Izvod iz zapisnika sa 122. sjednice Vlade Županije Posavske

Najčitanije

Izvod iz zapisnika sa 122. sjednice Vlade Županije Posavske održane 28.12.2018. godine

Sjednica je počela sa radom u 14:30 sati

Sjednicom je predsjedavao Predsjednik Vlade, Marijan Klaić, a zapisnik je vodila
Kata Prgić

Nakon što je Predsjednik utvrdio da postoji kvorum za rad Vlade, pristupilo se razmatranju Zapisnika sa 121. sjednice Vlade Županije Posavske.

Zapisnik je jednoglasno usvojen.

Nakon usvajanja Zapisnika, predsjednik predlaže slijedeći

Dnevni red

1. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu na ime dodjele jednokratne novčane pomoći studentima s područja Županije Posavske

2. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2018. godinu na poziciji Grantovi za financiranje višeg i visokog obrazovanja i Zavoda za školstvo

3. Prijedlog odluke o usvajanju izmjena Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2018.godinu na poziciji grantovi za branitelje i stradalnike Domovinskog rata

4. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2018.godinu s pozicije Grantovi za branitelje i stradalnike Domovinskog rata.

5. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu na ime realizacije kulturno-športskih programa i aktivnosti

6. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu općini Domaljevac-Šamac općini Odžak i općini Orašje na ime sufinanciranja prijevoza učenika za studeni školske 2018./2019.godine

7. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu općini Domaljevac-Šamac općini Odžak i općini Orašje na ime sufinanciranja prijevoza učenika za prosinac školske 2018./2019.godine

8. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa

9. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa – Samostan sestara „Franjevke Marijine Misionarke“ Odžak

10. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa – „Održivi razvoj prirodnih resursa“

11. Prijedlog rješenja o imenovanju Središnjeg povjerenstva za popis

12. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti ministru poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za donošenje rješenja o visini naknade

13. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za zaključivanje ugovora o djelu za mjesec prosinac tekuće godine

14. Prijedlog odluke o usvajanju izmjena Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2018. godinu na poziciji Grantovi za zdrvstvene i socijalne potrebe

15. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu za ostvarivanje prava na temelju Zakona o doplatku za djecu

16. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu za ostvarivanje prava na temelju Odluke o porodnim naknadama nezaposlenim majkama

17. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu za ostvarivanje prava na temelju Zakona o porodiljnim naknadama zaposlenim majkama

18. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu za ostvarivanje prava iz socijalne zaštite

19. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu na ime financijske pomoći majkama koje su tijekom 2018. godine rodile dijete

20. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o rasporedu sredstava iz Proračuna Županije Posvske za 2018. godinu političkim strankama i samostalnim zastupnicima

21. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa

22. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa – HNK „Mladost“ Vidovice

23. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na donošenje Odluke o raspodjeli-refundaciji nepovratnih financijskih sredstava za financijsku potporu razvoju zadruga po provedenom „Javnom pozivu za odabir korisnika napovratnih financijskih sredstava za financijske potpore razvoju zadruga“

24. Prijedlog rješenja o visini naknade predsjedniku i članovima Povjerenstva za odabir korisnika sredstava na poziciji „Grant za razvoj poduzetništva, obrta i zadruga“

25. Prijedlog rješenja o razrješenju predsjednika Povjerenstva za državnu službu Županije Posavske

26. Prijedlog zaključka

27. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti

28. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za zapošljavanje djelatnika na određeno vrijeme

Dnevni red je jednoglasno usvojen, a potom su doneseni sljedeći

Zaključci

-ad.1.-
Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu na ime dodjele jednokratne novčane pomoći studentima s područja Županije Posavske

-ad.2.-
Donosi se Odluka o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2018. godinu na poziciji Grantovi za financiranje višeg i visokog obrazovanja i Zavoda za školstvo

-ad.3.-
Donosi se Odluka o usvajanju izmjena Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2018.godinu na poziciji grantovi za branitelje i stradalnike Domovinskog rata

-ad.4.-
Donosi se Odluka o izmjenama Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2018.godinu s pozicije Grantovi za branitelje i stradalnike Domovinskog rata.

-ad.5.-
Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu na ime realizacije kulturno-športskih programa i aktivnosti

-ad.6.-
Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu općini Domaljevac-Šamac općini Odžak i općini Orašje na ime sufinanciranja prijevoza učenika za studeni školske 2018./2019.godine

-ad.7.-
Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu općini Domaljevac-Šamac općini Odžak i općini Orašje na ime sufinanciranja prijevoza učenika za prosinac školske 2018./2019.godine

-ad.8.-
Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa

-ad.9.-
Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa – Samostan sestara „Franjevke Marijine Misionarke“ Odžak

-ad.10.-
Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa – „Održivi razvoj prirodnih resursa“

-ad.11.-
Donosi se Rješenje o imenovanju Središnjeg povjerenstva za popis

-ad.12.-
Donosi se Zaključak o davanju prethodne suglasnosti ministru poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za donošenje rješenja o visini naknade

-ad.13.-
Donosi se Zaključak o davanju prethodne suglasnosti za zaključivanje ugovora o djelu za mjesec prosinac tekuće godine

-ad.14.-
Donosi se Odluka o usvajanju izmjena Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2018. godinu na poziciji Grantovi za zdrvstvene i socijalne potrebe

-ad.15.-
Donosi se Odluka o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu za ostvarivanje prava na temelju Zakona o doplatku za djecu

-ad.16.-
Donosi se Odluka o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu za ostvarivanje prava na temelju Odluke o porodnim naknadama nezaposlenim majkama

-ad.17.-
Donosi se Odluka o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu za ostvarivanje prava na temelju Zakona o porodiljnim naknadama zaposlenim majkama

-ad.18.-
Donosi se Odluka o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu za ostvarivanje prava iz socijalne zaštite

-ad.19.-
Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu na ime financijske pomoći majkama koje su tijekom 2018. godine rodile dijete

-ad.20.-
Donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o rasporedu sredstava iz Proračuna Županije Posvske za 2018. godinu političkim strankama i samostalnim zastupnicima

-ad.21.-
Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa

-ad.22.-
Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa – HNK „Mladost“ Vidovice

-ad.23.-
Donosi se Odluka o davanju prethodne suglasnosti na donošenje Odluke o raspodjeli-refundaciji nepovratnih financijskih sredstava za financijsku potporu razvoju zadruga po provedenom „Javnom pozivu za odabir korisnika napovratnih financijskih sredstava za financijske potpore razvoju zadruga“

-ad.24.-
Donosi se Rješenje o visini naknade predsjedniku i članovima Povjerenstva za odabir korisnika sredstava na poziciji „Grant za razvoj poduzetništva, obrta i zadruga“

-ad.25.-
Donosi se Rješenje o razrješenju predsjednika Povjerenstva za državnu službu Županije Posavske

-ad.26.-
Donosi se Zaključak

-ad.27.-
Donosi se Zaključak o davanju suglasnosti

-ad.28.-
Donosi se Zaključak o davanju prethodne suglasnosti za zapošljavanje djelatnika na određeno vrijeme

Sjednica je završena u 17:00 sati

Broj:01-02-577-1/18
Orašje, 28.12.2018.g.

Tajnik Vlade                                                        Predsjednik Vlade

___________________                                       _____________________
Katica Baotić, dipl. prav.                                       Marijan Klaić, mag. ing. aedif

spot_img
spot_img

Posljednje obavijesti