Više

  Izvod iz zapisnika sa 48. sjednice Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

   

   

   

   

   

   
  Izvod iz zapisnika
  sa 48. sjednice Vlade Županije Posavske
  održane 05.10.2016. godine
  Sjednica je počela sa radom u 13:00 sati

  Nakon što je Predsjednik utvrdio da postoji kvorum za rad Vlade, pristupilo se razmatranju Zapisnika sa 47. sjednice Vlade Županije Posavske.
  Zapisnik je jednoglasno usvojen.
  Nakon usvajanja Zapisnika, predsjednik predlaže slijedeći

  Dnevni red

  1. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu za sufinanciranje obrazovanja i odgoja djece sa posebnim potrebama smještene u ustanovama za specijalizirano obrazovanje i odgoj u Federaciji Bosne i Hercegovine,
  2. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Orašje za provođenje postupka javne nabave usluga posebnog linijskog prijevoza učenika s posebnim potrebama za školsku 2016./2017. godinu,
  3. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Vladimira Nazora u Odžaku za provođenje postupka javne nabave radova adaptacije objekta Područne škole u Vrbovcu,
  4. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016. godinu Zavodu za javno zdravstvo Županije Posavske za nabavku cjepiva protiv sezonske gripe,
  5. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016. godinu Županijskoj bolnici Orašje za održavanje prostornih uvjeta i sredstava za rad,
  6. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu Sveučilištu u Mostaru,
  7. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016. godinu na ime realizacije kulturno-športskih programa i aktivnosti,
  8. Prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava u Proračunu Županije Posavske za 2016. godinu između Ministarstva financija i Vlade Županije Posavske,
  9. Prijedlog odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu udžbenika za učenike prvih razreda osnovnih škola na području Županije Posavske,
  10. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Vladi Županije Posavske na provedbu postupka javne nabave robe – jednog službenog automobila,
  11. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Zajedničkoj službi Vlade Županije Posavske na provedbu postupka javne nabave robe – dva službena automobila,
  12. Prijedlog odluke o davnju suglasnosti Županijskoj upravi za inspekcijske poslove na provedbu postupka javne nabave robe – jednog službenog automobila,
  13. Prijedlog odluke o pokretanju postupka javne nabave robe – jednog službenog automobila,
  14. Prijedlog rješenja o imenovanju Povjerenstva za provedbu javne nabave robe – jednog službenog automobila,
  15. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za izradu Nacrta zakona o plaćama i naknadama državnih službenika i namještenika u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj,
  16. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za izradu Nacrta granskog kolektivnog ugovora za policijske službenike u Ministarstvu unutarnjih poslova Županije Posavske,
  17. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za izradu Nacrta granskog kolektivnog ugovora za osnovno i srednje školsko obrazovanje na području Županije Posavske,
  18. Prijedlog zaključka o ovlašćivanju na potpisivanje,
  19. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za zapošljavanje djelatnika na određeno vrijeme,
  20. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za angažiranje osoba po osnovu ugovora o djelu,
  21. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za zaključivanje ugovora o djelu za mjesec rujan.

  Dnevni red je jednoglasno usvojen, a potom su doneseni slijedeći:
  Zaključci

  -ad.1.-
  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu za sufinanciranje obrazovanja i odgoja djece sa posebnim potrebama smještene u ustanovama za specijalizirano obrazovanje i odgoj u Federaciji Bosne i Hercegovine,

  -ad.2.-
  Donosi se Odluka o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Orašje za provođenje postupka javne nabave usluga posebnog linijskog prijevoza učenika s posebnim potrebama za školsku 2016./2017. godinu,

  -ad.3.-
  Donosi se Odluka o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Vladimira Nazora u Odžaku za provođenje postupka javne nabave radova adaptacije objekta Područne škole u Vrbovcu,

  -ad.4.-
  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016. godinu Zavodu za javno zdravstvo Županije Posavske za nabavku cjepiva protiv sezonske gripe,

  -ad.5.-
  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016. godinu Županijskoj bolnici Orašje za održavanje prostornih uvjeta i sredstava za rad,

  -ad.6.-
  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu Sveučilištu u Mostaru,

  -ad.7.-
  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016. godinu na ime realizacije kulturno-športskih programa i aktivnosti,

  -ad.8.-
  Donosi se Odluka o preraspodjeli sredstava u Proračunu Županije Posavske za 2016. godinu između Ministarstva financija i Vlade Županije Posavske,

  -ad.9.-
  Donosi se Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu udžbenika za učenike prvih razreda osnovnih škola na području Županije Posavske,

  -ad.10.-
  Donosi se Odluka o davanju suglasnosti Vladi Županije Posavske na provedbu postupka javne nabave robe – jednog službenog automobila,

  -ad.11.-
  Donosi se Odluka o davanju suglasnosti Zajedničkoj službi Vlade Županije Posavske na provedbu postupka javne nabave robe – dva službena automobila,

  -ad.12.-
  Donosi se Odluka o davnju suglasnosti Županijskoj upravi za inspekcijske poslove na provedbu postupka javne nabave robe – jednog službenog automobila,

  -ad.13.-
  Donosi se Odluka o pokretanju postupka javne nabave robe – jednog službenog automobila,

  -ad.14.-
  Donosi se Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provedbu javne nabave robe – jednog službenog automobila,

  -ad.15.-
  Donosi se Rješenje o imenovanju Povjerenstva za izradu Nacrta zakona o plaćama i naknadama državnih službenika i namještenika u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj,

  -ad.16.-
  Donosi se Rješenje o imenovanju Povjerenstva za izradu Nacrta granskog kolektivnog ugovora za policijske službenike u Ministarstvu unutarnjih poslova Županije Posavske,

  -ad.17.-
  Donosi se Rješenje o imenovanju Povjerenstva za izradu Nacrta granskog kolektivnog ugovora za osnovno i srednje školsko obrazovanje na području Županije Posavske,

  -ad.18.-
  Donosi se Zaključak o ovlašćivanju na potpisivanje,

  -ad.19.-
  Donosi se Zaključak o davanju prethodne suglasnosti za zapošljavanje djelatnika na određeno vrijeme,

  -ad.20.-
  Donosi se Zaključak o davanju prethodne suglasnosti za angažiranje osoba po osnovu ugovora o djelu,

  -ad.21.-
  Donosi se Zaključak o davanju prethodne suglasnosti za zaključivanje ugovora o djelu za mjesec rujan.

  Sjednica je završena u 14,00 sati

  Broj:01-02-470-1/16
  Orašje, 05.10.2016.g.

   
  Tajnik Vlade                                                                          Predsjednik Vlade

  ___________________                                                     _____________________
  Katica Baotić, dipl. prav.                                                 Marijan Klaić, mag. ing. aedif

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti