Izvod iz zapisnika sa 57. sjednice Vlade Županije Posavske

Najčitanije

Izvod iz zapisnika
sa 57. sjednice Vlade Županije Posavske
održane 27.12.2016. godine
Sjednica je počela sa radom u 14:00 sati

Nakon što je Predsjednik utvrdio da postoji kvorum za rad Vlade, pristupilo se razmatranju Zapisnika sa 55. sjednice Vlade Županije Posavske.
Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Nakon usvajanja Zapisnika, predsjednik predlaže slijedeći

Dnevni red

1. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu za ostvarivanje prava na temelju Odluke o stipendiranju studenata Medicinskog fakulteta
2. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu za ostvarivanje prava na temelju Odluke o porodnim naknadama nezaposlenim majkama
3. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu za ostvarivanje prava iz socijalne zaštite
4. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu za ostvarivanje prava civilnih žrtava rata
5. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu za ostvarivanje prava na temelju Uredbe o porodnim naknadama zaposlenim majkama
6. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu na poziciji Grant za razvoj poduzetništva i obrta
7. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu na ime realizacije kulturno športskih progarama i aktivnosti
8. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu Vladi Županije Posavske
9. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu na ime dodjele jednokratne novčane pomoći studentima s područja Županije Posavske
10. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu na ime sufinanciranja izdavačke djelatnosti i izrade nastavnih planova i programa
11. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu općini Domaljevac-Šamac općini Odžak i općini Orašje na ime sufinanciranja prijevoza učenika za prosinac školske 2016./2017.godine
12. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za zapošljavanje djelatnika na određeno vrijeme
13. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za upošljavanje
14. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za ostvarivanje prava na naknadu za slučaj teške bolesti
15. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na zaključivanje ugovora o radu na neodređeno vrijeme
16. Prijedlog rješenja o imenovanju Središnjeg povjerenstva za popis sredstava, potraživanja, obveza i sitnog inventara

D o p u n a d n e v n o g r e d a

1.Prijedlog rješenja o dopunama Rješenja o imenovnaju Koordinacijskog tijela za pomoć i suradnju s obiteljima osumnjičenih i procesuiranih pripadnika HVO-a Bosanske Posavine
2. Prijedlog odluke o dodjeli ugovora ponuđaču „Dejokop“ d.o.o. Bok za uređenje parka ispred športsko kulturnog centra Orašje
3. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu prometa, veza, turizma i zaštite okoliša za provođenje postupka javne nabavke – radovi na sanaciji lokalne ceste
Dnevni red i dopuna dnevnog reda je jednoglasno usvojen, a potom su doneseni slijedeći:
Zaključci

-ad.1.-
Donosi se Odluka o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu za ostvarivanje prava na temelju Odluke o stipendiranju studenata Medicinskog fakulteta

-ad.2.-
Donosi se Odluka o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu za ostvarivanje prava na temelju Odluke o porodnim naknadama nezaposlenim majkama

-ad.3.-
Donosi se Odluka o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu za ostvarivanje prava iz socijalne zaštite

-ad.4.-
Donosi se Odluka o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu za ostvarivanje prava civilnih žrtava rata

-ad.5.-
Donosi se Odluka o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu za ostvarivanje prava na temelju Uredbe o porodnim naknadama zaposlenim majkama

-ad.6.-
Donosi se Odluka o izmjenama Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu na poziciji Grant za razvoj poduzetništva i obrta

-ad.7.-
Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu na ime realizacije kulturno športskih progarama i aktivnosti

-ad.8.-
Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu Vladi Županije Posavske

-ad.9.-
Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu na ime dodjele jednokratne novčane pomoći studentima s područja Županije Posavske

-ad.10.-
Povlači se s dnevnog reda Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu na ime sufinanciranja izdavačke djelatnosti i izrade nastavnih planova i programa

-ad.11.-
Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu općini Domaljevac-Šamac općini Odžak i općini Orašje na ime sufinanciranja prijevoza učenika za prosinac školske 2016./2017.godine

-ad.12.-
Donosi se Zaključak o davanju prethodne suglasnosti za zapošljavanje djelatnika na određeno vrijeme

-ad.13.-
Donosi se Zaključak o davanju suglasnosti za upošljavanje

-ad.14.-
Donosi se Zaključak o davanju prethodne suglasnosti za ostvarivanje prava na naknadu za slučaj teške bolesti

-ad.15.-
Donosi se Zaključka o davanju suglasnosti na zaključivanje ugovora o radu na neodređeno vrijeme

-ad.16.-
Donosi se Rješenje o imenovanju Središnjeg povjerenstva za popis sredstava, potraživanja, obveza i sitnog inventara

-ad.17.-
Donosi se Rješenje o dopunama Rješenja o imenovanju Koordinacijskog tijela za pomoć i suradnju s obiteljima osumnjičenih i procesuiranih pripadnika HVO-a Bosanske Posavine

-ad.18.-
Donosi se Odluka o dodjeli ugovora ponuđaču „Dejokop“ d.o.o. Bok za uređenje parka ispred športsko kulturnog centra Orašje

-ad.19.-
Donosi se Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu prometa, veza, turizma i zaštite okoliša za provođenje postupka javne nabavke – radovi na sanaciji lokalne ceste
Sjednica je završena u 15,30 sati

Broj:01-02-664-1/16
Orašje, 28.12.2016.g.

Tajnik Vlade                                                                               Predsjednik Vlade

___________________                                                    _____________________
Katica Baotić, dipl. prav.                                                     Marijan Klaić, mag. ing. aedif

spot_img
spot_img

Posljednje obavijesti