Više

  Izvod iz zapisnika sa 36. sjednice Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

   

   

   

   

   

   

  Izvod iz zapisnika
  sa 36. sjednice Vlade Županije Posavske
  održane 24.05.2016. godine

  Sjednica je počela sa radom u 08:30 sati
  Nakon što je Predsjednik utvrdio da postoji kvorum za rad Vlade, pristupilo se razmatranju Zapisnika sa 35. sjednice Vlade Županije Posavske.
  Zapisnik je jednoglasno usvojen.
  Nakon usvajanja Zapisnika, predsjednik predlaže slijedeći

  D n e v n i r e d
  1. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016. godinu Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa,
  2. Prijedlog zaključka o proglašenju neradnog dana na području Županije Posavske i
  3. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016. godinu na ime realizacije kulturnih programa i aktivnosti.
  Dnevni red je jednoglasno usvojen, a potom su doneseni slijedeći:

  Zaključci

  -ad.1.-
  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016. godinu Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa.

  -ad.2.-
  Donosi se Zaključak o proglašenju neradnog dana na području Županije Posavske.

  -ad.3.-
  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016. godinu na ime realizacije kulturnih programa i aktivnosti.
  Sjednica je završena u 09:00 sati

  Broj:01-02-244-1/16
  Orašje, 24.05.2016.g.

   
  Tajnik Vlade                                                                                      Predsjednik Vlade

  ___________________                                                           _____________________
  Katica Baotić, dipl. prav.                                                      Marijan Klaić, mag. ing. aedif

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti