Izvod iz zapisnika sa 34. sjednice Vlade Županije Posavske

Najčitanije

 

 

 

 

 

 

 
I Z V O D   I Z   Z A P I S N I K A
sa 34. sjednice Vlade Županije Posavske
održane dana 11.05.2016.g. u Orašju

Sjednica je počela sa radom u 15,00 sati
Nakon što je Predsjednik utvrdio da postoji kvorum za rad Vlade, predložio je sljedeći:

D n e v n i r e d
1. Prijedlog uredbe o stegovnom postupku,
2. Prijedlog uredbe o dopuni Uredbe o porodnim naknadama zaposlenim majkama,
3. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu gospodarstva i prostornog uređenja
4. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Statut o izmjenama i dopuni Statuta Službe za upošljavanje Županije Posavske,
5. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu prometa, veza, turizma i zaštite okoliša za provođenje postupka javne nabavke – radovi na uređenju desne strane javne površine uz RC 464- II Ulica u Orašju,
6. Prijedlog zaključka ( imenovanje Elvisa Živković za službenika za mlade)
7. Prijedlog zaključka o pripremi informacije,
8. Odgovori na zastupnička pitanja,
9. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016. godinu UNDP-u,
10. Zahtjev za davanje prethodne suglasnosti za prijem djelatnika na određeno vrijeme,
11. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016. godinu na ime realizacije športskih programa i aktivnosti,
12. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za zapošljavanje djelatnika na određeno vrijeme,
13. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016. godinu na ime uplate razlike doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje za razdoblje 1999.-2003. godine,
14. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Vladi Županije Posavske za provođenje postupka javne nabave robe – jednog službenog automobila.

Dnevni red je jednoglasno usvojen, a potom su doneseni slijedeći

Zaključci

-ad.1.-
Skida se s dnevnog reda Prijedlog uredbe o stegovnom postupku,

-ad.2.-
Donosi se Uredba o dopuni Uredbe o porodnim naknadama zaposlenim majkama,

-ad.3.-
Donosi se Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu gospodarstva i prostornog uređenja,

-ad.4.-
Donosi se Odluka o davanju suglasnosti na Statut o izmjenama i dopuni Statuta Službe za upošljavanje Županije Posavske,

-ad.5.-
Donosi se Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu prometa, veza, turizma i zaštite okoliša za provođenje postupka javne nabavke – radovi na uređenju desne strane javne površine uz RC 464- II Ulica u Orašju,

-ad.6.-
Donosi se Zaključak ( imenovanje Elvisa Živković za službenika za mlade)

-ad.7.-
Donosi se Zaključak o pripremi informacije,

-ad.8.-
Donosi se Zaključak o objedinjavanju odgovora na zastupnička pitanja,

-ad.9.-
Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016. godinu UNDP-u,

-ad.10.-
Donosi se Zaključak o davanju prethodne suglasnosti za prijem djelatnika na određeno vrijeme,

-ad.11.-
Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016. godinu na ime realizacije športskih programa i aktivnosti,

-ad.12.-
Donosi se Zaključak o davanju suglasnosti za zapošljavanje djelatnika na određeno vrijeme,

-ad.13.-
Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016. godinu na ime uplate razlike doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje za razdoblje 1999.-2003. godine,

-ad.14.-
Nije donesena Odluka o davanju suglasnosti Vladi Županije Posavske za provođenje postupka javne nabave robe – jednog službenog automobila.

Sjednica je završena u 16:40 sati

Broj:01-02-219-1/16
Orašje, 11.05.2016.g.

 

 

Tajnik Vlade                                                                                       Predsjednik Vlade

___________________                                                           _____________________
Katica Baotić, dipl. iur.                                                         Marijan Klaić, mag. ing. aedif

spot_img
spot_img

Posljednje obavijesti