Više

  Izvod iz zapisnika sa 23. sjednice Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

  I Z V O D   I Z    Z A P I S N I K A

  sa 23. sjednice Vlade Županije Posavske
  održane dana 16.12.2015.g. u Orašju
  Sjednica je počela sa radom u 13,00 sati

  Nakon što je utvrdio da postoji kvorum za rad Vlade, Predsjednik predlaže sljedeći:

  D n e v n i r e d

  1.Nacrt Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu
  2. Nacrt zakona o izvršavanju Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu
  3.Prijedlog uredbe o osnivanju i organizaciji Županijskog stožera civilne zaštite
  4.Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015. godinu Ministarstvu zdravstva, rada i socijalne politike
  5.Prijedlog zaključka o ovlašćivanju za potpisivanje
  6.Prijedlog zaključka o neradnim danima na području Županije Posavske
  7.Zahtjev Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike za davanje suglasnosti za upošljavanje djelatnika na određeno vrijeme u Domu zdravlja Domaljevac-Šamac
  8. Zahtjev Službe za upošljavanje o davanju suglasnosti za angažiranje Ilije Pejića, Danijela Vorgića i Dragane Kaurinović po osnovu ugovora o djelu
  9.Odgovori na zastupnička pitanja

  D o p u n a d n e v n o g r e d a

  1.Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015. godinu za sufinanciranje projekata zaštite okoliša jedinica lokalne samouprave
  2. Zahtjev Skupštine Županije Posavske za davanje suglasnosti na anažiranje osoba po osnovu ugovora o djelu za listopad i studeni 2015.godine.
  3.Zahtjev Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa za davanje suglasnosti za zapošljavanje djelatnika na neodređeno vrijeme na radno mjesto pomoćnik ministra za educiranje i licenciranje u prometu
  4. Prijedlog odluke o dopuni odluke o zabrani novog zapošljavanja u županijskim tijelima uprave, javnim ustanovama i javnim službama.
  Dnevni red kao i dopuna dnevnog reda jednoglasno su usvojeni, a potom su doneseni sljedeći

  Z A K LJ U Č C I
  -ad.1.-
  Utvrđuje se Prijedlog Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu i upućuje Skupštini Županije Posavske.

  -ad.2.-
  Utvrđuje se Prijedlog zakona o izvršavanju Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu i upućuje Skupštini Županije Posavske.

  -ad.3.-
  Donosi se Uredba o osnivanju i organizaciji Županijskog stožera civilne zaštite

  -ad.4.-
  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015. godinu Ministarstvu zdravstva, rada i socijalne politike

  -ad.5.-
  Povlači se s dnevnog reda Prijedlog zaključka o ovlašćivanju za potpisivanje

  -ad.6.-
  Donosi se Zaključak o neradnim danima na području Županije Posavske

  -ad.7.-
  Donosi se Zaključak:
  1.Daje se suglasnost Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike za upošljavanje doktora medicine na određeno vrijeme u Domu zdravlja Domaljevac-Šamac

  -ad.8.-
  Donosi se Zaključak:
  1.Daje se suglasnost Službi za upošljavanje za angažiranje Ilije Pejića, Danijela Vorgića i Dragane Kaurinović po osnovu ugovora o djelu za prosinac 2015.godine
  -ad.9 .-
  Donosi se Zaključak:
  1.Objedinjuju se Odgovori na zastupnička pitanja dostavljena od Ministarstvo branitelja, Ministarstvo prometa, veza, turizma i zaštite okoliša i Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike i upućuju Skupštini Županije Posavske

  -ad.10.-
  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015. godinu za sufinanciranje projekata zaštite okoliša jedinica lokalne samouprave

  -ad.11.-
  Donosi se Zaključak:
  1.Daje se suglasnost Skupštini Županije Posavske za angažiranje osoba po osnovu ugovora o djelu za listopad i studeni 2015.godine.

  -ad.12.-
  Donosi se Zaključak:
  1.Daje se suglasnost Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa za zapošljavanje djelatnika na neodređeno vrijeme na radno mjesto pomoćnik ministra za educiranje i licenciranje u prometu

  -ad.13.-
  Donosi se Odluka o dopuni odluke o zabrani novog zapošljavanja u županijskim tijelima uprave, javnim ustanovama i javnim službama.

  Sjednica je završena u 14,30 sati

  Broj:01-02-619-2/15
  Orašje, 17.12.2015.g.

  TAJNIK VLADE                                                                        PREDSJEDNIK VLADE

  ___________________                                                     _____________________
  Marijan Klaić,mag.ing.aedif

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti