Više

  Izvod iz zapisnika sa 116. sjednice Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

   

   

   

   

   

  Izvod iz zapisnika
  sa 116. sjednice Vlade Županije Posavske
  održane 31.10.2018. godine

  Sjednica je počela sa radom u 14:30 sati

  Sjednicom je predsjedavao Predsjednik Vlade, Marijan Klaić, a zapisnik je vodila
  Kata Prgić

  Nakon što je Predsjednik utvrdio da postoji kvorum za rad Vlade, pristupilo se razmatranju Zapisnika sa 115. sjednice Vlade Županije Posavske.

  Zapisnik je jednoglasno usvojen.

  Nakon usvajanja Zapisnika, predsjednik predlaže slijedeći

  Dnevni red

  1. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu Ministarstvu financija
  2. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu vjerskim zajednicama na ime izgradnje i obnove sakralnih objekata
  3. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018.godinu za sufinanciranje obrazovanja i odgoja djece s posebnim potrebama smještene u ustanovama za specijalizirano obrazovanje i odgoj u Federaciji Bosne i Hercegovine
  4. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. na ime realizacije šprtskih programa i aktivnosti
  5. Prijedlog odluke o usvajanju izmjena Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2018.godinu na poziciji Grantovi za branitelje i stradalnike Domovinskog rata
  6. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2018.godinu s pozicije Grantovi za branitelje i stradalnike Domovinskog rata
  7. Prijedlog rješenja o imenovanju Povjerenstva za odabir korisnika sredstava na poziciji „Grant za razvoj poduzetništva,obrta i zadruga“
  8. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za zaključivanje ugovora o djelu
  9. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti tajniku Ureda za zakonodavstvo Vlade Županije Posavske za popunu upražnjenog radnog mjesta
  10. Izvješće o izvršenju Proračuna Županije Posavske za razdoblje od 01.01. do 30.09.2018.godine
  11. Izvješće o utrošku tekućih pričuva Proračuna Županije Posvske za razdoblje od 01.01. do 30.09.2018.godine

  Dnevni red je jednoglasno usvojen, a potom su doneseni sljedeći

  Zaključci:

  -ad.1.-
  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu Ministarstvu financija

  -ad.2.-
  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu vjerskim zajednicama na ime izgradnje i obnove sakralnih objekata

  -ad.3.-
  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018.godinu za sufinanciranje obrazovanja i odgoja djece s posebnim potrebama smještene u ustanovama za specijalizirano obrazovanje i odgoj u Federaciji Bosne i Hercegovine

  -ad.4.-
  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. na ime realizacije šprtskih programa i aktivnosti

  -ad.5.-
  Donosi se Odluka o usvajanju izmjena Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2018.godinu na poziciji Grantovi za branitelje i stradalnike Domovinskog rata

  -ad.6.-
  Donosi se Odluka o izmjenama Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2018.godinu s pozicije Grantovi za branitelje i stradalnike Domovinskog rata

  -ad.7.-
  Donosi se Rješenje o imenovanju Povjerenstva za odabir korisnika sredstava na poziciji „Grant za razvoj poduzetništva,obrta i zadruga“

  -ad.8.-
  Donosi se Zaključak o davanju prethodne suglasnosti za zaključivanje ugovora o djelu

  -ad.9.-
  Donosi se Zaključak o davanju prethodne suglasnosti tajniku Ureda za zakonodavstvo Vlade Županije Posavske za popunu upražnjenog radnog mjesta

  -ad.10.-
  Donosi se Zaključak
  1.Prihvaća se Izvješće o izvršenju Proračuna Županije Posavske za razdoblje od 01.01. do 30.09.2018.godine

  -ad.11.-
  Donosi se Zaključak
  1.Prihvaća se Izvješće o utrošku tekućih pričuva Proračuna Županije Posvske za razdoblje od 01.01. do 30.09.2018.godine

  Sjednica je završena u 16:00 sati

  Broj:01-02-470-1/18
  Orašje, 31.10.2018.g.

  Tajnik Vlade                                                     Predsjednik Vlade

  ___________________                                    _____________________
  Katica Baotić, dipl. prav.                                    Marijan Klaić, mag. ing. aedif

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti