Više

  Izvod iz zapisnika sa 40. sjednice Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

   

   

   

   

   

   
  I Z V O D    I Z    Z A P I S N I K A

  sa 40. sjednice Vlade Županije Posavske
  održane dana 22.07.2016.g. u Orašju
  Sjednica je počela sa radom u 12,30 sati

  Nakon što je Predsjednik utvrdio da postoji kvorum za rad Vlade, pristupilo se razmatranju Zapisnika sa 39. sjednice Vlade Županije Posavske,
  Zapisnik je jednoglasno usvojen.
  Nakon usvajanja gore navedenog Zapisnika Predsjednik predlaže sljedeći:

  D n e v n i r e d

  1. Prijedlog odluke o usvajanju programa utroška sredstava iz Grantova za vodoprivredu utvrđenog Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu.
  2. Prijedlog odluke o vrsti temeljnim kriterijima, načinu ostvarivanja novčanih potpora u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, sufinanciranju mjera zdravstvene zaštite i ostalim potporama za 2016.godinu
  3. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu Ministarstvu financija Županije Posavske
  4. Prijedlog odluke o preraspodijeli sredstava u Proračunu Županije Posavske za 2016.godinu između Zajedničke službe Vlade i Ministarstva pravosuđa i uprave – Potrošačka jedinica Općinski sud Orašje
  5. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu općini Domaljevac-Šamac općini Odžak i općini Orašje na ime sufinanciranja prijevoza učenika za lipanj školske 2015./2016.godine
  6. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu na ime realizacije kulturno športskih programa i aktivnosti
  7. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu za ostvarivanje prava na temelju Uredbe o porodnim naknadama zaposlenim majkama
  8. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjoj organizaciji Ureda za zakonodavstvo Vlade Županije Posavske
  9. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti( Ministarstvo gospodarstva)
  10. Prijedlog rješenja o imenovanju Povjerenstva za odabir korisnika sredstava na poziciji „Grant za razvoj poduzetništva i obrta“
  11. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za isplatu naknade članovima povjerenstva ( Ministarstvo gospodarstva i prostornog uređenja prostornog uređenja)
  12. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za isplatu naknade članovima povjerenstva ( Zajednička služba Vlade)
  13. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za isplatu naknade članovima povjerenstva ( Ministarstvo financija)
  14. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za isplatu naknade članovima povjerenstva ( Ministarstvo poljoprivrede)
  15. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za isplatu naknade članovima povjerenstva ( Ministarstvo prometa, veza, turizma i zaštite okoliša)
  16. Prijedlog zaključka o popuni upražnjenog radnog mjesta u Zavodu zdravstvenog osiguranja
  17. Prijedlog zaključka o popuni upražnjenog radnog mjesta u Zajedničkoj službi Vlade Županije Posavske
  18. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti Županijskom pravobraniteljstvu Odžak
  19. Prijedlog zaključka o ovlašćivanju na potpisivanje Sporazuma o subvencioniranju troškova opskrbe domaćinstava pitkom vodom

  D o p u n a d n e v n o g r e d a

  1.Prijedlog odluke o načinu korištenja sredstava utvrđenih u Proračunu Županije Posavske za 2016.godinu na poziciji „Grantovi neprofitnim organizacijama i udruženjima građana“
  2. Prijedlog rješenja o imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog poziva za dodjelu financijskih sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu neprofitnim organizacijama i udruženjima građana
  3.Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračunu Županije Posavske za 2016.godinu Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa

  Dnevni red kao i dopuna dnevnog reda jednoglasno su usvojeni, a potom su doneseni sljedeći
  Z A K L J U Č C I

  -ad.1.-
  Donosi se Odluka o usvajanju programa utroška sredstava iz Grantova za vodoprivredu utvrđenog Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu.

  -ad.2.-
  Donosi se Odluka o vrsti temeljnim kriterijima, načinu ostvarivanja novčanih potpora u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, sufinanciranju mjera zdravstvene zaštite i ostalim potporama za 2016.godinu
  -ad.3.- .
  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu Ministarstvu financija Županije Posavske

  -ad.4.-
  Donosi se Odluka o preraspodijeli sredstava u Proračunu Županije Posavske za 2016.godinu između Zajedničke službe Vlade i Ministarstva pravosuđa i uprave – Potrošačka jedinica Općinski sud Orašje

  -ad.5.-
  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu općini Domaljevac-Šamac općini Odžak i općini Orašje na ime sufinanciranja prijevoza učenika za lipanj školske 2015./2016.godine

  -ad.6.-
  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu na ime realizacije kulturno športskih programa i aktivnosti

  -ad.7.-
  Donosi se Odluka o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu za ostvarivanje prava na temelju Uredbe o porodnim naknadama zaposlenim majkama

  -ad.8.-
  Donosi se Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjoj organizaciji Ureda za zakonodavstvo Vlade Županije Posavske

  -ad.9 .-
  Donosi se Odluka o davanju suglasnosti( Ministarstvo gospodarstva)

  -ad.10.-
  Donosi se Rješenje o imenovanju Povjerenstva za odabir korisnika sredstava na poziciji „Grant za razvoj poduzetništva i obrta“

  -ad.11.-
  Donosi se Zaključak o davanju prethodne suglasnosti za isplatu naknade članovima povjerenstva ( Ministarstvo gospodarstva i prostornog uređenja prostornog uređenja)

  -ad.12.-
  Donosi se Zaključak o davanju prethodne suglasnosti za isplatu naknade članovima povjerenstva ( Zajednička služba Vlade)

  -ad.13.-
  Donosi se Zaključak o davanju prethodne suglasnosti za isplatu naknade članovima povjerenstva ( Ministarstvo financija)

  -ad.14.-
  Donosi se Zaključak o davanju prethodne suglasnosti za isplatu naknade članovima povjerenstva ( Ministarstvo poljoprivrede)

  -ad.15.-
  Donosi se Zaključak o davanju prethodne suglasnosti za isplatu naknade članovima povjerenstva ( Ministarstvo prometa, veza, turizma i zaštite okoliša)

  -ad.16.-
  Donosi se Zaključak o popuni upražnjenog radnog mjesta u Zavodu zdravstvenog osiguranja

  -ad.17.-
  Donosi se Zaključak o popuni upražnjenog radnog mjesta u Zajedničkoj službi Vlade Županije Posavske

  -ad.18.-
  Donosi se Zaključak o davanju suglasnosti Županijskom pravobraniteljstvu Odžak

  -ad.19.-
  Donosi se Zaključak o ovlašćivanju na potpisivanje Sporazuma o subvencioniranju troškova opskrbe domaćinstava pitkom vodom

  -ad.20.-
  Donosi se Odluka o načinu korištenja sredstava utvrđenih u Proračunu Županije Posavske za 2016.godinu na poziciji „Grantovi neprofitnim organizacijama i udruženjima građana“

  -ad.21.-
  Donosi se Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog poziva za dodjelu financijskih sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu neprofitnim organizacijama i udruženjima građana

  -ad.22.-
  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračunu Županije Posavske za 2016.godinu Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa

  Sjednica je završena u 15,00 sati

  Broj:01-02-337-2/16
  Orašje, 25.07.2016.g.

   
  TAJNIK VLADE                                                                                PREDSJEDNIK VLADE

  ___________________                                                               ___________________
  Katica Baotić, dipl.iur                                                              Marijan Klaić,mag.ing.aedif

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti