Izvod iz zapisnika sa 121. sjednice Vlade Županije Posavske

Kategorije

DRUŠTVENE MREŽE

1,978ObožavateljiLike
13SljedbeniciSlijediti
14PretplatniciPovežite se

 

 

 

 

 

Izvod iz zapisnika
sa 121. sjednice Vlade Županije Posavske
održane 20.12.2018. godine

Sjednica je počela sa radom u 09:00 sati

Sjednicom je predsjedavao Predsjednik Vlade, Marijan Klaić, a zapisnik je vodila
Kata Prgić

Nakon što je Predsjednik utvrdio da postoji kvorum za rad Vlade, pristupilo se razmatranju Zapisnika sa 119 i 120. sjednice Vlade Županije Posavske.

Zapisnici su jednoglasno usvojeni.

Nakon usvajanja Zapisnika, predsjednik predlaže slijedeći

Dnevni red

1. Nacrt Proračuna Županije Posavske za 2019. godinu
2. Nacrt zakona o izvršavanju Proračuna Županije Posavske za 2019. godinu
3. Prijedlog odluke o usvajanju izmjene i dopune Programa utroška sredstava iz Grantova za poljoprivredu utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2018.godinu
4. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o vrsti, temeljnim kriterijima, načinu ostvarivanja novčanih potpora u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, sufinanciranju mjera zadravstvene zaštite i ostalim potporama za 2018. godinu
5. Prijedlog odluke o usvajanju Izmjene Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2018.godinu na poziciji Grant za razvoj poduzetništva, obrta i zadruga
6. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu Grant za razvoj poduzetništva, obrta i zadruga
7. Prijedlog odluke o usvajanju izmjene Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2018.godinu na poziciji Transfer za zdravstvene institucije i centre za socijalni rad
8. Prijedlog odluke o usvajanju izmjena Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2018.godinu na poziciji Grantovi za zdravstvene i socijalne potrebe
9. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu za ostvarivanje prava civilnih žrtava rata
10. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu za ostvarivanje prava na temelju Zakona o doplatku za djecu
11. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu za ostvarivanje prava iz socijalne zaštite
12. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu za ostvarivanje prava na temelju Odluke o porodnim naknadama nezaposlenim majkama
13. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu za ostvarivanje prava na temelju Zakona o porodiljnim naknadama zaposlenim majkama
14. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu Zavodu zdravstvenog osiguranja Županije Posavske za pokriće izdataka za zdravstveno osiguranje
15. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa
16. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu na ime realizacije športskih programa i aktivnosti
17. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu radio postajama sa sjedištem na području Županije Posavske
18. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu vjerskoj zajednici na ime programa suradnje i podrške vjerskim zajednicama izvan područja Županije Posavske
19. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti šefu Ureda za povratak raseljenih lica- prognanika i izbjeglica za donošenje rješenja o visini naknade
20. Prijedlog zaključka o usvajanju Informacije

Dnevni red je jednoglasno usvojen, a potom su doneseni sljedeći

Zaključci:

-ad.1.-
Utvrđuje se Prijedlog Proračuna Županije Posavske za 2019. godinu i upućuje Skupštini Županije Posavske

-ad.2.-
Utvrđuje se Prijedlog zakona o izvršavanju Proračuna Županije Posavske za 2019. godinu i upućuje Skupštini Županije Posavske

-ad.3.-
Donosi se Odluka o usvajanju izmjene i dopune Programa utroška sredstava iz Grantova za poljoprivredu utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2018.godinu

-ad.4.-
Donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o vrsti, temeljnim kriterijima, načinu ostvarivanja novčanih potpora u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, sufinanciranju mjera zadravstvene zaštite i ostalim potporama za 2018. godinu

-ad.5.-
Donosi se Odluka o o usvajanju Izmjene Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2018.godinu na poziciji Grant za razvoj poduzetništva, obrta i zadruga

-ad.6.-
Donosi se Odluka o izmjenama Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu Grant za razvoj poduzetništva, obrta i zadruga

-ad.7.-
Donosi se Odluka o usvajanju izmjene Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2018.godinu na poziciji Transfer za zdravstvene institucije i centre za socijalni rad

-ad.8.-
Donosi se Odluka o usvajanju izmjena Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2018.godinu na poziciji Grantovi za zdravstvene i socijalne potrebe

-ad.9.-
Donosi se Odluka o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu za ostvarivanje prava civilnih žrtava rata

-ad.10.-
Donosi
se Odluka o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu za ostvarivanje prava na temelju Zakona o doplatku za djecu

-ad.11.-
Donosi se Odluka o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu za ostvarivanje prava iz socijalne zaštite

-ad.12.-
Donosi se Odluke o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu za ostvarivanje prava na temelju Odluke o porodnim naknadama nezaposlenim majkama

-ad.13.-
Donosi se Odluka o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu za ostvarivanje prava na temelju Zakona o porodiljnim naknadama zaposlenim majkama

-ad.14.-
Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu Zavodu zdravstvenog osiguranja Županije Posavske za pokriće izdataka za zdravstveno osiguranje

-ad.15.-
Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa

-ad.16.-
Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu na ime realizacije športskih programa i aktivnosti

-ad.17.-
Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu radio postajama sa sjedištem na području Županije Posavske

-ad.18.-
Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu vjerskoj zajednici na ime programa suradnje i podrške vjerskim zajednicama izvan područja Županije Posavske

-ad.19.-
Donosi se Zaključak o davanju prethodne suglasnosti šefu Ureda za povratak raseljenih lica- prognanika i izbjeglica za donošenje rješenja o visini naknade

-ad.20.-
Donosi se Zaključak o usvajanju Informacije

Sjednica je završena u 15:30 sati

Broj:01-02-556-1/18
Orašje, 20.12.2018.g.

Tajnik Vlade                                                     Predsjednik Vlade

___________________                                    _____________________
Katica Baotić, dipl. prav.                                   Marijan Klaić, mag. ing. aedif