Više

  Izvod iz zapisnika sa 119. sjednice Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

   

   

   

   

   

  Izvod iz zapisnika
  sa 119. sjednice Vlade Županije Posavske
  održane 13.12.2018. godine

  Sjednica je počela sa radom u 14:00 sati

  Sjednicom je predsjedavao Predsjednik Vlade, Marijan Klaić, a zapisnik je vodila
  Kata Prgić

  Nakon što je Predsjednik utvrdio da postoji kvorum za rad Vlade, pristupilo se razmatranju Zapisnika sa 118. sjednice Vlade Županije Posavske.

  Zapisnik je jednoglasno usvojen.

  Nakon usvajanja Zapisnika, predsjednik predlaže slijedeći

  Dnevni red

  1. Prijedlog odluke o usvajanju izmjena Programa utroška sredstava iz Grantova za šumarstvo utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2018.godinu
  2. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu Vladi Županije Posavske
  3. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu Ministarstvu financija
  4. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu Ministarstvu zdravstva, rada i socijalne politike
  5. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu općini Domaljevac-Šamac općini Odžak i općini Orašje na ime sufinanciranja prijevoza učenika za listopad školske 2018./2019.godine
  6. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu na ime realizacije kulturno-športskih programa i aktivnosti
  7. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu na ime uplate razlike doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje za razdoblje 01.01.1999.-31.12.1999.godine i 01.01.2001.-20.10.2001.godine
  8. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Financijski plan (izmijenjen i dopunjen) Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske za 2018.godinu
  9. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju vrijednosti boda za sklapanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama u Županiji Posavskoj za 2018.godinu
  10. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu na ime financijske pomoći korisnicima pomoći za uzdržavanje
  11. Prijedlog rješenja o postavljenju šefa Ureda za povratak raseljenih lica-prognanika i izbjeglica Vlade Županije Posavske
  12. Prijedlog rješenja o visini naknade predsjedniku i članovima Povjerenstva za odabir korisnika sredstava na poziciji „Grant za razvoj poduzetništva, obrta i zadruga“
  13. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za ostvarivanje prava na naknadu za slučaj teških tjelesnih povreda
  14. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na zaključivanje ugovora o radu na neodređeno vrijeme
  15. Prijedlog zaključka o neradnim danima na području Županije Posavske

  Dnevni red je jednoglasno usvojen, a potom su doneseni sljedeći

  Zaključci:

  -ad.1.-
  Donosi se Odluka o usvajanju izmjena Programa utroška sredstava iz Grantova za šumarstvo utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2018.godinu

  -ad.2.-
  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu Vladi Županije Posavske

  -ad.3.-
  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu Ministarstvu financija

  -ad.4.-
  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu Ministarstvu zdravstva, rada i socijalne politike

  -ad.5.-
  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu općini Domaljevac-Šamac općini Odžak i općini Orašje na ime sufinanciranja prijevoza učenika za listopad školske 2018./2019.godine

  -ad.6.-
  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu na ime realizacije kulturno-športskih programa i aktivnosti

  -ad.7.-
  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu na ime uplate razlike doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje za razdoblje 01.01.1999.-31.12.1999.godine i 01.01.2001.-20.10.2001.godine

  -ad.8.-
  Donosi se Zaključak o davanju suglasnosti na Financijski plan (izmijenjen i dopunjen) Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske za 2018.godinu

  -ad.9.-
  Donosi se Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju vrijednosti boda za sklapanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama u Županiji Posavskoj za 2018.godinu

  -ad.10.-
  Donose se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu na ime financijske pomoći korisnicima pomoći za uzdržavanje

  -ad.11.-
  Donosi se Rješenje o postavljenju šefa Ureda za povratak raseljenih lica-prognanika i izbjeglica Vlade Županije Posavske

  -ad.12.-
  Donosi se Rješenje o visini naknade predsjedniku i članovima Povjerenstva za odabir korisnika sredstava na poziciji „Grant za razvoj poduzetništva, obrta i zadruga“

  -ad.13.-
  Donosi se Zaključak o davanju prethodne suglasnosti za ostvarivanje prava na naknadu za slučaj teških tjelesnih povreda

  -ad.14.-
  Donosi se Zaključak o davanju suglasnosti na zaključivanje ugovora o radu na neodređeno vrijeme

  -ad.15.-
  Donosi se Zaključak o neradnim danima na području Županije Posavske

  Sjednica je završena u 15:30 sati

  Broj:01-02-530-1/18
  Orašje, 13.12.2018.g.

  Tajnik Vlade                                                   Predsjednik Vlade

  ___________________                                  _____________________
  Katica Baotić, dipl. prav.                                 Marijan Klaić, mag. ing. aedif

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti