Više

  Izvod iz zapisnika sa 49. sjednice Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

   

   

   

   

   
  Izvod iz zapisnika
  sa 49. sjednice Vlade Županije Posavske
  održane 13.10.2016. godine
  Sjednica je počela sa radom u 13:00 sati

  Nakon što je Predsjednik utvrdio da postoji kvorum za rad Vlade, pristupilo se razmatranju Zapisnika sa 48. sjednice Vlade Županije Posavske.
  Zapisnik je jednoglasno usvojen.
  Nakon usvajanja Zapisnika, predsjednik predlaže slijedeći
  Dnevni red

  1. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016. godinu na poziciji „Grantovi neprofitnim organizacijama i udruženjima građana“
  2. Prijedlog odluke o odobravanju prodaje putničkog automobila Vlade Županije Posavske
  3. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske za provođenje postupka javne nabave za izvođenje radova na sanaciji protupožarnog šumskog puta u KO Donji Svilaj od km 2+542,17 do km 2+792,78
  4. Prijedlog odluke o načinu imenovanja i utvrđivanja visine naknade za rad radnih tijela koja imenuje Vlada Županije Posavske i rukovoditelji županijskih tijela državne službe
  5. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Povjerenstva za izradu Nacrta grantskog kolektivnog ugovora za policijske službenike u Ministarstvu unutarnjih poslova Županije Posavska
  6. Prijedlog rješenja o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka prodaje putničkog automobila Vlade Županije Posavske
  7. Prijedlog rješenja o visini naknade članovima Povjerenstva za provedbu javne nabave roba – udžbenika za učenike prvih razreda osnovnih škola na području Županije Posavske
  8. Odgovor na zastupničko pitanje
  9. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016. godinu na ime sufinanciranja izdavačke djelatnosti
  10. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjeni pravilnika o unutarnjoj organizaciji Ministarstva branitelja Županije Posavske
  11. Prijedlog akcijskog plana za provedbu strategije za borbu protiv korupcije Županije Posavske 2016-2019.

  Dnevni red je jednoglasno usvojen, a potom su doneseni slijedeći:
  Zaključci

  -ad.1.-
  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016. godinu na poziciji „Grantovi neprofitnim organizacijama i udruženjima građana“

  -ad.2.-
  Donosi se Odluka o odobravanju prodaje putničkog automobila Vlade Županije Posavske

  -ad.3.-
  Donosi se Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske za provođenje postupka javne nabave za izvođenje radova na sanaciji protupožarnog šumskog puta u KO Donji Svilaj od km 2+542,17 do km 2+792,78

  -ad.4.-
  Donosi se Odluka o načinu imenovanja i utvrđivanja visine naknade za rad radnih tijela koja imenuje Vlada Županije Posavske i rukovoditelji županijskih tijela državne službe

  -ad.5.-
  Donosi se Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Povjerenstva za izradu Nacrta grantskog kolektivnog ugovora za policijske službenike u Ministarstvu unutarnjih poslova Županije Posavska

  -ad.6.-
  Donosi se Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka prodaje putničkog automobila Vlade Županije Posavske

  -ad.7.-
  Donosi se Rješenje o visini naknade članovima Povjerenstva za provedbu javne nabave roba – udžbenika za učenike prvih razreda osnovnih škola na području Županije Posavske

  -ad.8.-
  Donosi se Zaključak
  1.Prihvaća se odgovor Županijske uprave civilne zaštite na zastupničko pitanje broj 15-49-80-01/16 od 05.10.2016.goine i upućuje Skupštini Županije Posavske

  -ad.9.-
  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016. godinu na ime sufinanciranja izdavačke djelatnosti

  -ad.10.-
  Donosi se Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjeni pravilnika o unutarnjoj organizaciji Ministarstva branitelja Županije Posavske

  -ad.11.-
  Donosi se Akcijski plana za provedbu strategije za borbu protiv korupcije Županije Posavske 2016-2019.

  ,

  Sjednica je završena u 14,45 sati

  Broj:01-02-496-1/16
  Orašje, 14.10.2016.g.

  Tajnik Vlade                                                                                     Predsjednik Vlade

  ___________________                                                          _____________________
  Katica Baotić, dipl. prav.                                                           Marijan Klaić, mag. ing. aedif

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti