Više

  Izvod iz zapisnika sa 53. sjednice Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

   

  Izvod iz zapisnika

  sa 53. sjednice Vlade Županije Posavske

  održane 22.11.2016. godine

   

  Sjednica je počela sa radom u 14:30 sati

  Nakon što je Predsjednik utvrdio da postoji kvorum za rad Vlade, pristupilo se razmatranju Zapisnika sa 52. sjednice Vlade Županije Posavske.

  Zapisnik je jednoglasno usvojen.

  Nakon usvajanja Zapisnika, predsjednik predlaže slijedeći

   

  Dnevni red

  1. Nacrt zakona o dopuni Zakona o sudskim pristojbama
  2. Nacrt zakona o dopuni Zakona o upravnim pristojbama
  3. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu Ministarstvu zdravstva, rada i socijalne politike
  4. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu unutarnjih poslova Županije Posavske za provođenje postupka javne nabave robe – laserskog uređaja za registraciju prekršaja u prometu
  5. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o Listi esencijalnih lijekova neophodnih za osiguranje zdravstvene zaštite u okviru standarda obveznog zdravstvenog osiguranja u Županiji Posavskoj
  6. Prijedlog rješenja o imenovanju Koordinacijskog tijela za pomoć i suradnju s obiteljima osumnjičenih i procesuiranih pripadnika HVO-a Bosanske Posavine
  7. Prijedlog rješenja o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Službe za upošljavanje Županije Posavske
  8. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za upošljavanje
  9. Prijedlog zaključka
  10. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za angažiranje osoba po osnovu ugovora o djelu

   

  Dnevni red je jednoglasno  usvojen, a potom su doneseni slijedeći:

   

  Zaključci

  -ad.1.-

  Utvrđuje se Prijedlog zakona o dopuni Zakona o sudskim pristojbama i upućuje Skupštini Županije Posavske.

  ad.2.-

  Utvrđuje se Prijedlog zakona o dopuni Zakona o upravnim pristojbama i upućuje Skupštini Županije Posavske.

  -ad.3.-

  Donosi se Odluka o  odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu Ministarstvu zdravstva, rada i socijalne politike

  -ad.4.-

  Donosi se Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu unutarnjih poslova Županije Posavske za provođenje postupka javne nabave robe – laserskog uređaja za registraciju prekršaja u prometu

  -ad.5.-

  Donosi se Odluka  o izmjeni Odluke o Listi esencijalnih lijekova neophodnih za osiguranje zdravstvene zaštite u okviru standarda obveznog zdravstvenog osiguranja u Županiji Posavskoj

  -ad.6.-

  Donosi se Rješenje o imenovanju Koordinacijskog tijela za pomoć i suradnju s obiteljima osumnjičenih i procesuiranih pripadnika HVO-a Bosanske Posavine

  -ad.7.-

  Donosi se Rješenje o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Službe za upošljavanje Županije Posavske

  -ad.8.-

  Donosi se Zaključak o davanju suglasnosti za upošljavanje

  -ad.9.-

  Donosi se Zaključak

  -ad.10.-

  Donosi se Zaključak o davanju prethodne suglasnosti za angažiranje osoba po osnovu ugovora o djelu

   

  Sjednica je završena u 15,30 sati

   

  Broj:01-02-575-1/16

  Orašje, 23.11.2016.g.

   

  Tajnik Vlade                                                           Predsjednik Vlade

  ___________________                                             _____________________

  Katica Baotić, dipl. prav.                                               Marijan Klaić, mag. ing. aedif

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti