Više

  Izvod iz zapisnika sa 56. sjednice Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

  Izvod iz zapisnika
  sa 56. sjednice Vlade Županije Posavske
  održane 19.12.2016. godine

  Sjednica je počela sa radom u 13:00 sati.

  Nakon što je Predsjednik utvrdio da postoji kvorum za rad Vlade, predlaže slijedeći
  Dnevni red
  1. Nacrt Proračuna Županije Posavske za 2017.godinu
  2. Nacrt zakona o izvršavanju Proračuna Županije Posavske za 2017.godinu
  3. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu Općini Orašje
  4. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu Općini Odžak
  5. Prijedlog odluke o utvrđivanju naknade na ime obilježavanja vjerskih praznika uposlenika korisnika Proračuna Županije Posavske za 2016.godine
  6. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu Ministarstvu prometa, veza, turizma i zaštite okoliša Županije Posvske
  7. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu Ministarstvu zdravstva, rada i socijalne politike
  8. Prijedlog odluke o usvajanju izmjene Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016. godinu na poziciji „Grant za razvoj poduzetništva i obrta“
  9. Prijedlog odluke o usvajanju izmjene Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016. godinu na poziciji „Grantovi za branitelje i stradalnike Domovinskog rata“
  10. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu s pozicije „Grantovi za branitelje i stradalnike Domovinskog rata“
  11. Prijedlog odluke o usvajanju dopune Programa utroška sredstava iz Grantova za poljoprivredu utvrđenog Proračunom Županije Posavske za 2016. godinu
  12. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o vrsti, temeljnim kriterijima, načinu ostvarivanja novčanih potpora u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, sufinanciranju mjera zdravstvene zaštite i ostalim potporama u 2016.godini
  13. Prijedlog odluke o usvajanju Izmjene Programa utroška srestava utvrđenih Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu na poziciji Transfer za zdravstvene institucije i centre za socijalni rad
  14. Prijedlog odluke o usvajanju Izmjene Programa utroška srestava utvrđenih Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu na poziciji Grantovi za zdravstvene i socijalne potrebe
  15. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu na ime financijske pomoći korisnicima pomoći za uzdržavanje
  16. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu na poziciji Grantovi za šport i kulturu
  17. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu na poziciji Grantovi za financiranje višeg i visokog obrazovanja i Zavoda za školstvo
  18. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu općini Domaljevac-Šamac općini Odžak i općini Orašje na ime sufinanciranja prijevoza učenika za studeni školske 2016./2017.godine
  19. Prijedlog rješenja o privremenom imenovanju Upravnog vijeća Županijske bolnice u Orašju
  20. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti za angažiranje osoba po osnovu ugovora o djelu
  21. Prijedlog zaključka o neradnim danima na području Županije Posavske
  22. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti direktoru Županijske uprave za inspekcijske poslove na donošenje rješenja o visini naknade
  23. Prijedlog zaključka o ovlašćivanju na potpisivanje Aneksa broj 3 ugovora o dijeljenju troškova
  24. Prijedlog zaključka o ovlašćivanju na potpisivanje Aneksa ugovora o dijeljenju troškova između UNDP-a i Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske
  25. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu UNDP-u
  26. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske
  27. Prijedlog odluke o pokretanju postupka javne nabave radova – Uređenje parka ispred športsko kulturnog centra Orašje
  28. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Vladi Županije Posavske na provedbu postupka javne nabave radova – uređenje parka ispred športsko kulturnog centra Orašje
  29. Prijedlog rješenja o imenovanju Povjerenstva za provedbu javne nabave radova – Uređenje parka ispred športsko kulturnog centra Orašje

  Dnevni red je jednoglasno usvojen, a potom su doneseni slijedeći:

  Zaključci

  -ad.1.-
  Utvrđuje se Prijedlog Proračuna Županije Posavske za 2017.godinu i upućuje Skupštini Županije Posavske

  -ad.2.-
  Utvrđuje se Prijedlog zakona o izvršenju Proračuna Županije Posavske za 2017.godinu i upućuje Skupštini Županije Posavske

  -ad.3.-
  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu Općini Orašje

  -ad.4.-
  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu Općini Odžak

  -ad.5.-
  Donosi se Odluka o utvrđivanju naknade na ime obilježavanja vjerskih praznika uposlenika korisnika Proračuna Županije Posavske za 2016.godine

  ad.6.-
  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu Ministarstvu prometa, veza, turizma i zaštite okoliša Županije Posvske

  -ad.7.-
  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu Ministarstvu zdravstva, rada i socijalne politike

  -ad.8.-
  Donosi se Odluka o usvajanju izmjene Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016. godinu na poziciji „Grant za razvoj poduzetništva i obrta“

  -ad.9.-
  Donosi se Odluka o usvajanju izmjene Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016. godinu na poziciji „Grantovi za branitelje i stradalnike Domovinskog rata“

  -ad.10.-
  Donosi se Odluka o izmjenama Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu s pozicije „Grantovi za branitelje i stradalnike Domovinskog rata“

  -ad.11.-
  Donosi se Odluka o usvajanju dopune Programa utroška sredstava iz Grantova za poljoprivredu utvrđenog Proračunom Županije Posavske za 2016. godinu

  -ad.12.-
  Donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o vrsti, temeljnim kriterijima, načinu ostvarivanja novčanih potpora u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, sufinanciranju mjera zdravstvene zaštite i ostalim potporama u 2016.godini

  -ad.13.-
  Donosi se Odluka o usvajanju Izmjene Programa utroška srestava utvrđenih Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu na poziciji Transfer za zdravstvene institucije i centre za socijalni rad

  -ad.14.-
  Donosi se Odluka o usvajanju Izmjene Programa utroška srestava utvrđenih Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu na poziciji Grantovi za zdravstvene i socijalne potrebe

  -ad.15.-
  Donose se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu na ime financijske pomoći korisnicima pomoći za uzdržavanje

  -ad.16.-
  Donosi se Odluka o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu na poziciji Grantovi za šport i kulturu

  -ad.17.-
  Donosi se Odluka o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu na poziciji Grantovi za financiranje višeg i visokog obrazovanja i Zavoda za školstvo

  -ad.18.-
  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu općini Domaljevac-Šamac općini Odžak i općini Orašje na ime sufinanciranja prijevoza učenika za studeni školske 2016./2017.godine

  -ad.19.-
  Donosi se Rješenje o privremenom imenovanju Upravnog vijeća Županijske bolnice u Orašju

  -ad.20.-
  Donosi se Zaključak o davanju prethodne suglasnosti za angažiranje osoba po osnovu ugovora o djelu

  -ad.21.-
  Donosi se Zaključak o neradnim danima na području Županije Posavske

  -ad.22.-
  Donosi se Zaključak o davanju prethodne suglasnosti direktoru Županijske uprave za inspekcijske poslove na donošenje rješenja o visini naknade

  -ad.23.-
  Donosi se Zaključak o ovlašćivanju na potpisivanje Aneksa broj 3 ugovora o dijeljenju troškova

  -ad.24.-
  Donosi se Zaključak o ovlašćivanju na potpisivanje Aneksa ugovora o dijeljenju troškova između UNDP-a i Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske

  -ad.25.-
  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu UNDP-u

  -ad.26.-
  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske

  -ad.27.-
  Donosi se Odluka o pokretanju postupka javne nabave radova – Uređenje parka ispred športsko kulturnog centra Orašje

  -ad.28.-
  Donosi se Odluka o davanju suglasnosti Vladi Županije Posavske na provedbu postupka javne nabave radova – uređenje parka ispred športsko kulturnog centra Orašje

  -ad.29.-
  Donosi se Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provedbu javne nabave radova – Uređenje parka ispred športsko kulturnog centra Orašje
  Sjednica je završena u 14,30 sati
  Broj:01-02-628-1/16
  Orašje, 21.12.2016.g.

   

  Tajnik Vlade                                                                                   Predsjednik Vlade

  ___________________                                                        _____________________
  Katica Baotić, dipl. prav.                                                         Marijan Klaić, mag. ing. aedif

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti