Izvod iz zapisnika sa 121. sjednice Vlade Županije Posavske

Najčitanije

 

 

 

 

 

Izvod iz zapisnika
sa 121. sjednice Vlade Županije Posavske
održane 20.12.2018. godine

Sjednica je počela sa radom u 09:00 sati

Sjednicom je predsjedavao Predsjednik Vlade, Marijan Klaić, a zapisnik je vodila
Kata Prgić

Nakon što je Predsjednik utvrdio da postoji kvorum za rad Vlade, pristupilo se razmatranju Zapisnika sa 119 i 120. sjednice Vlade Županije Posavske.

Zapisnici su jednoglasno usvojeni.

Nakon usvajanja Zapisnika, predsjednik predlaže slijedeći

Dnevni red

1. Nacrt Proračuna Županije Posavske za 2019. godinu
2. Nacrt zakona o izvršavanju Proračuna Županije Posavske za 2019. godinu
3. Prijedlog odluke o usvajanju izmjene i dopune Programa utroška sredstava iz Grantova za poljoprivredu utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2018.godinu
4. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o vrsti, temeljnim kriterijima, načinu ostvarivanja novčanih potpora u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, sufinanciranju mjera zadravstvene zaštite i ostalim potporama za 2018. godinu
5. Prijedlog odluke o usvajanju Izmjene Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2018.godinu na poziciji Grant za razvoj poduzetništva, obrta i zadruga
6. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu Grant za razvoj poduzetništva, obrta i zadruga
7. Prijedlog odluke o usvajanju izmjene Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2018.godinu na poziciji Transfer za zdravstvene institucije i centre za socijalni rad
8. Prijedlog odluke o usvajanju izmjena Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2018.godinu na poziciji Grantovi za zdravstvene i socijalne potrebe
9. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu za ostvarivanje prava civilnih žrtava rata
10. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu za ostvarivanje prava na temelju Zakona o doplatku za djecu
11. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu za ostvarivanje prava iz socijalne zaštite
12. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu za ostvarivanje prava na temelju Odluke o porodnim naknadama nezaposlenim majkama
13. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu za ostvarivanje prava na temelju Zakona o porodiljnim naknadama zaposlenim majkama
14. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu Zavodu zdravstvenog osiguranja Županije Posavske za pokriće izdataka za zdravstveno osiguranje
15. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa
16. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu na ime realizacije športskih programa i aktivnosti
17. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu radio postajama sa sjedištem na području Županije Posavske
18. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu vjerskoj zajednici na ime programa suradnje i podrške vjerskim zajednicama izvan područja Županije Posavske
19. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti šefu Ureda za povratak raseljenih lica- prognanika i izbjeglica za donošenje rješenja o visini naknade
20. Prijedlog zaključka o usvajanju Informacije

Dnevni red je jednoglasno usvojen, a potom su doneseni sljedeći

Zaključci:

-ad.1.-
Utvrđuje se Prijedlog Proračuna Županije Posavske za 2019. godinu i upućuje Skupštini Županije Posavske

-ad.2.-
Utvrđuje se Prijedlog zakona o izvršavanju Proračuna Županije Posavske za 2019. godinu i upućuje Skupštini Županije Posavske

-ad.3.-
Donosi se Odluka o usvajanju izmjene i dopune Programa utroška sredstava iz Grantova za poljoprivredu utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2018.godinu

-ad.4.-
Donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o vrsti, temeljnim kriterijima, načinu ostvarivanja novčanih potpora u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, sufinanciranju mjera zadravstvene zaštite i ostalim potporama za 2018. godinu

-ad.5.-
Donosi se Odluka o o usvajanju Izmjene Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2018.godinu na poziciji Grant za razvoj poduzetništva, obrta i zadruga

-ad.6.-
Donosi se Odluka o izmjenama Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu Grant za razvoj poduzetništva, obrta i zadruga

-ad.7.-
Donosi se Odluka o usvajanju izmjene Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2018.godinu na poziciji Transfer za zdravstvene institucije i centre za socijalni rad

-ad.8.-
Donosi se Odluka o usvajanju izmjena Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2018.godinu na poziciji Grantovi za zdravstvene i socijalne potrebe

-ad.9.-
Donosi se Odluka o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu za ostvarivanje prava civilnih žrtava rata

-ad.10.-
Donosi
se Odluka o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu za ostvarivanje prava na temelju Zakona o doplatku za djecu

-ad.11.-
Donosi se Odluka o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu za ostvarivanje prava iz socijalne zaštite

-ad.12.-
Donosi se Odluke o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu za ostvarivanje prava na temelju Odluke o porodnim naknadama nezaposlenim majkama

-ad.13.-
Donosi se Odluka o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu za ostvarivanje prava na temelju Zakona o porodiljnim naknadama zaposlenim majkama

-ad.14.-
Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu Zavodu zdravstvenog osiguranja Županije Posavske za pokriće izdataka za zdravstveno osiguranje

-ad.15.-
Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa

-ad.16.-
Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu na ime realizacije športskih programa i aktivnosti

-ad.17.-
Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu radio postajama sa sjedištem na području Županije Posavske

-ad.18.-
Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu vjerskoj zajednici na ime programa suradnje i podrške vjerskim zajednicama izvan područja Županije Posavske

-ad.19.-
Donosi se Zaključak o davanju prethodne suglasnosti šefu Ureda za povratak raseljenih lica- prognanika i izbjeglica za donošenje rješenja o visini naknade

-ad.20.-
Donosi se Zaključak o usvajanju Informacije

Sjednica je završena u 15:30 sati

Broj:01-02-556-1/18
Orašje, 20.12.2018.g.

Tajnik Vlade                                                     Predsjednik Vlade

___________________                                    _____________________
Katica Baotić, dipl. prav.                                   Marijan Klaić, mag. ing. aedif

spot_img
spot_img

Posljednje obavijesti