Više

  Izvod iz zapisnika sa 121. sjednice Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

   

   

   

   

   

  Izvod iz zapisnika
  sa 121. sjednice Vlade Županije Posavske
  održane 20.12.2018. godine

  Sjednica je počela sa radom u 09:00 sati

  Sjednicom je predsjedavao Predsjednik Vlade, Marijan Klaić, a zapisnik je vodila
  Kata Prgić

  Nakon što je Predsjednik utvrdio da postoji kvorum za rad Vlade, pristupilo se razmatranju Zapisnika sa 119 i 120. sjednice Vlade Županije Posavske.

  Zapisnici su jednoglasno usvojeni.

  Nakon usvajanja Zapisnika, predsjednik predlaže slijedeći

  Dnevni red

  1. Nacrt Proračuna Županije Posavske za 2019. godinu
  2. Nacrt zakona o izvršavanju Proračuna Županije Posavske za 2019. godinu
  3. Prijedlog odluke o usvajanju izmjene i dopune Programa utroška sredstava iz Grantova za poljoprivredu utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2018.godinu
  4. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o vrsti, temeljnim kriterijima, načinu ostvarivanja novčanih potpora u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, sufinanciranju mjera zadravstvene zaštite i ostalim potporama za 2018. godinu
  5. Prijedlog odluke o usvajanju Izmjene Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2018.godinu na poziciji Grant za razvoj poduzetništva, obrta i zadruga
  6. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu Grant za razvoj poduzetništva, obrta i zadruga
  7. Prijedlog odluke o usvajanju izmjene Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2018.godinu na poziciji Transfer za zdravstvene institucije i centre za socijalni rad
  8. Prijedlog odluke o usvajanju izmjena Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2018.godinu na poziciji Grantovi za zdravstvene i socijalne potrebe
  9. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu za ostvarivanje prava civilnih žrtava rata
  10. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu za ostvarivanje prava na temelju Zakona o doplatku za djecu
  11. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu za ostvarivanje prava iz socijalne zaštite
  12. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu za ostvarivanje prava na temelju Odluke o porodnim naknadama nezaposlenim majkama
  13. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu za ostvarivanje prava na temelju Zakona o porodiljnim naknadama zaposlenim majkama
  14. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu Zavodu zdravstvenog osiguranja Županije Posavske za pokriće izdataka za zdravstveno osiguranje
  15. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa
  16. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu na ime realizacije športskih programa i aktivnosti
  17. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu radio postajama sa sjedištem na području Županije Posavske
  18. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu vjerskoj zajednici na ime programa suradnje i podrške vjerskim zajednicama izvan područja Županije Posavske
  19. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti šefu Ureda za povratak raseljenih lica- prognanika i izbjeglica za donošenje rješenja o visini naknade
  20. Prijedlog zaključka o usvajanju Informacije

  Dnevni red je jednoglasno usvojen, a potom su doneseni sljedeći

  Zaključci:

  -ad.1.-
  Utvrđuje se Prijedlog Proračuna Županije Posavske za 2019. godinu i upućuje Skupštini Županije Posavske

  -ad.2.-
  Utvrđuje se Prijedlog zakona o izvršavanju Proračuna Županije Posavske za 2019. godinu i upućuje Skupštini Županije Posavske

  -ad.3.-
  Donosi se Odluka o usvajanju izmjene i dopune Programa utroška sredstava iz Grantova za poljoprivredu utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2018.godinu

  -ad.4.-
  Donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o vrsti, temeljnim kriterijima, načinu ostvarivanja novčanih potpora u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, sufinanciranju mjera zadravstvene zaštite i ostalim potporama za 2018. godinu

  -ad.5.-
  Donosi se Odluka o o usvajanju Izmjene Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2018.godinu na poziciji Grant za razvoj poduzetništva, obrta i zadruga

  -ad.6.-
  Donosi se Odluka o izmjenama Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu Grant za razvoj poduzetništva, obrta i zadruga

  -ad.7.-
  Donosi se Odluka o usvajanju izmjene Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2018.godinu na poziciji Transfer za zdravstvene institucije i centre za socijalni rad

  -ad.8.-
  Donosi se Odluka o usvajanju izmjena Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2018.godinu na poziciji Grantovi za zdravstvene i socijalne potrebe

  -ad.9.-
  Donosi se Odluka o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu za ostvarivanje prava civilnih žrtava rata

  -ad.10.-
  Donosi
  se Odluka o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu za ostvarivanje prava na temelju Zakona o doplatku za djecu

  -ad.11.-
  Donosi se Odluka o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu za ostvarivanje prava iz socijalne zaštite

  -ad.12.-
  Donosi se Odluke o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu za ostvarivanje prava na temelju Odluke o porodnim naknadama nezaposlenim majkama

  -ad.13.-
  Donosi se Odluka o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu za ostvarivanje prava na temelju Zakona o porodiljnim naknadama zaposlenim majkama

  -ad.14.-
  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu Zavodu zdravstvenog osiguranja Županije Posavske za pokriće izdataka za zdravstveno osiguranje

  -ad.15.-
  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa

  -ad.16.-
  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu na ime realizacije športskih programa i aktivnosti

  -ad.17.-
  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu radio postajama sa sjedištem na području Županije Posavske

  -ad.18.-
  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu vjerskoj zajednici na ime programa suradnje i podrške vjerskim zajednicama izvan područja Županije Posavske

  -ad.19.-
  Donosi se Zaključak o davanju prethodne suglasnosti šefu Ureda za povratak raseljenih lica- prognanika i izbjeglica za donošenje rješenja o visini naknade

  -ad.20.-
  Donosi se Zaključak o usvajanju Informacije

  Sjednica je završena u 15:30 sati

  Broj:01-02-556-1/18
  Orašje, 20.12.2018.g.

  Tajnik Vlade                                                     Predsjednik Vlade

  ___________________                                    _____________________
  Katica Baotić, dipl. prav.                                   Marijan Klaić, mag. ing. aedif

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti