Više

  Izvod iz zapisnika sa 4. sjednice Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

   

  I Z V O D   I Z    Z A P I S N I K A

   

  sa  IV sjednice  Vlade Županije Posavske

  održane dana 30.04.2015.g. u Orašju

   

   

  Sjednica je počela sa radom u 12,00 sati

  Nakon što je Predsjednik utvrdio da postoji kvorum za rad Vlade, pristupilo se razmatranju Zapisnika sa  3. sjednice Vlade Županije Posavske,

  Zapisnik  je jednoglasno usvojen.

  Nakon usvajanja gore navedenog  Zapisnika Predsjednik predlaže sljedeći:

   

  D n e v n i   r e d 

   

  1. Izvješće o radu Vlade Županije Posavske za 2014.godinu
  2. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2015. godinu na poziciji Grantovi za zdravstvene i socijalne potrebe
  3. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2015. godinu na poziciji Kapitalni grantovi za zdravstvo
  4. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2015. godinu na poziciji Transfer za zdravstvene institucije i centre za socijalni rad
  5. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o porodnim naknadama nezaposlenim majkama
  6. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu za ostvarivanje prava na temelju odluke o stipendiranju studenata Medicinskog fakulteta
  7. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu za ostvarivanje prava civilnih žrtava rata
  8. Prijedlog odluke o izmjeni odluke o ostvarivanju prava na iznimne novčane pomoći
  9. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu za ostvarivanje prava iz socijalne zaštite
  10. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu na temelju Odluke o porodnim naknadama nezaposlenim majkama
  11. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu općini Domaljevac-Šamac, općini Odžak i općini Orašje u svrhu sufinanciranja prijevoza učenika za siječanj školske 2014./2015.godine
  12. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2015. godinu na poziciji Grant za sufinanciranje osnovnog i srednjeg obrazovanja djece s posebnim potrebama
  13. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2015. godinu na poziciji Grantovi za financiranje višeg i visokog obrazovanja i Zavoda za školstvo
  14. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu za stipendiranje redovitih studenata u akademskoj 2014./2015.godini
  15. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
  16. Prijedlog odluke o kriterijima za raspodjelu sredstava iz tekuće pričuve Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu
  17. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu Vladi Županije Posavske
  18. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu Sveučilištu u Mostaru
  19. Prijedlog odluke o rasporedu sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu političkim strankama
  20. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu za ostvarivanje  prava na iznimne novčane pomoći
  21. Prijedlog rješenja o imenovanju članova gospodarsko-socijalnog vijeća na teritoriju Županije Posavske
  22. Zahtjev za davanje suglasnosti Ministarstvu financija za raspisivanje javnog natječaja
  23. Prijedlog zaključka o proglašenju neradnog dana na području Županije Posavske

   

  D o p u n a   d n e v n o g    r e d a

   

  1. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu Županijskoj bolnici orašje radi pokrića izdataka za održavanje tekuće likvidnosti
  2. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu  Odbojkaškom klubu Napredak Odžak
  3. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu  Gospodarskoj komori Županije Posavske
  4. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu Vladi Županije Posavske
  5. Prijedlog zaključka
  6. Zahtjev za davanje suglasnosti Uredu predsjednika Vlade za zaključivanje ugovora o djelu sa Jelenom Mikić
  7. Zahtjev za davanje suglasnosti Županijskoj inspekciji za zaključivanje ugovora o djelu sa Ivanom Orkić
  8. Zahtjev za davanje suglasnosti Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za Zasnivanje Radnog odnosa na određeno vrijeme.
  9. Zahtjev za davanje suglasnosti Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za angažiranje osobe po osnovu ugovora o djelu ( Anica Cvitković)

   

  Dnevni red kao i dopuna dnevnog reda  jednoglasno su usvojeni, a potom su doneseni sljedeći

   

  Z A K LJ U Č C I

   

  -ad.1.-

  Prihvaća se Izvješće o radu Vlade Županije Posavske za 2014.godinu i upućuje Skupštini Županije Posavske.

   

  -ad.2.-

  Donosi se Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2015. godinu na poziciji Grantovi za zdravstvene i socijalne potrebe

   

  ad.3.-

  Donosi se Odluka  o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2015. godinu na poziciji Kapitalni grantovi za zdravstvo

   

  ad.4.-

  Donosi se Odluka  o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2015. godinu na poziciji Transfer za zdravstvene institucije i centre za socijalni rad

   

  ad.5.-

  Donosi se Odluka o izmjeni Odluke o porodnim naknadama nezaposlenim majkama

   

  ad.6.-

  Donosi se Odluka o odobravanju  izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu za ostvarivanje prava na temelju odluke o stipendiranju studenata Medicinskog fakulteta

   

  ad.7.-

  Donosi se Odluka o odobravanju  izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu za ostvarivanje prava civilnih žrtava rata

   

  ad.8.-

  Donosi se Odluka o  izmjeni odluke o ostvarivanju prava na iznimne novčane pomoći

   

  ad.9 .-

  Donosi se Odluka o  odobravanju  izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu za ostvarivanje prava iz socijalne zaštite

   

  ad.10.-

  Donosi se Odluka o  odobravanju  izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu na temelju Odluke o porodnim naknadama nezaposlenim majkama

   

  ad.11.-

  Donosi se Odluka o odobravanju  izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu općini Domaljevac-Šamac, općini Odžak i općini Orašje u svrhu sufinanciranja prijevoza učenika za siječanj školske 2014./2015.godine

   

  ad.12.-

  Donosi se Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2015. godinu na poziciji Grant za sufinanciranje osnovnog i srednjeg obrazovanja djece s posebnim potrebama

  ad.13.-

  Donosi se Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2015. godinu na poziciji Grantovi za financiranje višeg i visokog obrazovanja i Zavoda za školstvo

   

  ad.14.-

  Donosi se Odluka o odobravanju  izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu za stipendiranje redovitih studenata u akademskoj 2014./2015.godini

   

  ad.15.-

  Donosi se Odluka o odobravanju  izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

   

  ad.16.-

  Donosi se Odluka o kriterijima za raspodjelu sredstava iz tekuće pričuve Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu

   

  ad.17.-

  Donosi se Odluka o odobravanju  izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu Vladi Županije Posavske

   

  ad.18.-

  Donosi se Odluka o odobravanju  izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu Sveučilištu u Mostaru

   

  ad.19.-

  Donosi se Odluka o rasporedu sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu političkim strankama

   

  ad.20.-

  Donosi se Odluka o odobravanju  izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu za ostvarivanje  prava na iznimne novčane pomoći

   

  ad.21.-

  Donosi se Rješenje o imenovanju članova gospodarsko-socijalnog vijeća na teritoriju Županije Posavske

   

  ad.22.-

  Donosi se Zaključak:

  1.Uskraćuje se suglasnost Ministarstvu financija za raspisivanjem javnog natječaja za popunu upražnjenog radnog mjesta državnog službenika – Stručni suradnik za javne prihode.

  1. Popuna radnog mjesta iz točke 1. ovog Zaključka izvršit će se internim natječajem.

   

  ad.23.-

  Donosi se Zaključak o proglašenju neradnog dana na području Županije Posavske

   

  ad.24.-

  Donosi se Odluka o odobravanju  izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu Županijskoj bolnici orašje radi pokrića izdataka za održavanje tekuće likvidnosti

   

  ad.25.-

  Donosi se Odluka o odobravanju  izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu  Odbojkaškom klubu Napredak Odžak

   

  ad.26.-

  Donosi se Odluka o odobravanju  izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu  Gospodarskoj komori Županije Posavske

   

  ad.27.-

  Donosi se Odluka o odobravanju  izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu  Vladi Županije Posavske

   

  ad.28.-

  Donosi se Zaključak

   

  ad.29.-

  Donosi se Zaključak:

  1.Daje se suglasnost  Uredu Predsjednika Vlade za zaključivanje ugovora o djelu sa Jelenom Mikić, za period od 04.05. do 31.05.2015.godine

   

  ad.30.-

  Donosi se Zaključak:

  1.Daje se suglasnost  Županijskoj upravi za inspekcijske poslove da zaključi ugovor o djelu sa Ivanom Orkić  za period od 24.06.2015. do 30.07.2015.godine

   

  ad.31.-

  Donosi se Zaključak:

  1.Daje se suglasnost  Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme do 90 dana počev od 04.05.2015.godine u Srednjoj strukovnoj školi Orašje, na radno mjesto spremačice.

   

  ad.32.-

  Skida se s dnevnog reda Zahtjev za davanje suglasnosti Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za angažiranje osobe ( Anica Cvitković) po osnovu ugovora o djelu.

   

   

  Sjednica je završena u 16,00 sati

   

   

  Broj:01-02-199-2/15

  Orašje, 04.05.2015.g.

   

   

   

   

  TAJNIK VLADE                                                        PREDSJEDNIK VLADE

  ___________________                                            _____________________

                                                                          Marijan Klaić,mag.ing.aedif

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti