Izvod iz zapisnika sa 45. sjednice Vlade Županije Posavske

Najčitanije

 

 

 

 

 
Izvod iz zapisnika
sa 45. sjednice Vlade Županije Posavske
održane 09.09.2016. godine
Sjednica je počela sa radom u 14:00 sati

Nakon što je Predsjednik utvrdio da postoji kvorum za rad Vlade, pristupilo se razmatranju Zapisnika sa 44. sjednice Vlade Županije Posavske.
Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Nakon usvajanja Zapisnika, predsjednik predlaže slijedeći

Dnevni red
1. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016. godinu na poziciji „Grant za sufinanciranje nabavke udžbenika učenicima“,
2. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016. godinu Vladi Županije Posavske,
3. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu prometa, veza, turizma i zaštite okoliša za provođenje postupka javne nabavke – radovi na izradi horizontalne signalizacije na regionalnim cestama u Županiji Posavskoj,
4. Prijedlog odluke o dodjeli sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016. godinu neprofitnim organizacijama i udruženjima građana,
5. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske za provođenje postupka javne nabave za provođenje šumsko-uzgojnih mjera na objektu „Baščine“ u Vrbovcu i Potočanima, površine 6,2 ha,
6. Prijedlog odluke o usvajanju izmjena Programa utroška sredstava iz Granta za uređenje poljoprivrednog zemljišta utvrđenog Proračunom Županije Posavske za 2016. godinu,
7. Prijedlog rješenja o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Službe za upošljavanje Županije Posavske.

Dnevni red je jednoglasno usvojen, a potom su doneseni slijedeći:

Zaključci

-ad.1.-
Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016. godinu na poziciji „Grant za sufinanciranje nabavke udžbenika učenicima“,

-ad.2.-
Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016. godinu Vladi Županije Posavske,

-ad.3.-
Donosi se Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu prometa, veza, turizma i zaštite okoliša za provođenje postupka javne nabavke – radovi na izradi horizontalne signalizacije na regionalnim cestama u Županiji Posavskoj,

-ad.4.-
Donosi se Odluka o dodjeli sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016. godinu neprofitnim organizacijama i udruženjima građana,

-ad.5.-
Donosi se Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske za provođenje postupka javne nabave za provođenje šumsko-uzgojnih mjera na objektu „Baščine“ u Vrbovcu i Potočanima, površine 6,2 ha

-ad.6.-
Donosi se Odluka o usvajanju izmjena Programa utroška sredstava iz Granta za uređenje poljoprivrednog zemljišta utvrđenog Proračunom Županije Posavske za 2016. godinu,

-ad.7.-
Donosi se Rješenje o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Službe za upošljavanje Županije Posavske.

Sjednica je završena u 15:30 sati
Broj:01-02-436-1/16
Orašje, 09.09.2016.g.

 

Tajnik Vlade                                                                                    Predsjednik Vlade

___________________                                                           _____________________
Katica Baotić, dipl. prav.                                                      Marijan Klaić, mag. ing. aedif

spot_img
spot_img

Posljednje obavijesti