Više

  Izvod iz zapisnika sa 2. sjednice Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

   

   

   

   

   

  I Z V O D   I Z    Z A P I S N I K A

   

  sa  II sjednice  Vlade Županije Posavske

  održane dana 10.04.2015.g. u Orašju

   

   

  Sjednica je počela sa radom u 13,00 sati

   

   

  Nakon što je Predsjednik utvrdio da postoji kvorum za rad Vlade, pristupilo se razmatranju Zapisnika sa  1. sjednice Vlade Županije Posavske,

  Zapisnik  je jednoglasno usvojen.

  Nakon usvajanja gore navedenog  Zapisnika Predsjednik predlaže sljedeći:

   

  D n e v n i   r e d 

   

  1. Zahtjev za davanje suglasnosti Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa  za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme- spremačica (ŠC Orašje)
  2. Zahtjev za davanje suglasnosti Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa  za angažiranje osobe po ugovoru o djelu- spremačica (SSŠ Orašje)
  3. Zahtjev za davanje suglasnosti Općinskom sudu u Orašju  za sklapanje   ugovora o djelu sa Marinom Tipurom
  4. Zahtjev za davanje suglasnosti Općinskom sudu u Orašju  za sklapanje   ugovora o djelu sa Marom Jurić
  5. Zahtjev za davanje suglasnosti Općinskom sudu u Orašju  za sklapanje   ugovora o djelu sa Ružicom Baotić
  6. Zahtjev za davanje suglasnosti Kantonalnom sudu u Odžaku  za sklapanje   ugovora o djelu sa Elvirom Porobić
  7. Zahtjev za davanje suglasnosti Ministarstvu gospodarstva i prostornog uređenja za angažiranje osobe po osnovu ugovora o djelu sa Zoranom Jelušić za siječanj, veljaču i ožujak 2015.g.
  8. Ostavka Ane Andrić na dužnost predsjednika Upravnog odbora županijske Agencije za privatizaciju
  9. Ostavka Ane Andrić na dužnost člana Povjerenstva za prizive državne službe Županije Posavske
  10. Prijedlog zaključka

   

   

  D o p u n a   d n e v n o g    r e d a

   

  1.Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava iz Granta za uređenje poljoprivrednog zemljišta utvrđenog Proračunom Županije Posavske za 2015.godinu

  1. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
  2. Prijedlog rješenja o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Službe za upošljavanje Županije Posavske
  3. Prijedlog odluke o pokretanju postupka javne nabave
  4. Prijedlog zaključka o ovlašćivanju na potpisivanje

   

   

  Dnevni red kao i dopuna dnevnog reda  jednoglasno su usvojeni, a potom su doneseni sljedeći

  Z A K LJ U Č C I

  -ad.1.-

  Donosi se Zaključak:

  1.Daje se suglasnost  Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa  za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme- spremačice  u Školskom centru  fra Martina Nedića Orašje,

  -ad.2.-

  Donosi se Zaključak

  1.Daje se suglasnost  Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa  za angažiranje osobe- spremačice po ugovoru o djelu za mjesec travanj 2015.g.u Srednjoj strukovnoj školi Orašje

  ad.3.-

  Donosi se Zaključak

  1.Daje se suglasnost  Općinskom sudu u Orašju  za sklapanje   ugovora o djelu sa Marinom Tipurom iz Posavske Mahale- viši referent za operativno-tehničke poslove.

   

  ad.4.-

  Donosi se Zaključak

  1.Daje se suglasnost  Općinskom sudu u Orašju  za sklapanje   ugovora o djelu sa Marom Jurić iz Donje Mahale za period od 30.03.2015.g do 07.04.2015.g.

  ad.5.-

  Donosi se Zaključak

  1.Daje se suglasnost  Općinskom sudu u Orašju  za sklapanje   ugovora o djelu sa Ružicom Baotić iz Kostrča radi izrade završnog računa za 2014.godinu.

  ad.6.-

  Donosi se Zaključak

  1.Daje se suglasnost  Kantonalnom sudu u Odžaku  za sklapanje   ugovora o djelu sa Elvirom Porobić iz Odžaka za period od 01.03.2015.g. do 31.03.2015.g.

  ad.7.-

  Donosi se Zaključak

  1.Daje se suglasnost  Ministarstvu gospodarstva i prostornog uređenja za angažiranje osobe po osnovu ugovora o djelu sa Zoranom Jelušić za  veljaču i ožujak 2015.g.

  ad.8.-

  Donosi se Odluka o razrješenju predsjednika

  ad.9 .-

  Donosi se Rješenje o razrješenju

  ad.10.-

  Donosi se Zaključak

  ad.11.-

  Donosi se Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava iz Granta za uređenje poljoprivrednog zemljišta utvrđenog Proračunom Županije Posavske za 2015.godinu

  ad.12.-

  Skida se s dnevnog reda Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

  ad.13.-

  Donosi se Rješenje o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Službe za upošljavanje Županije Posavske

  ad.14.-

  Donosi se odluka o pokretanju postupka javne nabave

  ad.15.-

  Donosi se Zaključak o ovlašćivanju na potpisivanje

   

   

  Sjednica je završena u 15,00 sati

   

   

  Broj:01-02-156-2/15

  Orašje, 13.04.2015.g.

   

   

  TAJNIK VLADE                                                           PREDSJEDNIK VLADE

  ___________________                                  _____________________

  Marijan Klaić, mag.ing.aedif

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti