Više

  Izvod iz zapisnika sa 34. sjednice Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

   

   

   

   

   

   

   
  I Z V O D   I Z   Z A P I S N I K A
  sa 34. sjednice Vlade Županije Posavske
  održane dana 11.05.2016.g. u Orašju

  Sjednica je počela sa radom u 15,00 sati
  Nakon što je Predsjednik utvrdio da postoji kvorum za rad Vlade, predložio je sljedeći:

  D n e v n i r e d
  1. Prijedlog uredbe o stegovnom postupku,
  2. Prijedlog uredbe o dopuni Uredbe o porodnim naknadama zaposlenim majkama,
  3. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu gospodarstva i prostornog uređenja
  4. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Statut o izmjenama i dopuni Statuta Službe za upošljavanje Županije Posavske,
  5. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu prometa, veza, turizma i zaštite okoliša za provođenje postupka javne nabavke – radovi na uređenju desne strane javne površine uz RC 464- II Ulica u Orašju,
  6. Prijedlog zaključka ( imenovanje Elvisa Živković za službenika za mlade)
  7. Prijedlog zaključka o pripremi informacije,
  8. Odgovori na zastupnička pitanja,
  9. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016. godinu UNDP-u,
  10. Zahtjev za davanje prethodne suglasnosti za prijem djelatnika na određeno vrijeme,
  11. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016. godinu na ime realizacije športskih programa i aktivnosti,
  12. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za zapošljavanje djelatnika na određeno vrijeme,
  13. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016. godinu na ime uplate razlike doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje za razdoblje 1999.-2003. godine,
  14. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Vladi Županije Posavske za provođenje postupka javne nabave robe – jednog službenog automobila.

  Dnevni red je jednoglasno usvojen, a potom su doneseni slijedeći

  Zaključci

  -ad.1.-
  Skida se s dnevnog reda Prijedlog uredbe o stegovnom postupku,

  -ad.2.-
  Donosi se Uredba o dopuni Uredbe o porodnim naknadama zaposlenim majkama,

  -ad.3.-
  Donosi se Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu gospodarstva i prostornog uređenja,

  -ad.4.-
  Donosi se Odluka o davanju suglasnosti na Statut o izmjenama i dopuni Statuta Službe za upošljavanje Županije Posavske,

  -ad.5.-
  Donosi se Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu prometa, veza, turizma i zaštite okoliša za provođenje postupka javne nabavke – radovi na uređenju desne strane javne površine uz RC 464- II Ulica u Orašju,

  -ad.6.-
  Donosi se Zaključak ( imenovanje Elvisa Živković za službenika za mlade)

  -ad.7.-
  Donosi se Zaključak o pripremi informacije,

  -ad.8.-
  Donosi se Zaključak o objedinjavanju odgovora na zastupnička pitanja,

  -ad.9.-
  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016. godinu UNDP-u,

  -ad.10.-
  Donosi se Zaključak o davanju prethodne suglasnosti za prijem djelatnika na određeno vrijeme,

  -ad.11.-
  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016. godinu na ime realizacije športskih programa i aktivnosti,

  -ad.12.-
  Donosi se Zaključak o davanju suglasnosti za zapošljavanje djelatnika na određeno vrijeme,

  -ad.13.-
  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016. godinu na ime uplate razlike doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje za razdoblje 1999.-2003. godine,

  -ad.14.-
  Nije donesena Odluka o davanju suglasnosti Vladi Županije Posavske za provođenje postupka javne nabave robe – jednog službenog automobila.

  Sjednica je završena u 16:40 sati

  Broj:01-02-219-1/16
  Orašje, 11.05.2016.g.

   

   

  Tajnik Vlade                                                                                       Predsjednik Vlade

  ___________________                                                           _____________________
  Katica Baotić, dipl. iur.                                                         Marijan Klaić, mag. ing. aedif

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti