Više

  Izvod iz zapisnika sa 47. sjednice Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

   

   

   

   

   

   
  Izvod iz zapisnika
  sa 47. sjednice Vlade Županije Posavske
  održane 21.09.2016. godine
  Sjednica je počela sa radom u 11:00 sati

  Nakon što je Predsjednik utvrdio da postoji kvorum za rad Vlade, pristupilo se razmatranju Zapisnika sa 46. sjednice Vlade Županije Posavske.
  Zapisnik je jednoglasno usvojen.
  Nakon usvajanja Zapisnika, predsjednik predlaže slijedeći

  Dnevni red
  1. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu Ministarstvu prometa, veza, turizma i zaštite okoliša
  2. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu Vladi Županije Posavske
  3. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu Ministarstvu financija
  4. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa
  5. Prijedlog odluke o odobrenju uplate sredstava
  6. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu zdravstvenim ustanovama Županije Posavske
  7. Prijedlog rješenja o visini naknade članovima Povjerenstva za provođenje postupka javne nabave – uređenje parka ispred športsko-kulturnog centra Orašje
  8. Prijedlog rješenja o visini naknade članovima Povjerenstva za provedbu javnog poziva za dodjelu financijskih sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu neprofitnim organizacijama i udruženjima građana
  9. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti Kantonalnom sudu u Odžaku za zaključivanje ugovora o djelu
  10. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za zaključivanje ugovora o djelu za mjesec rujan
  11. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu Vladi Županije Posavske

  Dnevni red je jednoglasno usvojen, a potom su doneseni slijedeći:
  Zaključci

  -ad.1.-
  Donosi se Odluka o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu Ministarstvu prometa, veza, turizma i zaštite okoliša
  -ad.2.-
  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu Vladi Županije Posavske
  -ad.3.-
  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu Ministarstvu financija
  -ad.4.-
  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa
  -ad.5.-
  Donosi se Odluka o odobrenju uplate sredstava
  -ad.6.-
  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu zdravstvenim ustanovama Županije Posavske
  -ad.7.-
  Donosi se Rješenje o visini naknade članovima Povjerenstva za provođenje postupka javne nabave – uređenje parka ispred športsko-kulturnog centra Orašje
  -ad.8.-
  Donosi se Rješenje o visini naknade članovima Povjerenstva za provedbu javnog poziva za dodjelu financijskih sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu neprofitnim organizacijama i udruženjima građana
  -ad.9.-
  Donosi se Zaključak o davanju prethodne suglasnosti Kantonalnom sudu u Odžaku za zaključivanje ugovora o djelu
  -ad.10.-
  Donosi se Zaključka o davanju prethodne suglasnosti za zaključivanje ugovora o djelu za mjesec rujan
  -ad.11.-
  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu Vladi Županije Posavske
  Sjednica je završena u 12,00 sati

  Broj:01-02-455-1/16
  Orašje, 21.09.2016.g.

   
  Tajnik Vlade                                                                              Predsjednik Vlade

  ___________________                                                       _____________________
  Katica Baotić, dipl. prav.                                                    Marijan Klaić, mag. ing. aedif

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti