Izvod iz zapisnika sa 47. sjednice Vlade Županije Posavske

Najčitanije

 

 

 

 

 

 
Izvod iz zapisnika
sa 47. sjednice Vlade Županije Posavske
održane 21.09.2016. godine
Sjednica je počela sa radom u 11:00 sati

Nakon što je Predsjednik utvrdio da postoji kvorum za rad Vlade, pristupilo se razmatranju Zapisnika sa 46. sjednice Vlade Županije Posavske.
Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Nakon usvajanja Zapisnika, predsjednik predlaže slijedeći

Dnevni red
1. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu Ministarstvu prometa, veza, turizma i zaštite okoliša
2. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu Vladi Županije Posavske
3. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu Ministarstvu financija
4. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa
5. Prijedlog odluke o odobrenju uplate sredstava
6. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu zdravstvenim ustanovama Županije Posavske
7. Prijedlog rješenja o visini naknade članovima Povjerenstva za provođenje postupka javne nabave – uređenje parka ispred športsko-kulturnog centra Orašje
8. Prijedlog rješenja o visini naknade članovima Povjerenstva za provedbu javnog poziva za dodjelu financijskih sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu neprofitnim organizacijama i udruženjima građana
9. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti Kantonalnom sudu u Odžaku za zaključivanje ugovora o djelu
10. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za zaključivanje ugovora o djelu za mjesec rujan
11. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu Vladi Županije Posavske

Dnevni red je jednoglasno usvojen, a potom su doneseni slijedeći:
Zaključci

-ad.1.-
Donosi se Odluka o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu Ministarstvu prometa, veza, turizma i zaštite okoliša
-ad.2.-
Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu Vladi Županije Posavske
-ad.3.-
Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu Ministarstvu financija
-ad.4.-
Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa
-ad.5.-
Donosi se Odluka o odobrenju uplate sredstava
-ad.6.-
Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu zdravstvenim ustanovama Županije Posavske
-ad.7.-
Donosi se Rješenje o visini naknade članovima Povjerenstva za provođenje postupka javne nabave – uređenje parka ispred športsko-kulturnog centra Orašje
-ad.8.-
Donosi se Rješenje o visini naknade članovima Povjerenstva za provedbu javnog poziva za dodjelu financijskih sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu neprofitnim organizacijama i udruženjima građana
-ad.9.-
Donosi se Zaključak o davanju prethodne suglasnosti Kantonalnom sudu u Odžaku za zaključivanje ugovora o djelu
-ad.10.-
Donosi se Zaključka o davanju prethodne suglasnosti za zaključivanje ugovora o djelu za mjesec rujan
-ad.11.-
Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu Vladi Županije Posavske
Sjednica je završena u 12,00 sati

Broj:01-02-455-1/16
Orašje, 21.09.2016.g.

 
Tajnik Vlade                                                                              Predsjednik Vlade

___________________                                                       _____________________
Katica Baotić, dipl. prav.                                                    Marijan Klaić, mag. ing. aedif

spot_img
spot_img

Posljednje obavijesti