županije Posavske za 2015. g, usvojene su Odluke o potvrđivanju izbora predsjednika i dopredsjednika Odbora, te razmatrana Informacija o stanju u poljoprivredi Desetak je zastupnika postavilo zastupnička pitanja i pokrenulo inicijative.

  Predsjednik Vlade Županije Posavske Marijan Klaić dao je dodatna pojašnjenja vezano za Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Županije Posavske za 2015.g.
  -Analizom ostvarenih prihoda i primitaka u razdoblju siječanj-lipanj 2015. godine, te uzimajući u obzir objektivne činjenice koje utječu na projekciju punjenja Proračuna Županije Posavske u ostatku fiskalne 2015. g, Vlada Županije Posavske je, na prijedlog Ministarstva financija, krenula u postupak izrade Izmjena i dopuna Proračuna Županije Posavske za 2015. godinu. Razina prihoda koja je ostvarena za prvih pola godine pokazuje da se neće moći sigurno računati na predviđene prihode i primitke do konca godine u 100% prilivu, što se, prije svega, odnosi na tekuće potpore s viših razina vlasti. Naime, prvobitnim Proračunom Županije Posavske za 2015. godinu prihodi po osnovu tekućih potpora od strane Proračuna F BiH Proračunu Županije Posavske planirani su i iznosu od 8.000.000,00 KM. Međutim, u Proračunu F BiH za 2015. godinu u svrhu potpore Županiji Posavskoj odobreno je 5.000.000,00 KM. Slijedom navedenog, nužno je izvršiti potrebne korekcije kako bi uravnotežili Proračun Županije Posavske tako da ukupni prihodi i primci pokrivaju ukupne rashode i izdatke. Izmjenama i dopunama Proračuna stvoreni su uvjeti za daljnje neometano funkcioniranje proračunskih korisnika obzirom da su plaće i naknade zaposlenih te doprinosi poslodavca ostali na približno istoj razini kao i prethodno planirani, uz manje korekcije, kazao je uz ostalo predsjednik Vlade Klaić. Izdvajanja za tekuće grantove su također ostala na istoj razini dok su u sektoru poljoprivrede i braniteljske skrbi blago povećana. Predviđena razina izdvajanja u zdravstvenoj i socijalnoj sferi te obrazovanju bi trebala zadovoljiti potrebe društva. Uštede su učinjene u izdvajanjima za kapitalne grantove koji su isključivo vezani uz realizirane ili zajamčene potpore s viših razina vlasti, od inozemnih vlada ili međunarodnih organizacija.
  Proračun Županije Posavske za 2015.g. iznosio je 39.244,060 KM. Usvojenim rebalansom Proračuna Županije Posavske za 2015.g. (15 glasova za, jedan protiv i četiri suzdržana glasa). smanjen je na 37.584.540 KM.

  Skupština Županije Posavske je u okviru razmatranja točke dnevnog reda: Izbori i imenovanja, usvojila Odluke o potvrđivanju izbora predsjednika i zamjenika predsjednika Odbora:
  Za predsjednika Odbora za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo imenovan je Željko Ćošković.
  Za zamjenika predsjednika Odbora za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo imenovan je Senad Bačinović.
  Za predsjednika Odbora za gospodarstvo, financije i proračun imenovan je Nikola Ilišević.
  Za zamjenika predsjednika Odbora za gospodarstvo, financije i proračun imenovan je Ilija Ilić.
  Za predsjednika Odbora za društvene djelatnosti imenovan je Đuro Delić.
  Za zamjenika predsjednika Odbora za društvene djelatnosti imenovan je Adnan Ahmetović.

  Zastupnici su na IV skupštinskom zasjedanju razmatrali Informaciju o stanju u poljoprivredi Županije Posavske. Pojašnjenje teme kazao je ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Mato Brkić.
  -Na prostoru Županije Posavske obradivo je 24.221 ha poljoprivrednog zemljišta, od čega je 21.582 ha je u privatnom vlasništvu, a 2.639 ha je u državnom vlasništvu od kojih je 1.838,41 ha dano u zakup. Na prostoru Županije Posavske aktivno je 2042 gospodarstava, koji su prijavljeni u registar poljoprivrednih gospodarstava i registar klijenata. Poljoprivredna gospodarstva posjeduju jako malo poljoprivrednog zemljišta od ukupno 2042 poljoprivredna gospodarstva na području Županije Posavske njih 761 posjeduje od 0 do 1 ha poljoprivrednog zemljišta, a 596 gazdinstava posjeduje od 1 do 3 ha poljoprivrednog zemljišta. Mali se broj osoba mlađih do 40 godina starosti odlučuje za bavljenje poljoprivrednom proizvodnjom. Poljoprivredna proizvodnja na prostoru Županije Posavske nalazi se u lošem stanju, kako zbog loših klimatskih uvjeta (2012. godina jako sušna, 2014. godina poplava), tako i zbog loše poljoprivredne politike koja se vodi od strane federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. Neophodno je poduzimati ozbiljne i hitne mjere za oporavak poljoprivredne proizvodnje koja je posebice uništena poplavom, u protivnom  bojimo se da bi u narednih nekoliko godina moglo doći do prestanka bavljenja poljoprivrednom djelatnošću, naglasio je ministar Brkić.
  S obzirom na značaj teme i potrebu šire rasprave nakon rasprave Skupština  je donijela zaključak o održavanju tematske sjednice u listopadu 2015. g., pod nazivom: „Informacija o stanju sa planom razvoja poljoprivrede u Županiji Posavskoj“.
  Nezaobilazna je bila i tema vezana za prosvjede posavskih poljoprivrednika. Skupština je donijela sljedeći zaključak: Skupština Županije Posavske podržava poljoprivrednike u njihovim zahtjevima i traži od Federalnog Ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva da u što kraćem roku ispuni opravdane zahtjeve poljoprivrednih proizvođača Županije Posavske.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti