Izrada novog okvira uzorka za istraživanja bazirana na domaćinstvima

Najčitanije

Federalni zavod za statistiku obavještava javnost u Federaciji BiH da se, počevši od 08.02.2021. godine, u trajanju od 22 dana (uz mogućnost produženja terenskog rada do 7 dana) na teritoriji Federacije BiH provodi šesti val anketiranja domaćinstava. Anketiranje se provodi za potrebe ažuriranja statističkog okvira uzorka u okviru projekta „Podrška statističkom sistemu Bosne i Hercegovine za pripremu glavnog okvira za uzorak“.
Anketiranje će provoditi akreditirani anketari koje angažira Federalni zavod za statistiku.

Obavijest Federalnog zavoda za statistiku možete pogledati ovdje.

spot_img
spot_img

Posljednje obavijesti