Više

  Izvod iz zapisnika sa 43. sjednice Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

   

   

   

   

   

   

  I Z V O D    I Z    Z A P I S N I K A

  sa 43. sjednice Vlade Županije Posavske
  održane dana 19.08.2016.g. u Orašju
  Sjednica je počela sa radom u 10,45 sati

  Nakon što je Predsjednik utvrdio da postoji kvorum za rad Vlade, pristupilo se razmatranju Zapisnika sa 42. sjednice Vlade Županije Posavske,
  Zapisnik je jednoglasno usvojen.
  Nakon usvajanja gore navedenog Zapisnika Predsjednik predlaže sljedeći:

  D n e v n i r e d

  1. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima
  2. Prijedlog odluke o unosu i raspoređivanju transfera u Proračun Županije Posavske za 2016.godinu
  3. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu prometa, veza turizma i zaštite okoliša za provođenje postupka javne nabavke radovi „Pješačka zona u centru Odžaka-južni dio“
  4. Prijedlog odluke o preraspodijeli sredstava u Proračun Županije Posavske za 2016.godinu između Ministarstva financija i Vlade Županije Posavske
  5. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu Vladi Županije Posavske neprofitnim organizacijama i udruženjima građana
  6. Prijedlog rješenja o imenovanju članova Policijskog odbora
  7. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za upošljavanje
  8. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
  9. Prijedlog odluke o dopuni Pedagoških standarda za osnovno obrazovanje

  Dnevni red je jednoglasno usvojen, a potom su doneseni sljedeći

  Z A K L J U Č C I

  -ad.1.-
  Utvrđuje se Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima i upućuje Skupštini Županije Posavske

  -ad.2.-
  Donosi se Odluka o unosu i raspoređivanju transfera u Proračun Županije Posavske za 2016.godinu

  -ad.3.- .
  Donosi se Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu prometa, veza turizma i zaštite okoliša za provođenje postupka javne nabavke radovi „Pješačka zona u centru Odžaka-južni dio“

  -ad.4.-
  Donosi se Odluka o preraspodijeli sredstava u Proračun Županije Posavske za 2016.godinu između Ministarstva financija i Vlade Županije Posavske

  -ad.5.-
  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu Vladi Županije Posavske neprofitnim organizacijama i udruženjima građana

  -ad.6.-
  Donosi se Rješenje o imenovanju članova Policijskog odbora

  -ad.7.-
  Donosi se Zaključak o davanju suglasnosti za upošljavanje

  -ad.8.-
  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

  -ad.9 .-
  Donosi se Odluka o dopuni Pedagoških standarda za osnovno obrazovanje
  Sjednica je završena u 11,30 sati
  Broj:01-02-396-2/16
  Orašje, 19.08.2016.g.

   

  TAJNIK VLADE                                                                            PREDSJEDNIK VLADE

  ___________________                                                            ___________________
  Katica Baotić, dipl.iur                                                             Marijan Klaić,mag.ing.aedif

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti