Više

  Izvod iz zapisnika sa 35. sjednice Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

   

   

   

   

   

   

  Izvod iz zapisnika
  sa 35. sjednice Vlade Županije Posavske
  održane 16.05.2016. godine

  Sjednica je počela sa radom u 12,00 sati

   

  Nakon što je Predsjednik utvrdio da postoji kvorum za rad Vlade, pristupilo se razmatranju Zapisnika sa 33. i 34. sjednice Vlade Županije Posavske.
  Zapisnici su jednoglasno usvojeni.
  Nakon usvajanja Zapisnika, predsjednik predlaže slijedeći

  D n e v n i r e d
  1. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa,
  2. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016. godinu Vladi Županije Posavske,
  3. Prijedlog zaključka o davanju ovlaštenja predsjedniku Vlade.

  Dnevni red je jednoglasno usvojen, a potom su doneseni slijedeći:

  Zaključci

  -ad.1.-
  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa.

  -ad.2.-
  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016. godinu Vladi Županije Posavske.

  -ad.3.-
  Donosi se Zaključak o davanju ovlaštenja predsjedniku Vlade.
  Sjednica je završena u 12:30 sati

  Broj:01-02-237-1/16
  Orašje, 16.05.2016.g.

   

   

  Tajnik Vlade                                                                                      Predsjednik Vlade

  ___________________                                                           _____________________
  Katica Baotić, dipl. prav.                                                      Marijan Klaić, mag. ing. aedif

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti