Više

  Izvod iz zapisnika sa 29. sjednice Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

   

   

   

   
  I Z V O D    I Z    Z A P I S N I K A

  sa 29. sjednice Vlade Županije Posavske
  održane dana 24.02.2016.g. u Orašju
  Sjednica je počela sa radom u 10,00 sati

  Nakon što je utvrdio da postoji kvorum za rad Vlade, Predsjednik predlaže sljedeći:
  D n e v n i r e d
  1.Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu na poziciji „Grantovi za zdravstvene i socijalne potrebe“
  2.Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu za ostvarivanje prava na temelju Uredbe o porodnim naknadama zaposlenim majkama
  3.Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu na temelju Odluke o porodnim naknadama nezaposlenim majkama
  4.Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu za osvarivanje prava civilnih žrtava rata
  5.Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu za ostvarivanje prava na iznimne novčane pomoći
  6.Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu za ostvarivanje prava iz socijalne zaštite
  7.Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu za ostvarivanje prava na temelju Odluke o stipendiranju studenata Medicinskog fakulteta
  8.Prijedlog odluke o davanju suglasnosti
  9. Prijedlog odluke o dodjeli u zakup sportsko-gospodarskih lovišta na području Županije Posavske
  10. Prijedlog odluke o dodjeli koncesije
  11. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu Vladi Županije Posavske
  12. Prijedlog odluke o rasporedu sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu političkim strankama
  13. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu za stipendiranje redovitih studenata u akademskoj 2015./2016.godini
  14. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Povjerenstva za koncesije
  15. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za upošljavanje
  16. Prijedlog zaključka
  17. Prijedlog zaključka o visini osnovice za obračun plaća uposlenika korisnika Proračuna Županije Posavske
  18. Prijedlog zaključka (o davanju prethodne suglasnosti za angažiranje osoba po osnovu ugovora o djelu za siječanj 2016.g.)
  19. Elaborat o popisu sredstava, potraživanja, obveza i sitnog inventara sa stanjem na dan 31.12.2015.godine u Županiji Posavskoj

  D o p u n a d n e v n o g r e d a

  1.Prijedlog odluke o davanju suglasnosti
  2.Zahtjev Ministarstva financija za davanje suglasnosti za raspisivanje javnog natječaja
  Dnevni red kao i dopuna dnevnog reda jednoglasno su usvojeni, a potom su doneseni sljedeći
  Z A K L J U Č C I
  -ad.1.-
  Donosi se Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu na poziciji „Grantovi za zdravstvene i socijalne potrebe“

  -ad.2.-
  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu za ostvarivanje prava na temelju Uredbe o porodnim naknadama zaposlenim majkama

  -ad.3.-
  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu na temelju Odluke o porodnim naknadama nezaposlenim majkama

  -ad.4.-
  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu za osvarivanje prava civilnih žrtava rata

  -ad.5.-
  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu za ostvarivanje prava na iznimne novčane pomoći

  -ad.6.-
  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu za ostvarivanje prava iz socijalne zaštite

  -ad.7.-
  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu za ostvarivanje prava na temelju Odluke o stipendiranju studenata Medicinskog fakulteta

  -ad.8.-
  Donosi se Odluka o davanju suglasnosti

  -ad.9 .-
  Donosi se Odluka o dodjeli u zakup sportsko-gospodarskih lovišta na području Županije Posavske

  -ad.10.-
  Donosi se Odluka o dodjeli koncesije

  -ad.11.-
  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu Vladi Županije Posavske

  -ad.12.-
  Povlači se s dnevnog reda Prijedlog odluke o rasporedu sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu političkim strankama

  -ad.13.-
  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu za stipendiranje redovitih studenata u akademskoj 2015./2016.godini

  -ad.14.-
  Povlači se s dnevnog reda Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Povjerenstva za koncesije

  -ad.15.-
  Donosi se Zaključak o davanju suglasnosti za upošljavanje

  -ad.16.-
  Donosi se Zaključak

  -ad.17.-
  Povlači se s dnevnog reda Prijedlog zaključka o visini osnovice za obračun plaća uposlenika korisnika Proračuna Županije Posavske

  -ad.18.-
  Donosi se Zaključak (o davanju prethodne suglasnosti za angažiranje osoba po osnovu ugovora o djelu za siječanj 2016.g.)

  -ad.19.-
  Donosi se Zaključak
  1.Prihvaća se Elaborat o popisu sredstava, potraživanja, obveza i sitnog inventara sa stanjem na dan 31.12.2015.godine u Županiji Posavskoj

  -ad.20.-
  Povlači se s dnevnog reda Prijedlog odluke o davanju suglasnosti

  -ad.21.-
  Povlači se s dnevnog reda Zahtjev Ministarstva financija za davanje suglasnosti za raspisivanje javnog natječaja
  Sjednica je završena u 11,00 sati

  Broj:01-02-64-2/16
  Orašje, 25.02.2016.g.

  TAJNIK VLADE                                                                                   PREDSJEDNIK VLADE

  ___________________                                                               ___________________
  Katica Baotić, dipl.iur                                                                Marijan Klaić,mag.ing.aedif

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti