Više

  Izvod iz zapisnika sa 50. sjednice Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

   

   

   

   

   
  Izvod iz zapisnika
  sa 50. sjednice Vlade Županije Posavske
  održane 27.10.2016. godine
  Sjednica je počela sa radom u 13:30 sati

  Nakon što je Predsjednik utvrdio da postoji kvorum za rad Vlade, pristupilo se razmatranju Zapisnika sa 49. sjednice Vlade Županije Posavske.
  Zapisnik je jednoglasno usvojen.
  Nakon usvajanja Zapisnika, predsjednik predlaže slijedeći
  Dnevni red

  1. Prijedlog odluke o unosu i raspoređivanju transfera u Proračun Županije Posavske za 2016.godinu
  2. Prijedlog odluke o usvajanju izmjena i dopune Programa utroška sredstava iz Grantova za vodoprivredu utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu
  3. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016. godinu na ime realizacije kulturno športskih programa i aktivnosti
  4. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016. godinu općini Domaljevac-Šamac, općini Odžak i općini Orašje na ime sufinanciranja prijevoza učenika za rujan školske 2016./2017.godine
  5. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku o dodjeli nepovratnih financijskih sredstava namijenjenih regresiranju kamata na investicijske kredite za nabavku obrtnih sredstava
  6. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku o dodjeli nepovratnih financijskih sredstava novootvorenim obrtima
  7. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku o dodjeli nepovratnih financijskih sredstava za subvencioniranje troškova prekvalifikacije, dokvalifikacije i specijalizacije
  8. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku o dodjeli nepovratnih financijskih sredstava za sufinanciranje troškova uvođenja međunarodnih standarda i troškova recertifikacije standarda
  9. Prijedlog odluke o uvjetima, standardima i objavi oglasa za izbor i imenovanje Upravnog vijeća Županijske bolnice Orašje
  10. Prijedlog odluke o utvrđivanju vrijednosti boda zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja za sklapanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama u Županiji Posavskoj za 2016.godine
  11. Prijedlog odluke o pokretanju postupka javne nabave radova – Vanjsko uređenje Tehničkog bloka Županijske bolnice u Orašju
  12. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Vladi Županije Posavske na provedbu postupka javne nabave radova – Vanjsko uređenje Tehničkog bloka Županijske bolnice u Orašju
  13. Prijedlog rješenja o imenovanju Povjerenstva za provedbu javne nabave radova – Vanjsko uređenje Tehničkog bloka Županijske bolnice u Orašju
  14. Prijedlog zaključka
  15. Prijedlog zaključka o neradnim danima na području Županije Posavske
  16. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za ostvarivanje prava na naknadu za slučaj teške bolesti (Ankica Filipović)
  17. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za ostvarivanje prava na naknadu za slučaj teške bolesti (Ruža Majić)
  18. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za angažiranje osoba po osnovu ugovora o djelu
  19. Prijedlog zaključka o dobivanju prethodne suglasnosti za zapošljavanje djelatnika na određeno vrijeme
  20. Odgovori na zastupnička pitanja

  D o p u n a d n e v n o g r e d a

  1.Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske za provođenje postupka javne nabave za izvođenje radova na sanaciji kanala Kamenica
  2.Prijedlog odluke o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu robe – jednog službenog automobila
  3.Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška „Grant za zaštitu okoliša“ utvrđenog Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu
  4.Prijedlog zaključka o odbijanju davanja suglasnosti na Kolektivni ugovor o pravima i obvezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine
  5.Prijedlog zaključka
  6.Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za zapošljavanje djelatnika na određeno vrijeme
  7.Prijedlog rješenja o visini naknade članovima Interesorne radne skupine za izradu prijedloga strategije za borbu protiv korupcije u Županiji Posavskoj
  8.Prijedlog zaključka
  9. Prijedlog rješenja o imenovanju Tima za sprečavanje korupcije u Županiji Posavskoj
  10.Prijedlog zaključka o davnju suglasnosti Ministru unutarnjih poslova
  11. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama Pravilnika o utvrđivanju uvjeta, kriterija i postupaka za dodjelu (refundaciju) nepovratnih financijskih sredstava namijenjenih regresirnju kamata na investicijske kredite i kredite za nabavku obrtnih sredstava

  Dnevni red i dopuna dnevnog reda jednoglasno su usvojeni, a potom su doneseni slijedeći:
  Zaključci

  -ad.1.-
  Donosi se Odluka o unosu i raspoređivanju transfera u Proračun Županije Posavske za 2016.godinu

  -ad.2.-
  Donosi se Odluka o usvajanju izmjena i dopune Programa utroška sredstava iz Grantova za vodoprivredu utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu

  -ad.3.-
  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016. godinu na ime realizacije kulturno športskih programa i aktivnosti

  -ad.4.-
  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016. godinu općini Domaljevac-Šamac, općini Odžak i općini Orašje na ime sufinanciranja prijevoza učenika za rujan školske 2016./2017.godine

  -ad.5.-
  Donosi se Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o dodjeli nepovratnih financijskih sredstava namijenjenih regresiranju kamata na investicijske kredite za nabavku obrtnih sredstava

  -ad.6.-
  Donosi se Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o dodjeli nepovratnih financijskih sredstava novootvorenim obrtima

  -ad.7.-
  Donosi se Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o dodjeli nepovratnih financijskih sredstava za subvencioniranje troškova prekvalifikacije, dokvalifikacije i specijalizacije

  -ad.8.-
  Donosi se Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o dodjeli nepovratnih financijskih sredstava za sufinanciranje troškova uvođenja međunarodnih standarda i troškova recertifikacije standarda

  -ad.9.-
  Donosi se Odluka o uvjetima, standardima i objavi oglasa za izbor i imenovanje Upravnog vijeća Županijske bolnice Orašje

  -ad.10.-
  Donosi se Odluka o utvrđivanju vrijednosti boda zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja za sklapanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama u Županiji Posavskoj za 2016.godine

  -ad.11.-
  Donosi se Odluka o pokretanju postupka javne nabave radova – Vanjsko uređenje Tehničkog bloka Županijske bolnice u Orašju

  -ad.12.-
  Donosi se Odluka o davanju suglasnosti Vladi Županije Posavske na provedbu postupka javne nabave radova – Vanjsko uređenje Tehničkog bloka Županijske bolnice u Orašju

  -ad.13.-
  Donosi se Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provedbu javne nabave radova – Vanjsko uređenje Tehničkog bloka Županijske bolnice u Orašju

  -ad.14.-
  Donosi se Zaključak

  -ad.15.-
  Donosi se Zaključak o neradnim danima na području Županije Posavske

  -ad.16.-
  Donosi se Zaključak o davanju prethodne suglasnosti za ostvarivanje prava na naknadu za slučaj teške bolesti (Ankica Filipović)

  -ad.17.-
  Donosi se Zaključak o davanju prethodne suglasnosti za ostvarivanje prava na naknadu za slučaj teške bolesti (Ruža Majić)

  -ad.18.-
  Donosi se Zaključak o davanju prethodne suglasnosti za angažiranje osoba po osnovu ugovora o djelu

  -ad.19.-
  Donosi se Zaključak o dobivanju prethodne suglasnosti za zapošljavanje djelatnika na određeno vrijeme

  -ad.20.-
  Donosi se Zaključak:
  1.Objedinjuju se Odgovori na zastupnička pitanja zastupnika Tome Jurkića, Drage Zečevića i Senada Ahmetovića na koje je odgovorila Vlada Županije Posavske te, zastupnika Drage Zečevića na koji je odgovorilo Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa i zastupnika Tome Jurkića na koje je odgovorilo Ministarstvo pravosuđa i uprave, te se upućuju Skupštini Županije Posavske.

  -ad.21.-
  Donosi se Odluka o izmjenama Odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske za provođenje postupka javne nabave za izvođenje radova na sanaciji kanala Kamenica

  -ad.22.-
  Donosi se Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu robe – jednog službenog automobila

  -ad.23.-
  Donosi se Odluka o usvajanju Programa utroška „Grant za zaštitu okoliša“ utvrđenog Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu

  -ad.24.-
  Donosi se Zaključak o odbijanju davanja suglasnosti na Kolektivni ugovor o pravima i obvezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine

  -ad.25.-
  Donosi se Zaključak

  -ad.26.-
  Donosi se Zaključak o davanju prethodne suglasnosti za zapošljavanje djelatnika na određeno vrijeme

  -ad.27.-
  Donosi se Rješenje o visini naknade članovima Interesorne radne skupine za izradu prijedloga Strategije za borbu protiv korupcije u Županiji Posavskoj

  -ad.28.-
  Donosi se Zaključak

  -ad.29.-
  Donosi se Rješenje o imenovanju Tima za sprečavanje korupcije u Županiji Posavskoj

  -ad.30.-
  Donosi se Zaključak o davnju suglasnosti Ministru unutarnjih poslova

  -ad.30.-
  Donosi se Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama Pravilnika o utvrđivanju uvjeta, kriterija i postupaka za dodjelu (refundaciju) nepovratnih financijskih sredstava namijenjenih regresirnju kamata na investicijske kredite i kredite za nabavku obrtnih sredstava

  Sjednica je završena u 16,30 sati

  Broj:01-02-513-1/16
  Orašje, 28.10.2016.g.

  Tajnik Vlade                                                                                  Predsjednik Vlade

  ___________________                                                       _____________________
  Katica Baotić, dipl. prav.                                                        Marijan Klaić, mag. ing. aedif

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti