Izvod iz zapisnika sa 117. sjednice Vlade Županije Posavske

Najčitanije

 

 

 

 

 

Izvod iz zapisnika
sa 117. sjednice Vlade Županije Posavske
održane 20.11.2018. godine

Sjednica je počela sa radom u 14:30 sati

Sjednicom je predsjedavao Predsjednik Vlade, Marijan Klaić, a zapisnik je vodila
Kata Prgić

Nakon što je Predsjednik utvrdio da postoji kvorum za rad Vlade, pristupilo se razmatranju Zapisnika sa 116. sjednice Vlade Županije Posavske.

Zapisnik je jednoglasno usvojen.

Nakon usvajanja Zapisnika, predsjednik predlaže slijedeći

Dnevni red

1. Prijedlog odluke o usvajanju Izmjene i dopuna Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2018.godinu na poziciji Grantovi za razvoj poduzetništva, obrta i zadruga
2. Prijedlog odluke o usvajanju izmjena i dopune Programa utroška sredstava iz Grantova za vodoprivredu utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2018.godinu
3. Prijedlog odluke o usvajanju Izmjena i dopune Programa utroška sredstava iz Grantova za uređenje poljoprivrednog zemljišta utvrđenog Proračunom Županije Posavske za 2018.godinu
4. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske za provođenje postupka javne nabave usluga za izradu Elaborata za određivanje granica vodnog dobra na području općine Odžak
5. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu Sveučilištu u Mostaru
6. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu općini Domaljevac-Šamac općini Odžak i općini Orašje na ime sufinanciranja prijevoza učenika za rujan školske 2018./2019.godine
7. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu prometa, veza, turizma i zaštite okoliša za provođenje postupka javne nabavke – dodatni radovi na sanaciji i rekonstrukciji cesta u općini Orašje i Domaljevac-Šamac
8. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu prometa, veza, turizma i zaštite okoliša za provođenje postupka javne nabavke – dodatni radovi na sanaciji i rekonstrukciji cesta u općini Odžak
9. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na donošenje Odluke o dodjeli (refundaciji) nepovratnih financijskih sredstava privatnim poslodavcima za financiranje upošljavanja neuposlenih osoba, po provedenom „Javnom pozivu za prikupljanje prijava privatnim poslodavcima za financiranje upošljavanja neuposlenih osoba“
10. Prijedlog rješenja o imenovanju interresornog Koordinacijskog tijela Vlade Županije Posavske za praćenje, usmjeravanje i izvještavanje o realizaciji aktivnosti Strategije za unapređenje prava i položaja osoba s invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine (2016-2021)
11. Prijedlog rješenja o visini naknade članovima Povjerenstva za izbor rukovodećeg državnog službenika u Uredu za povratak raseljenih lica – prognanika i izbjeglica Vlade Županije Posavske
12. Prijedlog zaključka o popuni upražnjenog radnog mjesta u Općinskom sudu u Orašju
13. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za zapošljavanje djelatnika
14. Prijedlog zaključka o neradnom danu na području Županije Posavske
15. Prijedlog zaključka o davanju ovlaštenja predsjedniku Vlade Županije Posavske na sklapanje izvansudske nagodbe
16. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o utvrđivanju izdataka za reprezentaciju korisnika Proračuna Županije Posavske u 2018.godini
17. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu Ministarstvu financija

Dnevni red je jednoglasno usvojen, a potom su doneseni sljedeći

Zaključci:

-ad.1.-
Donosi se Odluka o usvajanju Izmjene i dopuna Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2018.godinu na poziciji Grantovi za razvoj poduzetništva, obrta i zadruga

-ad.2.-
Donosi se Odluka o usvajanju izmjena i dopune Programa utroška sredstava iz Grantova za vodoprivredu utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2018.godinu

-ad.3.-
Donosi se Odluka o usvajanju Izmjena i dopune Programa utroška sredstava iz Grantova za uređenje poljoprivrednog zemljišta utvrđenog Proračunom Županije Posavske za 2018.godinu

-ad.4.-
Donosi se Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske za provođenje postupka javne nabave usluga za izradu Elaborata za određivanje granica vodnog dobra na području općine Odžak

-ad.5.-
Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu Sveučilištu u Mostaru

-ad.6.-
Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu općini Domaljevac-Šamac općini Odžak i općini Orašje na ime sufinanciranja prijevoza učenika za rujan školske 2018./2019.godine

-ad.7.-
Donosi se Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu prometa, veza, turizma i zaštite okoliša za provođenje postupka javne nabavke – dodatni radovi na sanaciji i rekonstrukciji cesta u općini Orašje i Domaljevac-Šamac

-ad.8.-
Donosi se Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu prometa, veza, turizma i zaštite okoliša za provođenje postupka javne nabavke – dodatni radovi na sanaciji i rekonstrukciji cesta u općini Odžak

-ad.9.-
Povlači se s dnevnog reda Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na donošenje Odluke o dodjeli (refundaciji) nepovratnih financijskih sredstava privatnim poslodavcima za financiranje upošljavanja neuposlenih osoba, po provedenom „Javnom pozivu za prikupljanje prijava privatnim poslodavcima za financiranje upošljavanja neuposlenih osoba“

-ad.10.-
Donosi se Rješenje o imenovanju interresornog Koordinacijskog tijela Vlade Županije Posavske za praćenje, usmjeravanje i izvještavanje o realizaciji aktivnosti Strategije za unapređenje prava i položaja osoba s invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine (2016-2021)

-ad.11.-
Donosi se Rješenje o visini naknade članovima Povjerenstva za izbor rukovodećeg državnog službenika u Uredu za povratak raseljenih lica – prognanika i izbjeglica Vlade Županije Posavske

-ad.12.-
Donosi se Zaključak o popuni upražnjenog radnog mjesta u Općinskom sudu u Orašju

-ad.13.-
Donosi se Zaključak o davanju prethodne suglasnosti za zapošljavanje djelatnika

-ad.14.-
Donosi se Zaključak o neradnom danu na području Županije Posavske

-ad.15.-
Donosi se Zaključak o davanju ovlaštenja predsjedniku Vlade Županije Posavske na sklapanje izvansudske nagodbe

-ad.16.-
Donosi se Odluka o izmjenama Odluke o utvrđivanju izdataka za reprezentaciju korisnika Proračuna Županije Posavske u 2018.godini

-ad.17.-
Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu Ministarstvu financija

Sjednica je završena u 16:00 sati

Broj:01-02-490-1/18
Orašje, 20.11.2018.g.

Tajnik Vlade                                                            Predsjednik Vlade

___________________                                          _____________________
Katica Baotić, dipl. prav.                                          Marijan Klaić, mag. ing. aedif

spot_img
spot_img

Posljednje obavijesti