Izvod iz zapisnika sa 35. sjednice Vlade Županije Posavske

Najčitanije

 

 

 

 

 

 

Izvod iz zapisnika
sa 35. sjednice Vlade Županije Posavske
održane 16.05.2016. godine

Sjednica je počela sa radom u 12,00 sati

 

Nakon što je Predsjednik utvrdio da postoji kvorum za rad Vlade, pristupilo se razmatranju Zapisnika sa 33. i 34. sjednice Vlade Županije Posavske.
Zapisnici su jednoglasno usvojeni.
Nakon usvajanja Zapisnika, predsjednik predlaže slijedeći

D n e v n i r e d
1. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa,
2. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016. godinu Vladi Županije Posavske,
3. Prijedlog zaključka o davanju ovlaštenja predsjedniku Vlade.

Dnevni red je jednoglasno usvojen, a potom su doneseni slijedeći:

Zaključci

-ad.1.-
Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa.

-ad.2.-
Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016. godinu Vladi Županije Posavske.

-ad.3.-
Donosi se Zaključak o davanju ovlaštenja predsjedniku Vlade.
Sjednica je završena u 12:30 sati

Broj:01-02-237-1/16
Orašje, 16.05.2016.g.

 

 

Tajnik Vlade                                                                                      Predsjednik Vlade

___________________                                                           _____________________
Katica Baotić, dipl. prav.                                                      Marijan Klaić, mag. ing. aedif

spot_img
spot_img

Posljednje obavijesti