Više

  Izvod iz zapisnika sa 44. sjednice Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

   

   

   

   

   

   
  Izvod iz zapisnika
  sa 44. sjednice Vlade Županije Posavske
  održane 06.09.2016. godine
  Sjednica je počela sa radom u 14:00 sati

  Nakon što je Predsjednik utvrdio da postoji kvorum za rad Vlade, pristupilo se razmatranju Zapisnika sa 43. sjednice Vlade Županije Posavske.
  Zapisnik je jednoglasno usvojen.
  Nakon usvajanja Zapisnika, predsjednik predlaže slijedeći

  Dnevni red

  1. Prijedlog uredbe o izmjeni Uredbe o Uredu za povratak raseljenih lica – prognanika i izbjeglica,
  2. Prijedlog dokumenta okvirnog proračuna Županije Posavske za razdoblje 2017.-2019. godine,
  3. Izvješće o izvršenju Proračuna Županije Posavske za razdoblje 01.01.-30.06.2016. godine,
  4. Izvješće o utrošku tekućih pričuva Proračuna Županije Posavske za razdoblje 01.01.-30.06.2016. godine,
  5. Prijedlog odluke o odabiru najpovoljnije ponude za izvođenje radova za uređenje parka ispred športsko kulturnog centra Orašje,
  6. Prijedlog odluke o opisu posla i uvjetima koje moraju ispunjavati stručni suradnik za analitičke poslove i viši referent za pitanja raseljenih lica u Uredu za povratak raseljenih lica – prognanika i izbjeglica,
  7. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016. godinu zdravstvenim ustanovama u Županiji Posavskoj za održavanje prostornih uvjeta i sredstava za rad,
  8. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016. godinu mjesnim zajednicama s područja Županije Posavske,
  9. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016. godinu radio postajama sa sjedištem na području Županije Posavske,
  10. Prijedlog odluke o odobravanju uplate sredstava na ime razlike doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje za razdoblje 2000.-2003. godine,
  11. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016. godinu Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa,
  12. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016. godinu na ime troškova kotizacije natjecanja,
  13. Prijedlog odluke o unosu i raspoređivanju donacije u Proračun Županije Posavske za 2016. godinu,
  14. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016. godinu Ministarstvu financija,
  15. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za zapošljavanje djelatnika na određeno vrijeme,
  16. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za angažiranje osobe po osnovu ugovora o djelu,
  17. Prijedlog zaključka o davanju ovlaštenja predsjedniku Vlade Županije Posavske,
  18. Odgovor na zastupničko pitanje (Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike),
  19. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti Uredu za povratak raseljenih lica – prognanika i izbjeglica za popunu upražnjenih radnih mjesta,
  20. Prijedlog odluke o pokretanju postupka javne nabave roba – udžbenika za učenike prvih razreda osnovnih škola na području Županije Posavske,
  21. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o vrsti, temeljnim kriterijima, načinu ostvarivanja novčanih potpora u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, sufinanciranju mjera zdravstvene zaštite i ostalim potporama za 2016. godinu,
  22. Prijedlog odluke o usvajanju izmjena Programa utroška sredstava iz Grantova za vodoprivredu utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016. godinu,
  23. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa za provođenje postupka javne nabave roba,
  24. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na provedbu postupka javne nabave roba – udžbenika za učenike prvih razreda osnovnih škola na području Županije Posavske,
  25. Prijedlog rješenja o imenovanju Povjerenstva za provedbu javne nabave roba – udžbenika za učenike prvih razreda osnovnih škola na području Županije Posavske.

  Dnevni red je jednoglasno usvojen, a potom su doneseni slijedeći:

  Zaključci

  -ad.1.-
  Donosi se Uredba o izmjeni Uredbe o Uredu za povratak raseljenih lica – prognanika i izbjeglica.

  -ad.2.-
  Donosi se Zaključak: usvaja se Dokument okvirnog proračuna Županije Posavske za razdoblje 2017.-2019. godine te upućuje Skupštini Županije Posavske kao informacija.
  -ad.3.-
  Donosi se Zaključak: usvaja se Izvješće o izvršenju Proračuna Županije Posavske za razdoblje 01.01.-30.06.2016. godine.

  -ad.4.-
  Donosi se Zaključak: usvaja se Izvješće o utrošku tekućih pričuva Proračuna Županije Posavske za razdoblje 01.01.-30.06.2016. godine te upućuje Skupštini Županije Posavske,

  -ad.5.-
  Donosi se Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za izvođenje radova za uređenje parka ispred športsko kulturnog centra Orašje,

  -ad.6.-
  Donosi se Odluka o opisu posla i uvjetima koje moraju ispunjavati stručni suradnik za analitičke poslove i viši referent za pitanja raseljenih lica u Uredu za povratak raseljenih lica – prognanika i izbjeglica,

  -ad.7.-
  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016. godinu zdravstvenim ustanovama u Županiji Posavskoj za održavanje prostornih uvjeta i sredstava za rad,

  -ad.8.-
  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016. godinu mjesnim zajednicama s područja Županije Posavske,

  -ad.9.-
  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016. godinu radio postajama sa sjedištem na području Županije Posavske,

  -ad.10.-
  Donosi se Odluka o odobravanju uplate sredstava na ime razlike doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje za razdoblje 2000.-2003. godine,

  -ad.11.-
  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016. godinu Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa,

  -ad.12.-
  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016. godinu na ime troškova kotizacije natjecanja,

  -ad.13.-
  Donosi se Odluka o unosu i raspoređivanju donacije u Proračun Županije Posavske za 2016. godinu,

  -ad.14.-
  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016. godinu Ministarstvu financija,

  -ad.15.-
  Donosi se Zaključak o davanju prethodne suglasnosti za zapošljavanje djelatnika na određeno vrijeme,
  -ad.16.-
  Donosi se Zaključak o davanju prethodne suglasnosti za angažiranje osobe po osnovu ugovora o djelu,

  -ad.17.-
  Donosi se Zaključak o davanju ovlaštenja predsjedniku Vlade Županije Posavske,

  -ad.18.-
  Donosi se Zaključak – prihvaća se Odgovor na zastupničko pitanje (Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike),

  -ad.19.-
  Donosi se Zaključak o davanju prethodne suglasnosti Uredu za povratak raseljenih lica – prognanika i izbjeglica za popunu upražnjenih radnih mjesta,

  -ad.20.-
  Donosi se Odluka o pokretanju postupka javne nabave roba – udžbenika za učenike prvih razreda osnovnih škola na području Županije Posavske,

  -ad.21.-
  Donosi se Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o vrsti, temeljnim kriterijima, načinu ostvarivanja novčanih potpora u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, sufinanciranju mjera zdravstvene zaštite i ostalim potporama za 2016. godinu,

  -ad.22.-
  Povlači se s dnevnog reda Prijedlog odluke o usvajanju izmjena Programa utroška sredstava iz Grantova za vodoprivredu utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016. godinu,

  -ad.23.-
  Donosi se Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa za provođenje postupka javne nabave roba,

  -ad.24.-
  Donosi se Odluka o davanju suglasnosti na provedbu postupka javne nabave roba – udžbenika za učenike prvih razreda osnovnih škola na području Županije Posavske,

  -ad.25.-
  Donosi se Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provedbu javne nabave roba – udžbenika za učenike prvih razreda osnovnih škola na području Županije Posavske.

  Sjednica je završena u 16:20 sati
  Broj:01-02-409-1/16
  Orašje, 07.09.2016.g.

   

  Tajnik Vlade                                                                                    Predsjednik Vlade

  ___________________                                                           _____________________
  Katica Baotić, dipl. prav.                                                      Marijan Klaić, mag. ing. aedif

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti