Više

  Izvod iz zapisnika sa 14. sjednice Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

   

   

   

   

   

  I Z V O D   I Z    Z A P I S N I K A

   

  sa  14. sjednice  Vlade Županije Posavske

  održane dana 07.08.2015.g. u Orašju

   

   

  Sjednica je počela sa radom u 10,00 sati

   

   

  Nakon što je Predsjednik utvrdio da postoji kvorum za rad Vlade, pristupilo se razmatranju Zapisnika sa  13. sjednice Vlade Županije Posavske,

  Zapisnik  je  jednoglasno usvojen.

  Nakon usvajanja gore navedenog   Zapisnika Predsjednik predlaže sljedeći:

   

  D n e v n i   r e d 

   

  1. Prijedlog uredbe o pravilima stegovnog postupka za stegovnu odgovornost državnih službenika i namještenika u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj

  2.Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava iz Grantova za uređenje poljoprivrednog zemljišta utvrđenog Proračunom Županije Posavske za 2015.godinu.

  1. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2015. godinu na poziciji Grantovi za šport i kulturu
  2. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2015. godinu na poziciji Grantovi za financiranje višeg i visokog obrazovanja i Zavoda za školstvo
  3. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015. godinu na ime uplate doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje za razdoblje 1999.-2003.godine
  4. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015. godinu na ime uplate doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje za razdoblje 1999.-2003.godine
  5. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015. godinu vjerskim zajednicama
  6. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015. godinu Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske
  7. Prijedlog odluke o vrsti temeljnim kriterijima , načinu ostvarivanja novačnih potpora u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, sufinanciranju mjera zdravstvene zaštite i ostalim potporama za 2015.g.
  8. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015. godinu Općini Odžak
  9. Prijedlog odluke o odobravanju prodaje stalnih sredstava
  10. Prijedlog rješenje o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Službe za upošljavanje Županije Posavske
  11. Prijedlog rješenja o imenovanju Drugostupanjske upravne komisije
  12. Zahtjev Ministarstva unutarnjih poslova za angažiranje osoba po osnovu ugovora o djelu za kolovoz  2015.g.
  13. Prijedlog zaključka o stavljanju izvan snage Zaključka

  16.Zahtjev Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa za davanje suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme

  1. Prijedlog rješenja o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka prodaje stalnih sredstava.

  18.Zahtjev Ministarstva branitelja za davanje prethodne suglasnosti za ostvarivanje prava na otpremninu za Luju Nedić

   

  Dnevni red je jednoglasno  usvojen, a potom su doneseni sljedeći

   

   

  Z A K LJ U Č C I

   

  -ad.1.-

  Donosi se Uredbe o pravilima stegovnog postupka za stegovnu odgovornost državnih službenika i namještenika u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj

   

  -ad.2.-

  Donosi se Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava iz Grantova za uređenje poljoprivrednog zemljišta utvrđenog Proračunom Županije Posavske za 2015.godinu.

   

  ad.3.-

  Donosi se Odluka o  izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2015. godinu na poziciji Grantovi za šport i kulturu

   

  ad.4.-

  Donosi se Odluka o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2015. godinu na poziciji Grantovi za financiranje višeg i visokog obrazovanja i Zavoda za školstvo

   

  ad.5.-

  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015. godinu na ime uplate doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje za razdoblje 1999.-2003.godine

   

   

  ad.6.-

  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015. godinu na ime uplate doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje za razdoblje 1999.-2003.godine

   

  ad.7.-

  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015. godinu vjerskim zajednicama

   

  ad.8.-

  Donosi se Odluka o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015. godinu Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske

   

  ad.9.-

  Donosi se Odluka o vrsti temeljnim kriterijima , načinu ostvarivanja novačnih potpora u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, sufinanciranju mjera zdravstvene zaštite i ostalim potporama za 2015.g.

   

  ad.10.-

  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015. godinu Općini Odžak

   

  ad.11.-

  Donosi se Odluka o odobravanju prodaje stalnih sredstava

   

  ad.12.-

  Donosi se Rješenje o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Službe za upošljavanje Županije Posavske

   

  ad.13.-

  Donosi se Rješenje o imenovanju Drugostupanjske upravne komisije

   

  ad.14.-

  Donosi se Zaključak:

  1.Daje se suglasnost Ministarstvu unutarnjih poslova Županije Posavske za angažiranje osoba po osnovu ugovora o djelu za kolovoz  2015. godine i to:

  – Manda Bernatović

  – Pero Džoić

  – Marina Anđelić

  – Ružica Vuković

  – Mato Živković i

  – Antonela Kosić

   

  ad.15.-

  Donosi se Zaključak o stavljanju izvan snage Zaključka

  ad.16.-

  Donosi se Zaključak:

  1.Daje se suglasnost Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme i to:

   

  1. Osnovna škola Orašje:

  – spremačica – puno radno vrijem ……………………..1 izvršitelj

   

  1. Osnovna škola fra Ilije Starčevića Tolisa:

  -spremačica – puno rano vrijeme ……………………….1 izvršitelj

   

  1. Osnovan škola Stjepana Radića Oštra Luka –Bok:

  – spremačica – puno radno vrijeme ……………………. 1 izvršitelj

  – domar/ložač – Puno rano vrijeme ……………………. 1 izvršitelj

  1. Srednja strukovna škola Orašje:

  – spremačica – puno radno vrijeme ……………………. 1 izvršitelj

  – spremačica – puno radno vrijeme ……………………. 1 izvršitelj

  (do povratka djelatnice s bolovanja a najduže do 31.08.2016.g.)

   

  ad.17.-

  Donosi se Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka prodaje stalnih sredstava.

   

  ad.18.-

  Donosi se Zaključak:

  Daje se suglasnost Ministarstvu branitelja za ostvarivanje prava na otpremninu Luji Nedić iz Tolise, koja je bila na radnom mjestu namještenika na poslovima višeg računovodstveno-materijalnog referenta, a kojoj je utvrđen prestanak radnog odnosa rješenjem ovog ministarstva broj:10-41-112/15 od 10.06.2015.godine

   

   

  Sjednica je završena u 11,00 sati

   

   

   

  Broj:01-02-377-2/15

  Orašje, 07.08.2015.g.

   

   

   

   

   

              TAJNIK VLADE                                                             PREDSJEDNIK VLADE

          ___________________                                             _____________________

                                                                                        Marijan Klaić,mag.ing.aedif

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti