Više

  Izvod iz zapisnika sa 31. sjednice Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

   

   

   

   

   

   
  I Z V O D     IZ    Z A P I S N I K A

  sa 31. sjednice Vlade Županije Posavske
  održane dana 24.03.2016.g. u Orašju
  Sjednica je počela sa radom u 14,00 sati

  Nakon što je Predsjednik utvrdio da postoji kvorum za rad Vlade, pristupilo se razmatranju Zapisnika sa 30. sjednice Vlade Županije Posavske,
  Zapisnik je jednoglasno usvojen.
  Nakon usvajanja gore navedenog Zapisnika Predsjednik predlaže sljedeći:

  D n e v n i r e d

  1. Izvješće o izvršenju Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu
  2. Izvješće o utrošku tekućih pričuva Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu
  3. Program rada Vlade Županije Posavske za 2016.godinu
  4.Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu na poziciji Grantovi za razvoj poduzetništva i obrta
  5.Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu na poziciji Grant za razvoj poduzetništva i obrta
  6.Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu općini Domaljevac-Šamac općini Odžaki općini Orašje na ime sufinanciranja prijevoza učenika za veljaču školske 2015./2016.godine
  7.Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu na ime realizacije kulturno športskih programa i aktivnosti
  8.Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu UNDP-u BiH na ime sufinanciranja Projekata rekonstrukcije i sanacije RC-464 Odžak-Prud i RC-463 Orašje-Bok
  9. Zahtjev za razrješenje člana UV Županijske bolnice Orašje
  10.Prijedlog rješenja o konačnom imenovanju Upravnog vijeća Službe za upošljavnaje Županije Posavske
  11. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa za angažiranje osoba po osnovu ugovora o djelu za mjesec ožujak 2016.g.
  12. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa za angažiranje osoba po osnovu ugovora o djelu ( OŠ Tolisa i OŠ D. Mahala)
  13. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa za zapošljavanje djelatnika na određeno vrijeme
  14. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti Općinskom sudu u Orašju za zaključivanje ugovora o djelu s Lukom Stanić
  15. Prijedlog zaključka (o davanju suglasnosti za zaključivanje ugovor o djelu za veljaču 2016.g.)
  16. Prijedlog zaključka (o davanju suglasnosti za zaključivanje ugovor o djelu za ožujak 2016.g.)
  17. Prijdlog zaključka o proglašenju neradnog dana na području Županije Posavske
  18.Prijedlog zaključka o ovlašćivanju na potpisivanje Sporazuma o tehničkoj suradnji na uspostavi sustava razmjene podataka koji se upisuju u registre udruga i zaklada u Bosni i Hercegovini
  19.Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na zaključivanje Aneksa V Sporazuma broj:06-38-1306-2/10 od 28.12.2010.godine
  20. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na zaključivanje Aneksa V Sporazuma broj:06-38-1307-2/10 od 28.12.2010.godine
  21. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na zaključivanje Aneksa III Sporazuma broj:06-38-685-2/13 od 11.07.2013.godine
  22. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na zaključivanje Aneksa VII Sporazuma broj:06-38-1360-3/08 od 23.12.2008.godine
  23.Odgovori na zastupnička pitanja

  D o p u n a d n e v n o g r e d a

  1.Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu Vladi Županije Posavske neprofitnim organizacijama i udruženjima građana
  2.Prijedlog odluke o oslobađanju plaćanja dijela godišnje zakupnine državnog poljoprivrednog zemljišta za 2015.godinu
  3. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa za zapošljavanje djelatnika na određeno vrijeme
  Dnevni red kao i dopuna dnevnog reda jednoglasno su usvojeni, a potom su doneseni sljedeći

  Z A K L J U Č C I

  -ad.1.-
  Donosi se Zaključak:
  1. Donosi se Izvješće o izvršenju Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu i upućuje Skupštini Županije Posavske

  -ad.2.-
  Donosi se Zaključak:
  1. Donosi se Izvješće o utrošku tekućih pričuva Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu i upućuje Skupštini Županije Posavske
  -ad.3.- .
  Donosi se Zaključak:
  1. Donosi se Program rada Vlade Županije Posavske za 2016.godinu i upućuje Skupštini Županije Posavske
  -ad.4.-
  Donosi se Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu na poziciji Grantovi za razvoj poduzetništva i obrta
  -ad.5.-
  Povlači se s dnevnog reda Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu na poziciji Grant za razvoj poduzetništva i obrta
  -ad.6.-
  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu općini Domaljevac-Šamac općini Odžaki općini Orašje na ime sufinanciranja prijevoza učenika za veljaču školske 2015./2016.godine
  -ad.7.-
  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu na ime realizacije kulturno športskih programa i aktivnosti
  -ad.8.-
  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu UNDP-u BiH na ime sufinanciranja Projekata rekonstrukcije i sanacije RC-464 Odžak-Prud i RC-463 Orašje-Bok
  -ad.9 .-
  Donosi se Rješenje o razrješenju predsjednika Upravnog vijeća Županijske bolnice u Orašju
  -ad.10.-
  Donosi se Rješenje o konačnom imenovanju Upravnog vijeća Službe za upošljavnaje Županije Posavske
  -ad.11.-
  Donosi se Zaključak o davanju prethodne suglasnosti Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa za angažiranje osoba po osnovu ugovora o djelu za mjesec ožujak 2016.g.
  -ad.12.-
  Donosi se Zaključak o davanju prethodne suglasnosti Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa za angažiranje osoba po osnovu ugovora o djelu ( OŠ Tolisa i OŠ D. Mahala)
  -ad.13.-
  Donosi se Zaključak o davanju prethodne suglasnosti Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa za zapošljavanje djelatnika na određeno vrijeme
  -ad.14.-
  Donosi se Zaključak o davanju suglasnosti Općinskom sudu u Orašju za zaključivanje ugovora o djelu s Lukom Stanić
  -ad.15.-
  Donosi se Zaključak (o davanju suglasnosti za zaključivanje ugovor o djelu za veljaču 2016.g.)
  -ad.16.-
  Donosi se Zaključak (o davanju suglasnosti za zaključivanje ugovor o djelu za ožujak 2016.g.)
  -ad.17.-
  Donosi se Zaključak o proglašenju neradnog dana na području Županije Posavske
  -ad.18.-
  Donosi se Zaključak o ovlašćivanju na potpisivanje Sporazuma o tehničkoj suradnji na uspostavi sustava razmjene podataka koji se upisuju u registre udruga i zaklada u Bosni i Hercegovini
  -ad.19.-
  Donosi se Zaključak o davanju suglasnosti na zaključivanje Aneksa V Sporazuma broj:06-38-1306-2/10 od 28.12.2010.godine
  -ad.20.-
  Donosi se Zaključak o davanju suglasnosti na zaključivanje Aneksa V Sporazuma broj:06-38-1307-2/10 od 28.12.2010.godine
  -ad.21.-
  Donosi se Zaključak o davanju suglasnosti na zaključivanje Aneksa III Sporazuma broj:06-38-685-2/13 od 11.07.2013.godine
  -ad.22.-
  Donosi se Zaključak o davanju suglasnosti na zaključivanje Aneksa VII Sporazuma broj:06-38-1360-3/08 od 23.12.2008.godine
  -ad.23.-
  Donosi se Zaključak:
  1.Objedinjuju se Odgovori na zastupnička pitanja Ministarstva unutarnjih poslova (broj:02-2/3-1-04-21/16 od 11.01.2016.godine), Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (broj:08-01-88-1716 od 21.03.2016.godine) i Vlade Županije Posavske (broj:01-02-140/16, od 24.03.2016.godine) i upućuju Skupštini Županije Posavske.
  -ad.24.-
  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu Vladi Županije Posavske neprofitnim organizacijama i udruženjima građana
  -ad.25.-
  Donosi se Odluka o oslobađanju plaćanja dijela godišnje zakupnine državnog poljoprivrednog zemljišta za 2015.godinu
  -ad.26.-
  Donosi se Zaključak o davanju prethodne suglasnosti Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa za zapošljavanje djelatnika na određeno vrijeme
  Sjednica je završena u 16,00 sati

  Broj:01-02-117-2/16
  Orašje, 29.03.2016.g.
  TAJNIK VLADE                                                                         PREDSJEDNIK VLADE

  ___________________                                                           ___________________
  Katica Baotić, dipl.iur                                                             Marijan Klaić,mag.ing.aedif

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti