Izvod iz zapisnika sa 56. sjednice Vlade Županije Posavske

Najčitanije

Izvod iz zapisnika
sa 56. sjednice Vlade Županije Posavske
održane 19.12.2016. godine

Sjednica je počela sa radom u 13:00 sati.

Nakon što je Predsjednik utvrdio da postoji kvorum za rad Vlade, predlaže slijedeći
Dnevni red
1. Nacrt Proračuna Županije Posavske za 2017.godinu
2. Nacrt zakona o izvršavanju Proračuna Županije Posavske za 2017.godinu
3. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu Općini Orašje
4. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu Općini Odžak
5. Prijedlog odluke o utvrđivanju naknade na ime obilježavanja vjerskih praznika uposlenika korisnika Proračuna Županije Posavske za 2016.godine
6. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu Ministarstvu prometa, veza, turizma i zaštite okoliša Županije Posvske
7. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu Ministarstvu zdravstva, rada i socijalne politike
8. Prijedlog odluke o usvajanju izmjene Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016. godinu na poziciji „Grant za razvoj poduzetništva i obrta“
9. Prijedlog odluke o usvajanju izmjene Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016. godinu na poziciji „Grantovi za branitelje i stradalnike Domovinskog rata“
10. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu s pozicije „Grantovi za branitelje i stradalnike Domovinskog rata“
11. Prijedlog odluke o usvajanju dopune Programa utroška sredstava iz Grantova za poljoprivredu utvrđenog Proračunom Županije Posavske za 2016. godinu
12. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o vrsti, temeljnim kriterijima, načinu ostvarivanja novčanih potpora u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, sufinanciranju mjera zdravstvene zaštite i ostalim potporama u 2016.godini
13. Prijedlog odluke o usvajanju Izmjene Programa utroška srestava utvrđenih Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu na poziciji Transfer za zdravstvene institucije i centre za socijalni rad
14. Prijedlog odluke o usvajanju Izmjene Programa utroška srestava utvrđenih Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu na poziciji Grantovi za zdravstvene i socijalne potrebe
15. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu na ime financijske pomoći korisnicima pomoći za uzdržavanje
16. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu na poziciji Grantovi za šport i kulturu
17. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu na poziciji Grantovi za financiranje višeg i visokog obrazovanja i Zavoda za školstvo
18. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu općini Domaljevac-Šamac općini Odžak i općini Orašje na ime sufinanciranja prijevoza učenika za studeni školske 2016./2017.godine
19. Prijedlog rješenja o privremenom imenovanju Upravnog vijeća Županijske bolnice u Orašju
20. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti za angažiranje osoba po osnovu ugovora o djelu
21. Prijedlog zaključka o neradnim danima na području Županije Posavske
22. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti direktoru Županijske uprave za inspekcijske poslove na donošenje rješenja o visini naknade
23. Prijedlog zaključka o ovlašćivanju na potpisivanje Aneksa broj 3 ugovora o dijeljenju troškova
24. Prijedlog zaključka o ovlašćivanju na potpisivanje Aneksa ugovora o dijeljenju troškova između UNDP-a i Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske
25. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu UNDP-u
26. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske
27. Prijedlog odluke o pokretanju postupka javne nabave radova – Uređenje parka ispred športsko kulturnog centra Orašje
28. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Vladi Županije Posavske na provedbu postupka javne nabave radova – uređenje parka ispred športsko kulturnog centra Orašje
29. Prijedlog rješenja o imenovanju Povjerenstva za provedbu javne nabave radova – Uređenje parka ispred športsko kulturnog centra Orašje

Dnevni red je jednoglasno usvojen, a potom su doneseni slijedeći:

Zaključci

-ad.1.-
Utvrđuje se Prijedlog Proračuna Županije Posavske za 2017.godinu i upućuje Skupštini Županije Posavske

-ad.2.-
Utvrđuje se Prijedlog zakona o izvršenju Proračuna Županije Posavske za 2017.godinu i upućuje Skupštini Županije Posavske

-ad.3.-
Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu Općini Orašje

-ad.4.-
Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu Općini Odžak

-ad.5.-
Donosi se Odluka o utvrđivanju naknade na ime obilježavanja vjerskih praznika uposlenika korisnika Proračuna Županije Posavske za 2016.godine

ad.6.-
Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu Ministarstvu prometa, veza, turizma i zaštite okoliša Županije Posvske

-ad.7.-
Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu Ministarstvu zdravstva, rada i socijalne politike

-ad.8.-
Donosi se Odluka o usvajanju izmjene Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016. godinu na poziciji „Grant za razvoj poduzetništva i obrta“

-ad.9.-
Donosi se Odluka o usvajanju izmjene Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016. godinu na poziciji „Grantovi za branitelje i stradalnike Domovinskog rata“

-ad.10.-
Donosi se Odluka o izmjenama Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu s pozicije „Grantovi za branitelje i stradalnike Domovinskog rata“

-ad.11.-
Donosi se Odluka o usvajanju dopune Programa utroška sredstava iz Grantova za poljoprivredu utvrđenog Proračunom Županije Posavske za 2016. godinu

-ad.12.-
Donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o vrsti, temeljnim kriterijima, načinu ostvarivanja novčanih potpora u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, sufinanciranju mjera zdravstvene zaštite i ostalim potporama u 2016.godini

-ad.13.-
Donosi se Odluka o usvajanju Izmjene Programa utroška srestava utvrđenih Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu na poziciji Transfer za zdravstvene institucije i centre za socijalni rad

-ad.14.-
Donosi se Odluka o usvajanju Izmjene Programa utroška srestava utvrđenih Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu na poziciji Grantovi za zdravstvene i socijalne potrebe

-ad.15.-
Donose se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu na ime financijske pomoći korisnicima pomoći za uzdržavanje

-ad.16.-
Donosi se Odluka o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu na poziciji Grantovi za šport i kulturu

-ad.17.-
Donosi se Odluka o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu na poziciji Grantovi za financiranje višeg i visokog obrazovanja i Zavoda za školstvo

-ad.18.-
Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu općini Domaljevac-Šamac općini Odžak i općini Orašje na ime sufinanciranja prijevoza učenika za studeni školske 2016./2017.godine

-ad.19.-
Donosi se Rješenje o privremenom imenovanju Upravnog vijeća Županijske bolnice u Orašju

-ad.20.-
Donosi se Zaključak o davanju prethodne suglasnosti za angažiranje osoba po osnovu ugovora o djelu

-ad.21.-
Donosi se Zaključak o neradnim danima na području Županije Posavske

-ad.22.-
Donosi se Zaključak o davanju prethodne suglasnosti direktoru Županijske uprave za inspekcijske poslove na donošenje rješenja o visini naknade

-ad.23.-
Donosi se Zaključak o ovlašćivanju na potpisivanje Aneksa broj 3 ugovora o dijeljenju troškova

-ad.24.-
Donosi se Zaključak o ovlašćivanju na potpisivanje Aneksa ugovora o dijeljenju troškova između UNDP-a i Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske

-ad.25.-
Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu UNDP-u

-ad.26.-
Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske

-ad.27.-
Donosi se Odluka o pokretanju postupka javne nabave radova – Uređenje parka ispred športsko kulturnog centra Orašje

-ad.28.-
Donosi se Odluka o davanju suglasnosti Vladi Županije Posavske na provedbu postupka javne nabave radova – uređenje parka ispred športsko kulturnog centra Orašje

-ad.29.-
Donosi se Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provedbu javne nabave radova – Uređenje parka ispred športsko kulturnog centra Orašje
Sjednica je završena u 14,30 sati
Broj:01-02-628-1/16
Orašje, 21.12.2016.g.

 

Tajnik Vlade                                                                                   Predsjednik Vlade

___________________                                                        _____________________
Katica Baotić, dipl. prav.                                                         Marijan Klaić, mag. ing. aedif

spot_img
spot_img

Posljednje obavijesti