Izvod iz zapisnika sa 119. sjednice Vlade Županije Posavske

Najčitanije

 

 

 

 

 

Izvod iz zapisnika
sa 119. sjednice Vlade Županije Posavske
održane 13.12.2018. godine

Sjednica je počela sa radom u 14:00 sati

Sjednicom je predsjedavao Predsjednik Vlade, Marijan Klaić, a zapisnik je vodila
Kata Prgić

Nakon što je Predsjednik utvrdio da postoji kvorum za rad Vlade, pristupilo se razmatranju Zapisnika sa 118. sjednice Vlade Županije Posavske.

Zapisnik je jednoglasno usvojen.

Nakon usvajanja Zapisnika, predsjednik predlaže slijedeći

Dnevni red

1. Prijedlog odluke o usvajanju izmjena Programa utroška sredstava iz Grantova za šumarstvo utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2018.godinu
2. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu Vladi Županije Posavske
3. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu Ministarstvu financija
4. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu Ministarstvu zdravstva, rada i socijalne politike
5. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu općini Domaljevac-Šamac općini Odžak i općini Orašje na ime sufinanciranja prijevoza učenika za listopad školske 2018./2019.godine
6. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu na ime realizacije kulturno-športskih programa i aktivnosti
7. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu na ime uplate razlike doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje za razdoblje 01.01.1999.-31.12.1999.godine i 01.01.2001.-20.10.2001.godine
8. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Financijski plan (izmijenjen i dopunjen) Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske za 2018.godinu
9. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju vrijednosti boda za sklapanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama u Županiji Posavskoj za 2018.godinu
10. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu na ime financijske pomoći korisnicima pomoći za uzdržavanje
11. Prijedlog rješenja o postavljenju šefa Ureda za povratak raseljenih lica-prognanika i izbjeglica Vlade Županije Posavske
12. Prijedlog rješenja o visini naknade predsjedniku i članovima Povjerenstva za odabir korisnika sredstava na poziciji „Grant za razvoj poduzetništva, obrta i zadruga“
13. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za ostvarivanje prava na naknadu za slučaj teških tjelesnih povreda
14. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na zaključivanje ugovora o radu na neodređeno vrijeme
15. Prijedlog zaključka o neradnim danima na području Županije Posavske

Dnevni red je jednoglasno usvojen, a potom su doneseni sljedeći

Zaključci:

-ad.1.-
Donosi se Odluka o usvajanju izmjena Programa utroška sredstava iz Grantova za šumarstvo utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2018.godinu

-ad.2.-
Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu Vladi Županije Posavske

-ad.3.-
Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu Ministarstvu financija

-ad.4.-
Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu Ministarstvu zdravstva, rada i socijalne politike

-ad.5.-
Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu općini Domaljevac-Šamac općini Odžak i općini Orašje na ime sufinanciranja prijevoza učenika za listopad školske 2018./2019.godine

-ad.6.-
Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu na ime realizacije kulturno-športskih programa i aktivnosti

-ad.7.-
Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu na ime uplate razlike doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje za razdoblje 01.01.1999.-31.12.1999.godine i 01.01.2001.-20.10.2001.godine

-ad.8.-
Donosi se Zaključak o davanju suglasnosti na Financijski plan (izmijenjen i dopunjen) Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske za 2018.godinu

-ad.9.-
Donosi se Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju vrijednosti boda za sklapanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama u Županiji Posavskoj za 2018.godinu

-ad.10.-
Donose se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu na ime financijske pomoći korisnicima pomoći za uzdržavanje

-ad.11.-
Donosi se Rješenje o postavljenju šefa Ureda za povratak raseljenih lica-prognanika i izbjeglica Vlade Županije Posavske

-ad.12.-
Donosi se Rješenje o visini naknade predsjedniku i članovima Povjerenstva za odabir korisnika sredstava na poziciji „Grant za razvoj poduzetništva, obrta i zadruga“

-ad.13.-
Donosi se Zaključak o davanju prethodne suglasnosti za ostvarivanje prava na naknadu za slučaj teških tjelesnih povreda

-ad.14.-
Donosi se Zaključak o davanju suglasnosti na zaključivanje ugovora o radu na neodređeno vrijeme

-ad.15.-
Donosi se Zaključak o neradnim danima na području Županije Posavske

Sjednica je završena u 15:30 sati

Broj:01-02-530-1/18
Orašje, 13.12.2018.g.

Tajnik Vlade                                                   Predsjednik Vlade

___________________                                  _____________________
Katica Baotić, dipl. prav.                                 Marijan Klaić, mag. ing. aedif

spot_img
spot_img

Posljednje obavijesti