Više

  Izvod iz zapisnika sa 20. sjednice Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

   

   

   

   

   

  I Z V O D I Z Z A P I S N I K A

  sa 20. sjednice Vlade Županije Posavske
  održane dana 26.11.2015.g. u Orašju

  Sjednica je počela sa radom u 13,30 sati

  Nakon što je utvrdio da postoji kvorum za rad Vlade, Predsjednik predlaže sljedeći:

  D n e v n i r e d

  1.Prijedlog uredbe o dopuni Uredbe o utemeljenju i ustroju Službe za upošljavanje Županije Posavske
  2.Prijedlog odluke o uvjetima, standardima i objavi oglasa za izbor i imenovanje Upravnog vijeća Službe za upošljavanje Županije Posavske
  3. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu Vladi Županije Posavske
  4. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu Ministarstvu financija
  5. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu Županijskoj bolnici Orašje za sufinanciranje kapitalnih projekata
  6 Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu na ime realizacije kulturnih programa i aktivnosti
  7. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu na ime sufinanciranja izdavačke djelatnosti
  8. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu općini Domaljevac-Šamac općini Odžak i općini Orašje na ime sufinanciranja prijevoza učenika za listopad školske 2015./2016.g.
  9.Prijedlog odluke o pokretanju postupka dodjele koncesije
  10. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti (Pravilnik o izmjeni i dopunama pravilnika za odobravanje i dodjelu financijskih sredstava na poziciji „Granta za razvoj poduzetništva i obrta“ namijenjenih financiranju upošljavanja neuposlenih osoba kod privatnih poslodavaca)
  11.Prijedlog rješenja o imenovnaju vršitelja dužnosti ravnatelja Službe za upošljavanje Županije Posavske
  12. Prijedlog zaključka o namjeri osiguranja sredstava za projekt „Rekonstrukcija gradske ulice sa priključcima i kružnog raskrižja kod zgrade stare općine u Odžaku“ u Proračunu za 2016.godinu
  13. Zahtjev Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa za davanje suglasnosti za isplatu po Rješenju o visini naknade članovima Povjerenstva za javne nabave u OŠ Domaljevac, OŠ Orašje i Ministarstvu.
  14. Zahtjev Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa za davanje suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme po školama
  15. Zahtjev Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa za davanje suglasnosti za angažiranje osoba po osnovu ugovora o djelu po školama
  16.Zahtjev Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za davanje suglasnosti za popunu upražnjenog radnog mjesta „stručni suradnik za biljnu proizvodnju u poljoprivrednoj stručnoj službi“ u Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, putem internog natječaja
  17. Zahtjev Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za davanje suglasnosti na isplatu po Rješenju o visini naknade članovima stručnog povjerenstva
  18.Izvješće o izvršenju Proračuna Županije Posavske za razdoblje 01.01.-30.09.2015.godine
  19.Izvješće o utrošku tekućih pričuva Proračuna Županije Posavske za razdoblje od 01.01.do 30.09.2015.godine

  D o p u n a d n e v n o g r e d a

  1.Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa Županije Posavske
  2. Prijedlog odluke o stavljanju izvan snage Odluke o davanju suglasnosti
  3. Prijedlog odluke o stipendiranju redovitih studenata za akademsku 2015./2016.godinu
  4. Kriteriji za dodjelu studentskih stipendija u akademskoj 2015./2016.godini
  5.Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu unutarnjih poslova Županije Posavske za provođenje postupka javne nabavke robe – opremanje sistema veze
  6. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za ostvarivanje prava na naknadu za slučaj teške bolesti
  Dnevni red kao i dopuna dnevnog reda jednoglasno su usvojeni, a potom su doneseni sljedeći
  Z A K LJ U Č C I
  -ad.1.-
  Donosi se Uredba o dopuni Uredbe o utemeljenju i ustroju Službe za upošljavanje Županije Posavske

  -ad.2.-
  Donosi se Odluka o uvjetima, standardima i objavi oglasa za izbor i imenovanje Upravnog vijeća Službe za upošljavanje Županije Posavske

  -ad.3.-
  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu Vladi Županije Posavske

  -ad.4.-
  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu Ministarstvu financija

  -ad.5.-
  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu Županijskoj bolnici Orašje za sufinanciranje kapitalnih projekata

  -ad.6.-
  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu na ime realizacije kulturnih programa i aktivnosti

  -ad.7.-
  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu na ime sufinanciranja izdavačke djelatnosti

  -ad.8.-
  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu općini Domaljevac-Šamac općini Odžak i općini Orašje na ime sufinanciranja prijevoza učenika za listopad školske 2015./2016.g.

  -ad.9 .-
  Donosi se Odluka o pokretanju postupka dodjele koncesije

  -ad.10.-
  Skida se s dnevnog reda Prijedlog odluke o davanju suglasnosti (Pravilnik o izmjeni i dopunama pravilnika za odobravanje i dodjelu financijskih sredstava na poziciji „Granta za razvoj poduzetništva i obrta“ namijenjenih financiranju upošljavanja neuposlenih osoba kod privatnih poslodavaca)

  -ad.11.-
  Donosi se Rješenje o imenovnaju vršitelja dužnosti ravnatelja Službe za upošljavanje Županije Posavske

  -ad.12.-
  Donosi se Zaključak o namjeri osiguranja sredstava za projekt „Rekonstrukcija gradske ulice sa priključcima i kružnog raskrižja kod zgrade stare općine u Odžaku“ u Proračunu Županije Posavske za 2016.godinu

  -ad.13.-
  Donosi se Zaključak:
  1.Daje se suglasnost Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa članovima Povjerenstva za javne nabave u OŠ Domaljevac za isplatu po Rješenju o visini naknade broj:639/15, OŠ Orašje za isplatu po Rješenju o visini naknade broj:632-1/15 i Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa za isplatu po Rješenju o visini naknade broj:06-14-1070/15.

  -ad.14.-
  Donosi se Zaključak:
  1.Daje se suglasnost Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa za zapošljavanje djelatnika na određeno radno vrijeme, za slijedeće škole:
  Osnovna škola Vladimira Nazora Odžak
  a) zapošljavanje djelatnika na određeno radno vrijeme do 90 dana s početkom od 03.11.2015.g. na slijedeće radno mjesto:
  – učitelj razredne nastave – puno radno vrijeme …………………………….. 1 izvršitelj
  b) zapošljavanje djelatnika na određeno radno vrijeme do 90 dana s početkom od 01.12.2015.g. na slijedeća radna mjesta:
  – učitelj razredne nastave – puno radno vrijeme …………………………….. 2 izvršitelja
  – učitelj informatike – puno radno vrijeme ………………………………….. 1 izvršitelj
  – učitelj engleskog jezika – 60% radnog vremena …………………………… 1 izvršitelj
  Osnovna škola Stjepana Radića Oštra Luka – Bok
  a) zapošljavanje djelatnika na određeno radno vrijeme do 90 dana s početkom od 01.12.2015. godine na slijedeće radno mjesto:
  – učitelj matematike i fizike – puno radno vrijeme ……………………………………. 1 izvršitelj
  b) zapošljavanje djelatnika na određeno radno vrijeme do 31.08.2016. godine na slijedeće radno mjesto:
  – učitelj glazbene kulture – 8 sati tjedno ……………………………………………………. 1 izvršitelj
  Osnovna škola fra Ilije Starčevića Tolisa
  a) zapošljavanje djelatnika na određeno radno vrijeme do povratka djelatnika s funkcije a najduže do 11.08.2016. godine na slijedeće radno mjesto:
  – učitelj razredne nastave – puno radno vrijeme ………………………………. 1 izvršitelj
  -ad.15.-
  Donosi se Zaključak:
  1.Daje se suglasnost Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa za angažiranje osoba po osnovu ugovora o djelu za mjesec studeni 2015. godine za slijedeće škole:
  Školski centar fra Martina Nedića Orašje:
  – Pavo Kobaš, nastavnik latinskog jezika – 13 sati tjedno
  Srednja škola Pere Zečevića Odžak
  – Muhamed Huseinbašić, nastavnik glazbene kulture – 7 sati tjedno
  – Pavo Kobaš, nastavnik latinskog jezika – 10 sati tjedno
  – Zdenka Lujić, nastavnik predmeta zdravstvene struke – 23 sata tjedno
  – Asija Omerbašić, nastavnik praktične nastave tekstilne struke –10,5 sati tjedno,
  – Kristina Hodžić, nastavnik predmeta zdravstvene struke – 10 sati tjedno
  – Mirzet Hodžić, nastavnik predmeta zdravstvene struke – 10 sati tjedno
  – Marija Zečević, pedagog i psiholog – 7 sati tjedno,
  – Ivana Kljajić, nastavnik pred. ekonom. struke za predmet pravo – 13 sati tjedno,
  – Goran Dujak, nastavnik predmeta strojarske struke – 4 sata tjedno,
  Osnovna škola Antuna Gustava Matoša Vidovice
  – Željko Klaić, učitelj glazbene kulture – 7 sati tjedno
  Osnovna škola Vladimira Nazora Odžak
  – Mirko Živković, učitelj matematike – 36 sati tjedno
  – Miroslav Dujaković, učitelj matematike – 36 sati tjedno
  – Hazim Hadžidedić, učitelj matematike – 23 sata tjedno
  – Indira Kusur, vjeroučitelj islamskog vjeronauka – 33 sata tjedno
  – Nenad Tojić, vjeroučitelj pravoslavnog vjeronauka – 6 sati tjedno
  – Jozo Pranjić, neto iznos 760,00 KM (pružanje usluga prijevoza djece s posebnim obrazovnim potrebama)

  -ad.16.-
  Donosi se Zaključak:
  1. Daje se suglasnost Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za popunu upražnjenog radnog mjesta „stručni suradnik za biljnu proizvodnju u poljoprivrednoj stručnoj službi“ u Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, putem internog natječaja

  -ad.17.-
  Donosi se Zaključak:
  1.Daje se suglasnost Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva na isplatu po Rješenju o visini naknade članovima stručnog povjerenstva, broj:08-24-04-235-7/14 od 23.02.2015.g.

  -ad.18.-
  Donosi se Zaključak:
  1.Prihvaća se Izvješće o izvršenju Proračuna Županije Posavske za razdoblje 01.01.-30.09.2015.godine

  -ad.19.-
  Donosi se Zaključak:
  1.Prihvaća se Izvješće o utrošku tekućih pričuva Proračuna Županije Posavske za razdoblje od 01.01.do 30.09.2015.godine

  -ad.20.-
  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa Županije Posavske

  -ad.21.-
  Povlači se s dnevnog reda Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o davanju suglasnosti

  -ad.22.-
  Donosi se Odluka o stipendiranju redovitih studenata za akademsku 2015./2016.godinu

  -ad.23.-
  Donose se Kriteriji za dodjelu studentskih stipendija u akademskoj 2015./2016.godini

  -ad.24.-
  Donosi se Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu unutarnjih poslova Županije Posavske za provođenje postupka javne nabavke robe – opremanje sistema veze

  -ad.25.-
  Donosi se Zaključak o davanju prethodne suglasnosti za ostvarivanje prava na naknadu za slučaj teške bolesti
  Sjednica je završena u 16,00 sati

  Broj:01-02-543-2/15
  Orašje, 27.11.2015.g.

  TAJNIK VLADE                                                                     PREDSJEDNIK VLADE

  ___________________                                                    _____________________
  Marijan Klaić,mag.ing.aedif

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti