Više

  Izvod iz zapisnika sa 41. sjednice Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

   

   

   

   

   
  I Z V O D    I Z    Z A P I S N I K A

  sa 41. sjednice Vlade Županije Posavske
  održane dana 28.07.2016.g. u Orašju
  Sjednica je počela sa radom u 12,30 sati

  Nakon što je Predsjednik utvrdio da postoji kvorum za rad Vlade, pristupilo se razmatranju Zapisnika sa 40. sjednice Vlade Županije Posavske,
  Zapisnik je jednoglasno usvojen.
  Nakon usvajanja gore navedenog Zapisnika Predsjednik predlaže sljedeći:

  D n e v n i r e d

  1. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske
  2. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu Ministarstvu zdravstva rada i socijalne politike Županije Posavske
  3. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu Ministarstvu zdravstva rada i socijalne politike Županije Posavske
  4. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu Vladi Županije Posavske
  5. Prijedlog odluke o unosu i raspoređivanju transfera u Proračun Županije Posavske za 2016.godinu.
  6. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu na ime realizacije kulturno-špotskih programa i aktivnosti
  7. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za zapošljavanje djelatnika na određeno vrijeme
  8. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za donošenje odluke o iznosu naknade
  9. Prijedlog zaključka o popuni upražnjenog radnog mjesta u Kantonalnom sudu u Odžaku
  10. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za zaključivanje ugovora o djelu u Uredu predsjednika Vlade
  11. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu mjesnim zajednicama sa područja Županije Posavske
  12. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračunu Županije Posavske za 2016.godinu Ministarstvu prometa, veza, turizma i zaštite okoliša Županije Posavske
  Dnevni red je jednoglasno usvojen, a potom su doneseni sljedeći
  Z A K L J U Č C I

  -ad.1.-
  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske

  -ad.2.-
  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu Ministarstvu zdravstva rada i socijalne politike Županije Posavske

  -ad.3.- .
  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu Ministarstvu zdravstva rada i socijalne politike Županije Posavske

  -ad.4.-
  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu Vladi Županije Posavske

  -ad.5.-
  Donosi se Odluka o unosu i raspoređivanju transfera u Proračun Županije Posavske za 2016.godinu.

  -ad.6.-
  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu na ime realizacije kulturno-špotskih programa i aktivnosti

  -ad.7.-
  Donosi se Zaključak o davanju prethodne suglasnosti za zapošljavanje djelatnika na određeno vrijeme

  -ad.8.-
  Donosi se Zaključak o davanju prethodne suglasnosti za donošenje odluke o iznosu naknade

  -ad.9 .-
  Donosi se Zaključak o popuni upražnjenog radnog mjesta u Kantonalnom sudu u Odžaku

  -ad.10.-
  Donosi se Zaključak o davanju prethodne suglasnosti za zaključivanje ugovora o djelu u Uredu predsjednika Vlade

  -ad.11.-
  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu mjesnim zajednicama sa područja Županije Posavske

  -ad.12.-
  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračunu Županije Posavske za 2016.godinu Ministarstvu prometa, veza, turizma i zaštite okoliša Županije Posavske

  Sjednica je završena u 13,30 sati

  Broj:01-02-363-2/16
  Orašje, 29.07.2016.g.
  TAJNIK VLADE                                                                         PREDSJEDNIK VLADE

  ___________________                                                          ___________________
  Katica Baotić, dipl.iur                                                            Marijan Klaić,mag.ing.aedif

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti