Više

  Izvod iz zapisnika sa 122. sjednice Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

  Izvod iz zapisnika sa 122. sjednice Vlade Županije Posavske održane 28.12.2018. godine

  Sjednica je počela sa radom u 14:30 sati

  Sjednicom je predsjedavao Predsjednik Vlade, Marijan Klaić, a zapisnik je vodila
  Kata Prgić

  Nakon što je Predsjednik utvrdio da postoji kvorum za rad Vlade, pristupilo se razmatranju Zapisnika sa 121. sjednice Vlade Županije Posavske.

  Zapisnik je jednoglasno usvojen.

  Nakon usvajanja Zapisnika, predsjednik predlaže slijedeći

  Dnevni red

  1. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu na ime dodjele jednokratne novčane pomoći studentima s područja Županije Posavske

  2. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2018. godinu na poziciji Grantovi za financiranje višeg i visokog obrazovanja i Zavoda za školstvo

  3. Prijedlog odluke o usvajanju izmjena Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2018.godinu na poziciji grantovi za branitelje i stradalnike Domovinskog rata

  4. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2018.godinu s pozicije Grantovi za branitelje i stradalnike Domovinskog rata.

  5. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu na ime realizacije kulturno-športskih programa i aktivnosti

  6. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu općini Domaljevac-Šamac općini Odžak i općini Orašje na ime sufinanciranja prijevoza učenika za studeni školske 2018./2019.godine

  7. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu općini Domaljevac-Šamac općini Odžak i općini Orašje na ime sufinanciranja prijevoza učenika za prosinac školske 2018./2019.godine

  8. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa

  9. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa – Samostan sestara „Franjevke Marijine Misionarke“ Odžak

  10. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa – „Održivi razvoj prirodnih resursa“

  11. Prijedlog rješenja o imenovanju Središnjeg povjerenstva za popis

  12. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti ministru poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za donošenje rješenja o visini naknade

  13. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za zaključivanje ugovora o djelu za mjesec prosinac tekuće godine

  14. Prijedlog odluke o usvajanju izmjena Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2018. godinu na poziciji Grantovi za zdrvstvene i socijalne potrebe

  15. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu za ostvarivanje prava na temelju Zakona o doplatku za djecu

  16. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu za ostvarivanje prava na temelju Odluke o porodnim naknadama nezaposlenim majkama

  17. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu za ostvarivanje prava na temelju Zakona o porodiljnim naknadama zaposlenim majkama

  18. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu za ostvarivanje prava iz socijalne zaštite

  19. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu na ime financijske pomoći majkama koje su tijekom 2018. godine rodile dijete

  20. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o rasporedu sredstava iz Proračuna Županije Posvske za 2018. godinu političkim strankama i samostalnim zastupnicima

  21. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa

  22. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa – HNK „Mladost“ Vidovice

  23. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na donošenje Odluke o raspodjeli-refundaciji nepovratnih financijskih sredstava za financijsku potporu razvoju zadruga po provedenom „Javnom pozivu za odabir korisnika napovratnih financijskih sredstava za financijske potpore razvoju zadruga“

  24. Prijedlog rješenja o visini naknade predsjedniku i članovima Povjerenstva za odabir korisnika sredstava na poziciji „Grant za razvoj poduzetništva, obrta i zadruga“

  25. Prijedlog rješenja o razrješenju predsjednika Povjerenstva za državnu službu Županije Posavske

  26. Prijedlog zaključka

  27. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti

  28. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za zapošljavanje djelatnika na određeno vrijeme

  Dnevni red je jednoglasno usvojen, a potom su doneseni sljedeći

  Zaključci

  -ad.1.-
  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu na ime dodjele jednokratne novčane pomoći studentima s područja Županije Posavske

  -ad.2.-
  Donosi se Odluka o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2018. godinu na poziciji Grantovi za financiranje višeg i visokog obrazovanja i Zavoda za školstvo

  -ad.3.-
  Donosi se Odluka o usvajanju izmjena Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2018.godinu na poziciji grantovi za branitelje i stradalnike Domovinskog rata

  -ad.4.-
  Donosi se Odluka o izmjenama Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2018.godinu s pozicije Grantovi za branitelje i stradalnike Domovinskog rata.

  -ad.5.-
  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu na ime realizacije kulturno-športskih programa i aktivnosti

  -ad.6.-
  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu općini Domaljevac-Šamac općini Odžak i općini Orašje na ime sufinanciranja prijevoza učenika za studeni školske 2018./2019.godine

  -ad.7.-
  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu općini Domaljevac-Šamac općini Odžak i općini Orašje na ime sufinanciranja prijevoza učenika za prosinac školske 2018./2019.godine

  -ad.8.-
  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa

  -ad.9.-
  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa – Samostan sestara „Franjevke Marijine Misionarke“ Odžak

  -ad.10.-
  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa – „Održivi razvoj prirodnih resursa“

  -ad.11.-
  Donosi se Rješenje o imenovanju Središnjeg povjerenstva za popis

  -ad.12.-
  Donosi se Zaključak o davanju prethodne suglasnosti ministru poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za donošenje rješenja o visini naknade

  -ad.13.-
  Donosi se Zaključak o davanju prethodne suglasnosti za zaključivanje ugovora o djelu za mjesec prosinac tekuće godine

  -ad.14.-
  Donosi se Odluka o usvajanju izmjena Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2018. godinu na poziciji Grantovi za zdrvstvene i socijalne potrebe

  -ad.15.-
  Donosi se Odluka o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu za ostvarivanje prava na temelju Zakona o doplatku za djecu

  -ad.16.-
  Donosi se Odluka o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu za ostvarivanje prava na temelju Odluke o porodnim naknadama nezaposlenim majkama

  -ad.17.-
  Donosi se Odluka o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu za ostvarivanje prava na temelju Zakona o porodiljnim naknadama zaposlenim majkama

  -ad.18.-
  Donosi se Odluka o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu za ostvarivanje prava iz socijalne zaštite

  -ad.19.-
  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu na ime financijske pomoći majkama koje su tijekom 2018. godine rodile dijete

  -ad.20.-
  Donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o rasporedu sredstava iz Proračuna Županije Posvske za 2018. godinu političkim strankama i samostalnim zastupnicima

  -ad.21.-
  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa

  -ad.22.-
  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa – HNK „Mladost“ Vidovice

  -ad.23.-
  Donosi se Odluka o davanju prethodne suglasnosti na donošenje Odluke o raspodjeli-refundaciji nepovratnih financijskih sredstava za financijsku potporu razvoju zadruga po provedenom „Javnom pozivu za odabir korisnika napovratnih financijskih sredstava za financijske potpore razvoju zadruga“

  -ad.24.-
  Donosi se Rješenje o visini naknade predsjedniku i članovima Povjerenstva za odabir korisnika sredstava na poziciji „Grant za razvoj poduzetništva, obrta i zadruga“

  -ad.25.-
  Donosi se Rješenje o razrješenju predsjednika Povjerenstva za državnu službu Županije Posavske

  -ad.26.-
  Donosi se Zaključak

  -ad.27.-
  Donosi se Zaključak o davanju suglasnosti

  -ad.28.-
  Donosi se Zaključak o davanju prethodne suglasnosti za zapošljavanje djelatnika na određeno vrijeme

  Sjednica je završena u 17:00 sati

  Broj:01-02-577-1/18
  Orašje, 28.12.2018.g.

  Tajnik Vlade                                                        Predsjednik Vlade

  ___________________                                       _____________________
  Katica Baotić, dipl. prav.                                       Marijan Klaić, mag. ing. aedif

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti