Više

  Izvod iz zapisnika sa 28. sjednice Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

  I Z V O D   I Z   Z A P I S N I K A

  sa 28. sjednice Vlade Županije Posavske
  održane dana 10.02.2016.g. u Orašju

  Sjednica je počela sa radom u 12,00 sati

  Nakon što je utvrdio da postoji kvorum za rad Vlade, Predsjednik predlaže sljedeći:

  D n e v n i r e d

  1.Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu na poziciji „Grantovi za branitelje i stradalnike Domovinskog rata“
  2.Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu s pozicije „Grantovi za branitelje i stradalnike Domovinskog rata“
  3.Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Prorač Posavske za 2016.godinu na poziciji Grantovi za zdravstvene i socijelne potrebe
  4.Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu na poziciji Trensfer za zdravstvene institucije i centre za socijalni rad
  5.Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu Udruzi roditelja djece s posebnim potrebama Orašje
  6.Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu Udruzi roditelja djece s posebnim potrebama Angelus Domaljevac
  7.Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu Kući nade Odžak
  8.Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu Gospodarskoj komori Županije Posavske
  9.Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu Crvenom križu Županije Posavske
  10. Prijedlog odluke o kriterijima raspodjele sredstva iz tekuće pričuve Proračuna Županije Posvske za 2016.godinu
  11. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu Vladi Županije Posavske
  12. Prijedlog odluke o rasporedu sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu političkim strankama
  13. Prijedlog odluke o uvjetima, standardima i objavi oglasa za izbor i imenovanje Županijskog pravobranitelja
  14. Prijedlog rješenja o imenovanju Povjerenstva za izbor Županijskog pravobranitelja
  15. Prijedlog odluke o dodjeli u zakup sportsko-gospodarskih lovišta na području Županije Posavske
  16. Prijedlog zaključka o ovlašćivanju na potpisivanje Ugovora o pružanju usluga sa Mostarskim sajmom d.o.o.
  17. Prijedlog zaključka
  18. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za zapošljavanje djelatnika na određeno vrijeme
  19. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za zapošljavanje djelatnika na neodređeno vrijeme
  20. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za angažiranje osoba po osnovu ugovora o djelu

  D o p u n a d n e v n o g r e d a

  1.Prijedlog odluke o davanju suglasnosti
  2.Prijedlog odluke o spremnosti utemeljenja zavoda za odgoj i obrazovanje
  Dnevni red kao i dopuna dnevnog reda jednoglasno su usvojeni, a potom su doneseni sljedeći
  Z A K LJ U Č C I

  -ad.1.-
  Donosi se Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu na poziciji „Grantovi za branitelje i stradalnike Domovinskog rata“

  -ad.2.-
  Donosi se Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu s pozicije „Grantovi za branitelje i stradalnike Domovinskog rata“

  -ad.3.-
  Povlači se s dnevnog reda Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Prorač Posavske za 2016.godinu na poziciji Grantovi za zdravstvene i socijelne potrebe

  -ad.4.-
  Donosi se Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu na poziciji Trensfer za zdravstvene institucije i centre za socijalni rad

  -ad.5.-
  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu Udruzi roditelja djece s posebnim potrebama Orašje

  -ad.6.-
  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu Udruzi roditelja djece s posebnim potrebama Angelus Domaljevac

  -ad.7.-
  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu Kući nade Odžak

  -ad.8.-
  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu Gospodarskoj komori Županije Posavske

  -ad.9 .-
  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu Crvenom križu Županije Posavske

  -ad.10.-
  Donosi se Odluka o kriterijima raspodjele sredstva iz tekuće pričuve Proračuna Županije Posvske za 2016.godinu

  -ad.11.-
  Povlači se s dnevnog reda Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu Vladi Županije Posavske

  -ad.12.-
  Povlači se s dnevnog reda Prijedlog odluke o rasporedu sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu političkim strankama

  -ad.13.-
  Donosi se Odluka o uvjetima, standardima i objavi oglasa za izbor i imenovanje Županijskog pravobranitelja

  -ad.14.-
  Donosi se Rješenje o imenovanju Povjerenstva za izbor Županijskog pravobranitelja

  -ad.15.-
  Povlači se s dnevnog reda Prijedlog odluke o dodjeli u zakup sportsko-gospodarskih lovišta na području Županije Posavske

  -ad.16.-
  Donosi se Zaključak o ovlašćivanju na potpisivanje Ugovora o pružanju usluga sa Mostarskim sajmom d.o.o.

  -ad.17.-
  Donosi se Zaključak

  -ad.18.-
  Donosi se Zaključak o davanju prethodne suglasnosti za zapošljavanje djelatnika na određeno vrijeme
  -ad.19.-
  Donosi se Zaključak o davanju prethodne suglasnosti za zapošljavanje djelatnika na neodređeno vrijeme

  -ad.20.-
  Donosi se Zaključak o davanju prethodne suglasnosti za angažiranje osoba po osnovu ugovora o djelu

  -ad.21.-
  Donosi se Odluka o davanju suglasnosti

  -ad.22.-
  Donosi se Odluka o spremnosti utemeljenja zavoda za odgoj i obrazovanje
  Sjednica je završena u 13,00 sati
  Broj:01-02-38-2/16
  Orašje, 29.01.2016.g.

  TAJNIK VLADE                                                                                 PREDSJEDNIK VLADE

  ___________________                                                               ___________________
  Katica Baotić, dipl.iur                                                                 Marijan Klaić,mag.ing.aedif

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti