Više

  Izvod iz zapisnika sa 11. sjednice Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

   

   

   

   

   

  I Z V O D   I Z    Z A P I S N I K A

   

  sa  11. sjednice  Vlade Županije Posavske

  održane dana 02.07.2015.g. u Orašju

   

   

  Sjednica je počela sa radom u 14,00 sati

   

  Nakon što je Predsjednik utvrdio da postoji kvorum za rad Vlade, pristupilo se razmatranju Zapisnika sa  10. sjednice Vlade Županije Posavske,

  Zapisnik  je  jednoglasno usvojen.

  Nakon usvajanja gore navedenog   Zapisnika Predsjednik predlaže sljedeći:

   

  D n e v n i   r e d 

   

   

  1.Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava iz Grantova za šumarstvo utvrđenog Proračunom Županije Posavske za 2015.godinu

  2.Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske

  1. Prijedlog odluke o usvajanju izmjena Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2015.godinu na poziciji „Grantovi za branitelje i stradalnike Domovinskog rata“
  2. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2015.godinu s pozicije „Grantovi za branitelje i stradalnike Domovinskog rata“

  5.Prijedlog odluke o utvrđivanju visine naknade za korištenje godišnjeg odmora uposlenika korisnika Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu

  1. Prijedlog odluke o utvrđivanju vrijednosti boda zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za sklapanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama u Županiji Posavskoj za 2015.godinu

  7.Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu općini Domaljevac-Šamac općini Odžak i općini Orašje na ime sufinanciranja prijevoza učenika za travanj školske 2014./2015.godine

  8.Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu na ime realizacije kulturno-športskih programa i aktivnosti

  1. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Antuna Gustava Matoša Vidovice za provođenje postupka javne nabave za izvođenje radova obnove učionica i ureda na gornjem katu škole

  10.Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Antuna Gustava Matoša Vidovice za provođenje postupka javne nabave opreme za kabinete matematike, informatike, fizike, biologije, zemljopisa, engleskog i njemačkog jezika,

  1. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Orašje za provođenje postupka javne nabave za izvođenje radova izgradnje nadstrešnice ispred ulaza u školu
  2. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Braće Radića Domaljevac za provođenje postupka javne nabave za izvođenje radova izrade parkinga i pješačke staze
  3. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Braće Radića Domaljevac za provođenje postupka javne nabave za izvođenje radova zamjena unutarnje stolarije
  4. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Braće Radića Domaljevac za provođenje postupka javne nabave za izvođenje radova povećanje energetske učinkovitosti na školskim objektima i obnova zidova u učionicama

  15.Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu Mjesnoj zajednici Kopanice

  1. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske

  17.Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu Vladi Županije Posavske

  18.Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske za provođenje postupka javne nabave za izvođenje radova na čišćenju i uređenju kanala „Strušci-Rit“ od km 0+000,00 do km 0+480,00

  19.Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske za provođenje postupka javne nabave za izvođenje radova na rekonstrukciji korita rijeke Tolise-Glavni recipijent od km 4+831,00 fo km 6+239,00 i zamjena CP na stacionaži 1+336,00

  20.Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske za provođenje postupka javne nabave za izvođenje radova na izgradnji kanala „Bokovi“ od km 0+000,00 do km 0+865,00

  21.Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Županijskog odbora za razvoj.

  1. Zahtjev za davanje suglasnosti Ministarstvu gospodarstva i prostornog uređenja za angažiranje Ivane Mijić po ugovoru o djelu
  2. Zahtjev za davanje suglasnosti Ministarstvu unutarnjih poslova za popunu upražnjenih radnih mjesta

  24.Zahtjev za davanje suglasnosti Ministarstvu financija za popunu radnog mjesta državnog službenika

  1. Prijedlog zaključka (ugovori o djelu za lipanj i srpanj 2015.g.)

   

  D o p u n a   d n e v n o g    r e d a

   

  1. Zahtjev za davanje suglasnosti Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za popunu upražnjenog radnog mjesta
  2. Zahtjev za davanje suglasnosti MUP-u za sklapanje ugovora o djelu sa Antonelom Kosić
  3. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa Županije Posavske
  4. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu Općini Odžak

   

  Dnevni red kao i dopuna dnevnog reda  jednoglasno su usvojeni, a potom su doneseni sljedeći

   

   

   

  Z A K LJ U Č C I

   

  -ad.1.-

  Donosi se Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava iz Grantova za šumarstvo utvrđenog Proračunom Županije Posavske za 2015.godinu

  -ad.2.-

  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske

  ad.3.-

  Donosi se Odluka o usvajanju izmjena Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2015.godinu na  poziciji „Grantovi za branitelje i stradalnike Domovinskog rata“

  ad.4.-

  Donosi se Odluka o izmjenama Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2015.godinu s pozicije „Grantovi za branitelje i stradalnike Domovinskog rata“

  ad.5.-

  Donosi se Odluka o  utvrđivanju visine naknade za korištenje godišnjeg odmora uposlenika korisnika Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu

  ad.6.-

  Donosi se Odluka o  utvrđivanju vrijednosti boda zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za sklapanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama u Županiji Posavskoj za 2015.godinu

  ad.7.-

  Donosi se Odluka o  odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu općini Domaljevac-Šamac općini Odžak i općini Orašje na ime sufinanciranja prijevoza učenika za travanj školske 2014./2015.godine

  ad.8.-

  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu na ime realizacije kulturno-športskih programa i aktivnosti

  ad.9 .-

  Donosi se Odluka o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Antuna Gustava Matoša Vidovice za provođenje postupka javne nabave za izvođenje radova obnove učionica i ureda na gornjem katu škole

  ad.10.-

  Donosi se Odluka o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Antuna Gustava Matoša Vidovice za provođenje postupka javne nabave opreme za kabinete matematike, informatike, fizike, biologije, zemljopisa, engleskog i njemačkog jezika,

  ad.11.-

  Donosi se Odluka o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Orašje za provođenje postupka javne nabave za izvođenje radova izgradnje nadstrešnice ispred ulaza u školu

  ad.12.-

  Donosi se Odluka o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Braće Radića Domaljevac za provođenje postupka javne nabave za izvođenje radova izrade parkinga i pješačke staze

  ad.13.-

  Donosi se Odluka o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Braće Radića Domaljevac za provođenje postupka javne nabave za izvođenje radova zamjena unutarnje stolarije

  ad.14.-

  Donosi se Odluka o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Braće Radića Domaljevac za provođenje postupka javne nabave za izvođenje radova povećanje energetske učinkovitosti na školskim objektima i obnova zidova u učionicama

  ad.15.-

  Donosi se Odluka o  odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu Mjesnoj zajednici Kopanice

  ad.16.-

  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske

  ad.17.-

  Donosi se Odluka o  odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu Vladi Županije Posavske

  ad.18.-

  Donosi se Odluka o  davanju suglasnosti Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske za provođenje postupka javne nabave za izvođenje radova na čišćenju i uređenju kanala „Strušci-Rit“ od km 0+000,00 do km 0+480,00

  ad.19.-

  Donosi se Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske za provođenje postupka javne nabave za izvođenje radova na rekonstrukciji korita rijeke Tolise-Glavni recipijent od km 4+831,00 fo km 6+239,00 i zamjena CP na stacionaži 1+336,00

  ad.20.-

  Donosi se Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske za provođenje postupka javne nabave za izvođenje radova na izgradnji kanala „Bokovi“ od km 0+000,00 do km 0+865,00

  ad.21.-

  Skida se s dnevnog reda Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Županijskog odbora za razvoj.

  ad.22.-

  Donosi se Zaključak:

  1.Daje se suglasnost  Ministarstvu gospodarstva i prostornog uređenja za angažiranje mag.ing. građevinarstva Ivane Mijić po ugovoru o djelu za period 24.06.2015.g do 31.07.2015.g. za obavljanje poslova iz nadležnosti ministarstva.

  ad.23.-

  Donosi se Zaključak

  1.Daje se suglasnost Ministarstvu unutarnjih poslova  za popunu upražnjenih radnih mjesta:

  • Ložač-domar u Odsjeku za potporu, Uprava za administraciju i potporu, 1 izvršitelj
  • Higijeničar-kave kuharica u Odsjeku za potporu, Uprava za administraciju i potporu,

  Ministarstvo u sjedištu – 1 izvršitelj

  PU/PS Orašje ………….. – 1 izvršitelj

  PU/PS Odžak …………. – 1 izvršitelj

   

  ad.24.-

  Skida se s dnevnog reda Zahtjev za davanje suglasnosti Ministarstvu financija za popunu radnog mjesta državnog službenika

  ad.25.-

  Donosi se Zaključak (ugovori o djelu za lipanj i srpanj  2015.g.)

   

  ad.26.-

  Donosi se Zaključak:

  1.Daje se suglasnost Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za popunu upražnjenog radnog mjesta državnog službenika-stručnog suradnika za plan, analizu, ekonomske poslove, praćenje šumsko-gospodarskih osnova i integralnu zaštitu šuma, putem javnog natječaja.

   

  ad.27.-

  Donosi se Zaključak:

  1.Daje se suglasnost Ministarstvu unutarnjih poslova za sklapanje ugovora o djelu sa Antonelom Kosić za obavljanje poslova višeg referenta-tehnička tajnica-operater u Uredu komesara za srpanj 2015.godine.

   

  ad.28.-

  Donosi se Odluka o odobravanju  izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa  Županije Posavske

  ad.29.-

  Donosi se Odluka  o odobravanju  izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu Općini Odžak

   

   

  Sjednica je završena u 17,00 sati

   

   

  Broj:01-02-325-2/15

  Orašje, 03.07.2015.g.

   

   

  TAJNIK VLADE                                                 PREDSJEDNIK VLADE

          ___________________                                            _____________________

                                                                                          Marijan Klaić,mag.ing.aedif

   

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti