Više

  Izvod iz zapisnika sa 45. sjednice Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

   

   

   

   

   
  Izvod iz zapisnika
  sa 45. sjednice Vlade Županije Posavske
  održane 09.09.2016. godine
  Sjednica je počela sa radom u 14:00 sati

  Nakon što je Predsjednik utvrdio da postoji kvorum za rad Vlade, pristupilo se razmatranju Zapisnika sa 44. sjednice Vlade Županije Posavske.
  Zapisnik je jednoglasno usvojen.
  Nakon usvajanja Zapisnika, predsjednik predlaže slijedeći

  Dnevni red
  1. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016. godinu na poziciji „Grant za sufinanciranje nabavke udžbenika učenicima“,
  2. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016. godinu Vladi Županije Posavske,
  3. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu prometa, veza, turizma i zaštite okoliša za provođenje postupka javne nabavke – radovi na izradi horizontalne signalizacije na regionalnim cestama u Županiji Posavskoj,
  4. Prijedlog odluke o dodjeli sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016. godinu neprofitnim organizacijama i udruženjima građana,
  5. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske za provođenje postupka javne nabave za provođenje šumsko-uzgojnih mjera na objektu „Baščine“ u Vrbovcu i Potočanima, površine 6,2 ha,
  6. Prijedlog odluke o usvajanju izmjena Programa utroška sredstava iz Granta za uređenje poljoprivrednog zemljišta utvrđenog Proračunom Županije Posavske za 2016. godinu,
  7. Prijedlog rješenja o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Službe za upošljavanje Županije Posavske.

  Dnevni red je jednoglasno usvojen, a potom su doneseni slijedeći:

  Zaključci

  -ad.1.-
  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016. godinu na poziciji „Grant za sufinanciranje nabavke udžbenika učenicima“,

  -ad.2.-
  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016. godinu Vladi Županije Posavske,

  -ad.3.-
  Donosi se Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu prometa, veza, turizma i zaštite okoliša za provođenje postupka javne nabavke – radovi na izradi horizontalne signalizacije na regionalnim cestama u Županiji Posavskoj,

  -ad.4.-
  Donosi se Odluka o dodjeli sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016. godinu neprofitnim organizacijama i udruženjima građana,

  -ad.5.-
  Donosi se Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske za provođenje postupka javne nabave za provođenje šumsko-uzgojnih mjera na objektu „Baščine“ u Vrbovcu i Potočanima, površine 6,2 ha

  -ad.6.-
  Donosi se Odluka o usvajanju izmjena Programa utroška sredstava iz Granta za uređenje poljoprivrednog zemljišta utvrđenog Proračunom Županije Posavske za 2016. godinu,

  -ad.7.-
  Donosi se Rješenje o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Službe za upošljavanje Županije Posavske.

  Sjednica je završena u 15:30 sati
  Broj:01-02-436-1/16
  Orašje, 09.09.2016.g.

   

  Tajnik Vlade                                                                                    Predsjednik Vlade

  ___________________                                                           _____________________
  Katica Baotić, dipl. prav.                                                      Marijan Klaić, mag. ing. aedif

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti