Izvod iz iz zapisnika sa 120. sjednice Vlade Županije Posavske

Najčitanije

 

 

 

 

 

Izvod iz zapisnika
sa 120. sjednice Vlade Županije Posavske
održane 17.12.2018. godine

Sjednica je počela sa radom u 11:00 sati

Sjednicom je predsjedavao Predsjednik Vlade, Marijan Klaić, a zapisnik je vodila
Kata Prgić

Nakon što je Predsjednik utvrdio da postoji kvorum za rad Vlade, Predsjednik predlaže slijedeći

Dnevni red

1. Prijedlog odluke o utvrđivanju visine naknade na ime obilježavanja vjerskih praznika uposlenika korisnika Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu
2. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018.godinu na ime realizacije športskih programa i aktivnosti
3. Prijedlog zaključka o popuni upražnjenog radnog mjesta u Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa
4. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za angažiranje osoba po osnovu ugovora o djelu
5. Prijedlog zaključka

Dnevni red je jednoglasno usvojen, a potom su doneseni sljedeći

Zaključci:

-ad.1.-
Donosi se Odluka o utvrđivanju visine naknade na ime obilježavanja vjerskih praznika uposlenika korisnika Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu

-ad.2.-
Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018.godinu na ime realizacije športskih programa i aktivnosti

-ad.3.-
Donosi se Zaključak o popuni upražnjenog radnog mjesta u Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa

-ad.4.-
Donosi se Zaključak o davanju prethodne suglasnosti za angažiranje osoba po osnovu ugovora o djelu

-ad.5.-
Donosi se Zaključak

Sjednica je završena u 12:00 sati

Broj:01-02-548-1/18
Orašje, 17.12.2018.g.

Tajnik Vlade                                                        Predsjednik Vlade

___________________                                       _____________________
Katica Baotić, dipl. prav.                                       Marijan Klaić, mag. ing. aedif

spot_img
spot_img

Posljednje obavijesti