Više

  Izvod iz iz zapisnika sa 120. sjednice Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

   

   

   

   

   

  Izvod iz zapisnika
  sa 120. sjednice Vlade Županije Posavske
  održane 17.12.2018. godine

  Sjednica je počela sa radom u 11:00 sati

  Sjednicom je predsjedavao Predsjednik Vlade, Marijan Klaić, a zapisnik je vodila
  Kata Prgić

  Nakon što je Predsjednik utvrdio da postoji kvorum za rad Vlade, Predsjednik predlaže slijedeći

  Dnevni red

  1. Prijedlog odluke o utvrđivanju visine naknade na ime obilježavanja vjerskih praznika uposlenika korisnika Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu
  2. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018.godinu na ime realizacije športskih programa i aktivnosti
  3. Prijedlog zaključka o popuni upražnjenog radnog mjesta u Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa
  4. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za angažiranje osoba po osnovu ugovora o djelu
  5. Prijedlog zaključka

  Dnevni red je jednoglasno usvojen, a potom su doneseni sljedeći

  Zaključci:

  -ad.1.-
  Donosi se Odluka o utvrđivanju visine naknade na ime obilježavanja vjerskih praznika uposlenika korisnika Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu

  -ad.2.-
  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018.godinu na ime realizacije športskih programa i aktivnosti

  -ad.3.-
  Donosi se Zaključak o popuni upražnjenog radnog mjesta u Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa

  -ad.4.-
  Donosi se Zaključak o davanju prethodne suglasnosti za angažiranje osoba po osnovu ugovora o djelu

  -ad.5.-
  Donosi se Zaključak

  Sjednica je završena u 12:00 sati

  Broj:01-02-548-1/18
  Orašje, 17.12.2018.g.

  Tajnik Vlade                                                        Predsjednik Vlade

  ___________________                                       _____________________
  Katica Baotić, dipl. prav.                                       Marijan Klaić, mag. ing. aedif

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti