Više

  Izvod iz zapisnika sa 16. sjednice Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

   

   

   

   

   

  I Z V O D   I Z    Z A P I S N I K A

   

  sa  16. sjednice  Vlade Županije Posavske

  održane dana 09.09.2015.g. u Orašju

   

   

  Sjednica je počela sa radom u 14,00 sati

   

   

  Nakon što je Predsjednik utvrdio da postoji kvorum za rad Vlade, pristupilo se razmatranju Zapisnika sa  14. i 15. sjednice Vlade Županije Posavske,

  Zapisnici  su  jednoglasno usvojeni.

  Nakon usvajanja gore navedenih   Zapisnika Predsjednik predlaže sljedeći:

   

  D n e v n i   r e d 

   

  1. Prijedlog uredbe o izmjeni Uredbe o plaćama, dodacima i naknadama policijskih službenika Županije Posavske

  2.Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015. godinu Vladi Županije Posavske

  1. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015. godinu na ime realizacije kulturno- športskih programa i aktivnosti
  2. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015. godinu radio postajama sa sjedištem na području Županije Posavske
  3. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015. godinu na ime sufinanciranja programa obrazovanja djece s posebnim potrebama
  4. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015. godinu općini Domaljevac-Šamac općini Odžak i općini Orašje na ime sufinanciranje prijevoza učenika za svibanj i lipanj školske 2014./2015.godine
  5. Prijedlog odluke o odobravanju uplate doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje za razdoblje 1999-2003.godine
  6. Prijedlog rješenja o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske
  7. Prijedlog rješenja o imenovanju vršitelja dužnosti zamjenika ravnatelja Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske
  8. Prijedlog dokumenta okvirnog Proračuna Županije Posavske za razdoblje 2016.-2018.godine

  11.Zahtjev Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa za davanje suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme ( računovođa OŠ Orašje)

  12.Zahtjev  Ureda predsjednika Vlade za davanje suglasnosti za zaključivanje ugovora o djelu sa Dajanom Vladisavljević za rujan 2015.g.

  1. Odgovori na zastupnička pitanja
  2. Zahtjevi za sklapanje ugovora o djelu za rujan 2015.godine

   

   

  D o p u n a   d n e v n o g    r e d a

   

   

  1. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa pozicije „Grant za zaštitu prirodnih ii drugih nesreća“ utvrđen Proračunom Županije Posavske za 2015.godinu
  2. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava sa „Grant za zaštitu prirodnih ii drugih nesreća“ utvrđen Proračunom Županije Posavske za 2015.godinu
  3. Prijedlog zaključka o prihvaćanju postignutog dogovora
  4. Prijedlog zaključka o pristupanju izradi Nacrta zakona o plaćama i naknadama državnih službenika i namještenika Županije Posavske, Nacrta zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika Županije Posavske i Nacrta zakona o plaćama i naknadama uposlenika osnovnih i srednjih škola Županije Posavske
  5. Prijedlog rješenja o imenovanju povjerenstva za izradu Nacrta zakona o plaćama i naknadama državnih službenika i namještenika Županije Posavske, Nacrta zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika Županije Posavske i Nacrta zakona o plaćama i naknadama uposlenika osnovnih i srednjih škola Županije Posavske
  6. Prijedlog odluke o pokretanju postupka javne nabave
  7. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu Vladi Županije Posavske

   

   

  Dnevni red kao i dopuna dnevnog reda  jednoglasno su usvojeni, a potom su doneseni sljedeći

   

   

   

  Z A K LJ U Č C I

   

  -ad.1.-

  Donosi se Uredba o izmjeni Uredbe o plaćama, dodacima i naknadama policijskih službenika Županije Posavske

  -ad.2.-

  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015. godinu Vladi Županije Posavske

  ad.3.-

  Donosi se Odluka o  odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015. godinu na ime realizacije kulturno- športskih programa i aktivnosti

  ad.4.-

  Donosi se Odluka o  odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015. godinu radio postajama sa sjedištem na području Županije Posavske

  ad.5.-

  Donosi se Odluka o  odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015. godinu na ime sufinanciranja programa obrazovanja djece s posebnim potrebama

  ad.6.-

  Donosi se Odluka o  odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015. godinu  općini Domaljevac-Šamac općini Odžak i općini Orašje na ime sufinanciranje prijevoza učenika za svibanj i lipanj školske 2014./2015.godine

   

  ad.7.-

  Donosi se Odluka o  odobravanju uplate doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje za razdoblje 1999-2003.godine

  ad.8.-

  Donosi se Rješenje o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske

  ad.9 .-

  Donosi se Rješenje o imenovanju vršitelja dužnosti zamjenika ravnatelja Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske

  ad.10.-

  Donosi se Zaključak:

  1.Prihvaća se Dokument okvirnog Proračuna Županije Posavske za razdoblje 2016.-2018.godine

  ad.11.-

  Donosi se Zaključak:

  1.Daje se suglasnost Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa Županije Posavske za  upošljavanje djelatnika  na određeno vrijeme do 90 dana sa početkom od 01.09.2015.godine na radno mjesto  računovođe u  Osnovnoj školi u  Orašju

  ad.12.-

  Donosi se Zaključak:

  1.Daje se suglasnost Uredu predsjednika Vlade za zaključivanje ugovora o djelu sa Dajanom Vladisavljević za rujan 2015.g.

  ad.13.-

  Donosi se Zaključak:

  1.Objedinjuju se Odgovori na zastupnička pitanja koja se dostavili Ministarstvo financija i Ministarstvo prometa, veza, turizma i zaštite okoliša i upućuju Skupštini Županije Posavske.

   

  ad.14.-

  Donosi se Zaključak:

  1. Vlada Županije Posavske daje suglasnost ministarstvima, službama, uredima i upravama Vlade da zaključe ugovore o djelu za mjesec rujan  tekuće godine, i to

  – Ministarstvo unutarnjih poslova i

  – Antonela Kosić

  – Mato Živković

  – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i

  – Velid Subašić

  – Ministarstvo gospodarstva i prostornog uređenja i

  – Ivana Mijić

  – Ministarstvo financija i

  – Edina Vajzović-Halilović

  – Ministarstvo pravosuđa i uprave i

  – Ivan Vilić

  – Zajednička služba Vlade i

  – Ana Senić

  – Marija Maskaljević

  – Služba za odnose s javnošću i

  – Josip Vinković

  – Ured za povratak raseljenih lica –prognanika i izbjeglica i

  – Danijel Ivanković

  – Županijska uprava za inspekcijske poslove i

  – Ivana Orkić

  – Agencija za privatizaciju i

  -Ružica Baotić

  -Mario Brkić

  – Kantonalni sud u Odžaku i

  – Elvira Pobrić

  – Kantonalno tužiteljstvo i

  – Slađana Klajić

  – Općinsko pravobraniteljstvo u Orašju i

  – Ružica Baotić

  – Općinski sud u Orašju i

  – Mara Jurić

   

  ad.15.-

  Donosi se Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava sa pozicije „Grant za zaštitu prirodnih ii drugih nesreća“ utvrđen Proračunom Županije Posavske za 2015.godinu

   

  ad.16.-

  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava sa „Grant za zaštitu prirodnih ii drugih nesreća“ utvrđen Proračunom Županije Posavske za 2015.godinu

  ad.17.-

  Donosi se Zaključak o prihvaćanju postignutog dogovora

   

  ad.18.-

  Donosi se Zaključak o pristupanju izradi Nacrta zakona o plaćama i naknadama državnih službenika i namještenika Županije Posavske, Nacrta zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika Županije Posavske i Nacrta zakona o plaćama i naknadama uposlenika osnovnih i srednjih škola  Županije Posavske

   

  ad.19.-

  Donosi se Rješenje o imenovanju povjerenstva za izradu Nacrta zakona o plaćama i naknadama državnih službenika i namještenika Županije Posavske, Nacrta zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika Županije Posavske i Nacrta zakona o plaćama i naknadama uposlenika osnovnih i srednjih škola  Županije Posavske

   

  ad.20.-

  Donosi se Odluka o pokretanju postupka javne nabave

   

   

  ad.21.-

  Donosi se Odluka  o odobravanju  izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu Vladi Županije Posavske

   

   

   

  Sjednica je završena u 15,20 sati

   

   

  Broj:01-02-415-2/15

  Orašje, 10.09.2015.g.

   

   

   

   

   

  TAJNIK VLADE                                                 PREDSJEDNIK VLADE

          ___________________                                            _____________________

                                                                      Marijan Klaić,mag.ing.aedif

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti