Više

  Izvod iz zapisnika sa 52. sjednice Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

   

  Izvod iz zapisnika
  sa 52. sjednice Vlade Županije Posavske
  održane 11.i 14.11.2016. godine

   

   

  Sjednica je počela sa radom u 11.11.2016.g. u 10:00  i prekinuta u 11:00 sati, te je nastavljena 14.11.2016.g. u 10:30 a završena u 11:30 sati.

   

   

  Nakon što je Predsjednik utvrdio da postoji kvorum za rad Vlade, pristupilo se razmatranju Zapisnika sa 50. i 51.sjednice Vlade Županije Posavske.

  Zapisnik je jednoglasno usvojen.

  Nakon usvajanja Zapisnika, predsjednik predlaže slijedeći

   

  Dnevni red

  1. Prednacrt zakona o dopunama Zakona o srednjem školstvu
  2. Prednacrt zakona o dopunama Zakona o osnovnom školstvu
  3. Prednacrt zakona o dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju u Županiji Posavskoj
  4. Prednacrt zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija
  5. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog kolektivnog ugovora o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za službenike tijela uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine utvrđenog između pregovaračkih timova Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i vlada županija sa pregovaračkim timom sindikata državnih službenika i nemještenika u tijelima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine
  6. Prijedlog odluke o odabiru najpovoljnije ponude za izvođenje radova za uređenje Tehničkog bloka Županijske bolnice u Orašju
  7. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o utvrđivanju uvjeta, kriterija i postupaka za dodjelu (refundaciju) nepovratnih financijskih sredstava namjenjenih sufinanciranju nabavke osnovnih sredstava
  8. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu na ime realizacije kulturno-športskih programa i aktivnosti
  9. Prijedlog zaključka o upošljavanje djelatnika na određeno vrijeme
  10. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za upošljavanje
  11. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za zaključivanje ugovora o djelu za mjesec listopad i studeni tekuće godine
  12. Izvješće o izvršenju Proračuna Županije Posavske za razdoblje 01.01.-30.09.2016.godine
  13. Izvješće o utrošku tekućih pričuva Proračuna Županije Posavske za razdoblje 01.01.-30.09.2016.godine
  14. Prijedlog rješenja o visini naknade članovima Povjerenstva za provedbu javne nabave roba – jednog službenog automobila

   

  D o p u n a    d n e v n o g    r e d a

   

  1.Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu Mjesnoj zajednici Orašje

  1. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu Ministarstvu zdravstva, rada i socijalne politike

  3.Prijedlog rješenja o imenovanju Povjerenstva za izradu Nacrta kolektivnog ugovora za oblast zdravstva na području Županije Posavske

  4.Prijedlog rješenja o razrješenju dužnosti ravnatelja Službe za upošljavanje

  5.Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu unutarnjih poslova Županije Posavske za provođenje postupka javne nabavke roba – policijske opreme

  1. Prijedlog rješenja o razrješenju člana Povjerenstva za odabir korisnika sredstava na poziciji „Grant za razvoj poduzetništva i obrta“

   

  Dnevni red i dopuna dnevnog reda  jednoglasno su usvojeni, a potom su doneseni slijedeći:

  Zaključci

  -ad.1.-

  Utvrđuje  Nacrt zakona o dopunama Zakona o srednjem školstvu i upućuje Skupštini Županije Posavske

  ad.2.-

  Utvrđuje  Nacrt zakona o dopunama Zakona o osnovnom školstvu i upućuje Skupštini Županije Posavske

  -ad.3.-

  Utvrđuje  Nacrt zakona o dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju u Županiji Posavskoj i upućuje Skupštini Županije Posavske

  -ad.4.-

  Utvrđuje Nacrt zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija i upućuje Skupštini Županije Posavske

  -ad.5.-

  Donosi se Odluka o davanju suglasnosti na Prijedlog kolektivnog ugovora o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za službenike tijela uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine utvrđenog između pregovaračkih timova Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i vlada županija sa pregovaračkim timom sindikata državnih službenika i nemještenika u tijelima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine

  ad.6.-

  Donosi se Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za izvođenje radova za uređenje Tehničkog bloka Županijske bolnice u Orašju

  -ad.7.-

  Donosi se Odluka  o davanju suglasnosti na Pravilnik o utvrđivanju uvjeta, kriterija i postupaka za dodjelu (refundaciju) nepovratnih financijskih sredstava namjenjenih sufinanciranju nabavke osnovnih sredstava

  -ad.8.-

  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu na ime realizacije kulturno-športskih programa i aktivnosti

  -ad.9.-

  Donosi se Zaključak o upošljavanje djelatnika na određeno vrijeme

  -ad.10.-

  Donosi se Zaključak o davanju suglasnosti za upošljavanje

  -ad.11.-

  Donosi se Zaključak o davanju prethodne suglasnosti za zaključivanje ugovora o djelu za mjesec listopad i studeni tekuće godine

  -ad.12.-

  Donosi se Zaključak

  1.Usvaja se Izvješće o izvršenju Proračuna Županije Posavske za razdoblje 01.01.-30.09.2016.godine

  -ad.13.-

  Donosi se Zaključak

  1.Usvaja se Izvješće o utrošku tekućih pričuva Proračuna Županije Posavske za razdoblje 01.01.-30.09.2016.godine

  -ad.14.-

  Donosi se Rješenje o visini naknade članovima Povjerenstva za provedbu javne nabave roba – jednog službenog automobila

  -ad.15.-

  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu Mjesnoj zajednici Orašje

  -ad.16.-

  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu Ministarstvu zdravstva, rada i socijalne politike

  -ad.17.-

  Donosi se Rješenje o imenovanju Povjerenstva za izradu Nacrta kolektivnog ugovora za oblast zdravstva na području Županije Posavske

  -ad.18.-

  Donosi se Rješenje o razrješenju dužnosti ravnatelja Službe za upošljavanje

  -ad.19.-

  Raspravo po Zaključku o davanju prethodne suglasnosti za zapošljavanje djelatnika na neodređno vrijeme odgađa se za narednu sjednicu Vlade

  -ad.20.-

  Donosi se Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu unutarnjih poslova Županije Posavske za provođenje postupka javne nabavke roba – policijske opreme

  -ad.21.-

  Donosi se Rješenja o razrješenju člana Povjerenstva za odabir korisnika sredstava na poziciji „Grant za razvoj poduzetništva i obrta“

   

  Sjednica je završena u 11,30 sati

   

   

  Broj:01-02-549-1/16

  Orašje, 14.11.2016.g.

   

  Tajnik Vlade                                                           Predsjednik Vlade

  ___________________                                             _____________________

  Katica Baotić, dipl. prav.                                              Marijan Klaić, mag. ing.aedif

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti