Više

  Izvod iz zapisnika sa 25. sjednice Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

  I Z V O D   I Z    Z A P I S N I K A

  sa 25. sjednice Vlade Županije Posavske
  održane dana 29.12.2015.g. u Orašju
  Sjednica je počela sa radom u 12,00 sati

  Nakon što je utvrdio da postoji kvorum za rad Vlade, Predsjednik predlaže sljedeći:

  D n e v n i r e d

  1.Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Župnije Posavske za 2015.godinu na poziciji „Grantovi za šport i kulturu“
  2. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015. godinu općini Domaljevac-Šamac, općini Odžak i općini Orašje na ime sufinanciranja prijevoza učenika za prosinac školske 2015./2016.godine
  3. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni odluke o pokretanju postupka dodjele koncesije
  4. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti
  5. Prijedlog rješenja o utvrđivanju visine naknade za rad članovima Povjerenstvu za provedbu javnog poziva za dodjelu financijskih sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu neprofitnim organizacija i udruženjima građana
  6. Prijdlog zaključka o dvanju suglasnosti za ostvarivanje prava na naknadu u slučaju teške bolesti

  D o p u n a d n e v n o g r e d a

  1. Prijedlog rješenja o imenovanju Središnjeg povjerenstva za popis sredstava, potraživanja, obveza i sitnog inventara
  2.Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015. godinu na ime realizacije kulturno-športskih programa i aktivnosti
  3. Prijedlog Strategije razvoja Županije Posavske za period 2016.-2020.godina
  4. Prijedlog Odluke o usvajanju izmjena Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Župnije Posavske za 2015.godinu na poziciji „Grantovi za branitelje i stradalnike Domovinskog rata“.
  5. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015. godinu s pozicije „Grantovi za branitelje i stradalnike Domovinskog rata“.
  6. Prijedlog odluke o preraspodijeli sredstava u Proračunu Županije Posavske za 2015.godinu između Vlade Županije Posavske, Ministarstva gospodarstva i prostornog uređenja i Uprave za civilnu zaštitu Županije Posavske
  7. Prijedlog odluke o usvajanju izmjena Programa utroška sredstava na poziciji „Grant za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća“ utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2015.godinu.
  8. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu za izmirenje obveza poduzetnicima za troškove koji su nastali za vrijeme obrane od poplava u svibnju 2014.godine.
  9. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava na poziciji „Grant za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća“ utvrđen Proračunom Županije Posavske za 2015. godinu za izmirenje obveza poduzetnicima za troškove koji su nastali za vrijeme obrane od poplava u svibnju 2014.godine.
  10. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju vrijednosti boda zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguanja za sklapanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama u Županiji Posavskoj za 2015.godinu.
  11. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za zapošljavanje djelatnika na određeno vrijeme

  Dnevni red kao i dopuna dnevnog reda jednoglasno su usvojeni, a potom su doneseni sljedeći

  Z A K LJ U Č C I

  -ad.1.-
  Donosi se Odluka o izmjeni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Župnije Posavske za 2015.godinu na poziciji „Grantovi za šport i kulturu“

  -ad.2.-
  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015. godinu općini Domaljevac-Šamac, općini Odžak i općini Orašje na ime sufinanciranja prijevoza učenika za prosinac školske 2015./2016.godine

  -ad.3.-
  Povlači se s dnevnog reda Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni odluke o pokretanju postupka dodjele koncesije

  -ad.4.-
  Donosi se Odluka o davanju prethodne suglasnosti

  -ad.5.-
  Donosi se Rješenje o utvrđivanju visine naknade za rad članovima Povjerenstvu za provedbu javnog poziva za dodjelu financijskih sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu neprofitnim organizacija i udruženjima građana

  -ad.6.-
  Donosi se Zaključak o dvanju suglasnosti za ostvarivanje prava na naknadu u slučaju teške bolesti

  -ad.7.-
  Donosi se Rješenje o imenovanju Središnjeg povjerenstva za popis sredstava, potraživanja, obveza i sitnog inventara

  -ad.8.-
  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015. godinu na ime realizacije kulturno-športskih programa i aktivnosti

  -ad.9 .-
  Utvrđuje se Prijedlog Strategije razvoja Županije Posavske za period 2016.-2020.godina i upućuje Skupštini Županije Posavske.

  -ad.10.-
  Donosi se Odluka o usvajanju izmjena Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Župnije Posavske za 2015.godinu na poziciji „Grantovi za branitelje i stradalnike Domovinskog rata“.

  -ad.11.-
  Donosi se Odluka o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015. godinu s pozicije „Grantovi za branitelje i stradalnike Domovinskog rata“.

  -ad.12.-
  Donosi se Odluka o preraspodijeli sredstava u Proračunu Županije Posavske za 2015.godinu između Vlade Županije Posavske, Ministarstva gospodarstva i prostornog uređenja i Uprave za civilnu zaštitu Županije Posavske

  -ad.13.-
  Donosi se Odluka o usvajanju izmjena Programa utroška sredstava na poziciji „Grant za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća“ utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2015.godinu.

  -ad.14.-
  Donosi se Odluka o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu za izmirenje obveza poduzetnicima za troškove koji su nastali za vrijeme obrane od poplava u svibnju 2014.godine.

  -ad.15.-
  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava na poziciji „Grant za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća“ utvrđen Proračunom Županije Posavske za 2015. godinu za izmirenje obveza poduzetnicima za troškove koji su nastali za vrijeme obrane od poplava u svibnju 2014.godine.
  -ad.16.-
  Donosi se Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju vrijednosti boda zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguanja za sklapanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama u Županiji Posavskoj za 2015.godinu.

  -ad.17.-
  Donosi se Zaključak o davanju prethodne suglasnosti za zapošljavanje djelatnika na određeno vrijeme
  Sjednica je završena u 13,00 sati

  Broj:01-02-656-2/15
  Orašje, 31.12.2015.g.

  TAJNIK VLADE                                                                                      PREDSJEDNIK VLADE

  ___________________                                                           _____________________
  Marijan Klaić,mag.ing.aedif

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti