Izvod iz zapisnika sa 58. sjednice Vlade Županije Posavske

Najčitanije

Izvod iz zapisnika
sa 58. sjednice Vlade Županije Posavske
održane 30.12.2016. godine
Sjednica je počela sa radom u 10:00 sati

Nakon što je Predsjednik utvrdio da postoji kvorum za rad Vlade, pristupilo se razmatranju Zapisnika sa 56. sjednice Vlade Županije Posavske.
Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Nakon usvajanja Zapisnika, predsjednik predlaže slijedeći

Dnevni red

1. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu zavodu zdravstvenog osiguranja Županije Posavske za pokriće izdataka za zadravstveno osiguranje
2. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Tima za sprječavanje korupcije u Županiji Posavskoj
3. Prijedlog zaključka
4. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za zaključivanje ugovora o djelu za mjesec prosinac tekuće godine
5. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu Sveučilištu u Mostaru
6. Prijedlog zaključka
7. Prijedlog zaključka
8. Prijedlog rješenja o visini naknade članovima Povjerenstva za provedbu javne nabave radova – Uređenje parka ispred športsko kulturnog centra Orašje
9. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu Ministarstvu branitelja Županije Posavske
10. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku o dodjeli (refundaciji) nepovratnih financijskih sredstava kao poticaj poduzetništva i obrta
11. Prijedlog zaključka o ovlašćivanju na potpisivanje Sporazuma o projektu stručno-pedagoške suradnje i korištenja usluga Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru
12. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu na ime sufinanciranja izdavačke djelatnosti
13. Prijedlog rješenja o visini naknade članovima Povjerenstva za izradu Nacrta grantskog kolektivnog ugovora za osnovno i srednje školsko obrazovanje na području Županije Posavske
14. Prijedlog rješenja o visini naknade članovima Povjerenstva za izradu Nacrta zakona o plaćama i naknadama državnih službenika i namještenika u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj
15. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na donošenje rješenja o visini naknade
16. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti ministru prosvjete, znanosti, kulture i športa Županije Posavske na donošenje rješenja o visini naknade
17. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru
18. Prijedlog zaključka za angažiranje osoba po osnovu ugovora o djelu
19. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti ministrici financija na Rješenje o visini naknade za rad u Povjerenstvima za javane nabavke u Ministarstvu financija Županije Posvske
20. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti predsjedniku Vlade za donošenje rješenja o visini naknade
21. Prijedlog zaključka o predlaganju člana savjeta za strane investitore u Federaciji Bosne i Hercegovine
22. Prijedlog zaključka
23. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu na ime financijske potpore majkama koje su tijekom 2016.godine rodile dijete
24. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu Centrima za socijalni rad i zdravstvenim ustanovama u Županiji Posavskoj
25. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju vrijednosti boda zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja za sklapanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama u Županiji Posavskoj za 2016.godinu
26. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu na ime realizacije kulturno športskih programa i aktivnosti
27. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu Ministarstvu zdravstva, rada i socijalne politike Županije Posavske
28. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu Vladi Županije Posavske
29. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa
30. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti Ministarstvu branitelja za zaključivanje ugovora o djelu
31. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti Županijskoj upravi civilne zaštite za zaključivanje ugovora o djelu
32. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za zapošljavanje djelatnika na određeno vrijeme
33. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti
34. Prijdlog rješenja o visini naknade predsjedniku i članovima Povjerenstva za odabir korisnika sredstava na poziciji „Grant za razvoj poduzetništva i obrta“
35. Prijedlog rješenja o visini naknade članovima Povjerenstva za državnu službu Županije Posavske
36. Prijedlog odluke o usvajanju Izmjena Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu na poziciji Grantovi za zdravstvene i socijalne potrebe
37. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu za ostvarivanje prava iz socijalne zaštite
38. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu za ostvarivanje prava na iznimne novčane pomoći
39. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu Ministarstvu financija Županije Posavske
40. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa Županije Posavske
41. Prijedlog odluke o stavljanju izvan snage Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu Vladi Županije Posavske
42. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu Vladi Županije Posavske
43. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu Vladi Županije Posavske
44. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Povjerenstva za polaganje ispita općeg znanja
45. Prijedlog rješenja o visini naknade članovima Tima za sprečavanje korupcije u Županiji Posavskoj
46. Prijedlog rješenja o visini naknade članovima Povjerenstva za polaganje ispita općeg znanja
Dnevni red je jednoglasno usvojen, a potom su doneseni slijedeći:
Zaključci

-ad.1.-
Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu zavodu zdravstvenog osiguranja Županije Posavske za pokriće izdataka za zadravstveno osiguranje

-ad.2.-
Donosi se Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Tima za sprječavanje korupcije u Županiji Posavskoj

-ad.3.-
Donosi se Zaključak

-ad.4.-
Donosi se Zaključak o davanju prethodne suglasnosti za zaključivanje ugovora o djelu za mjesec prosinac tekuće godine

-ad.5.-
Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu Sveučilištu u Mostaru

-ad.6.-
Donosi se Zaključak

-ad.7.-
Donosi se Zaključak ( o dvanju ovlaštenja Ministru prosvjete, znanosti, kulture i športa da zaključi ugovore o stipendiranju sa studentima kojima su dodijeljene stipendije)

-ad.8.-
Donosi se Rješenje o visini naknade članovima Povjerenstva za provedbu javne nabave radova – Uređenje parka ispred športsko kulturnog centra Orašje

-ad.9.-
Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu Ministarstvu branitelja Županije Posavske

-ad.10.-
Donosi se Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o dodjeli (refundaciji) nepovratnih financijskih sredstava kao poticaj poduzetništva i obrta

-ad.11.-
Donosi se Zaključak o ovlašćivanju na potpisivanje Sporazuma o projektu stručno-pedagoške suradnje i korištenja usluga Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru

-d.12.-
Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu na ime sufinanciranja izdavačke djelatnosti

-ad.13.-
Donosi se Rješenje o visini naknade članovima Povjerenstva za izradu Nacrta grantskog kolektivnog ugovora za osnovno i srednje školsko obrazovanje na području Županije Posavske

-ad.14.-
Donosi se Rješenje o visini naknade članovima Povjerenstva za izradu Nacrta zakona o plaćama i naknadama državnih službenika i namještenika u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj

-ad.15.-
Donosi se Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na donošenje rješenja o visini naknade

-ad.16.-
Donosi se Zaključak o davanju prethodne suglasnosti ministru prosvjete, znanosti, kulture i športa Županije Posavske na donošenje rješenja o visini naknade

-ad.17.-
Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru

-ad.18.-
Donosi se Zaključak za angažiranje osoba po osnovu ugovora o djelu

-ad.19.-
Donosi se Zaključak o davanju suglasnosti ministrici financija na Rješenje o visini naknade za rad u Povjerenstvima za javane nabavke u Ministarstvu financija Županije Posvske

-ad.20.-
Donosi se Zaključak o davanju prethodne suglasnosti predsjedniku Vlade za donošenje rješenja o visini naknade

-ad.21.-
Donosi se Zaključak o predlaganju člana savjeta za strane investitore u Federaciji Bosne i Hercegovine

-ad.22.-
Donosi se Zaključak

-ad.23.-
Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu na ime financijske potpore majkama koje su tijekom 2016.godine rodile dijete

-ad.24.-
Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu Centrima za socijalni rad i zdravstvenim ustanovama u Županiji Posavskoj

-ad.25.-
Donosi se Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju vrijednosti boda zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja za sklapanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama u Županiji Posavskoj za 2016.godinu

-ad.26.-
Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu na ime realizacije kulturno športskih programa i aktivnosti

-ad.27.-
Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu Ministarstvu zdravstva, rada i socijalne politike Županije Posavske

-ad.28.-
Donosi se Odluka o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu Vladi Županije Posavske

-ad.29.-
Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa

-ad.30.-
Donosi se Zaključak o davanju prethodne suglasnosti Ministarstvu branitelja za zaključivanje ugovora o djelu

-ad.31.-
Donosi se Zaključak o davanju prethodne suglasnosti Županijskoj upravi civilne zaštite za zaključivanje ugovora o djelu
-ad.32.-
Donosi se Zaključak o davanju prethodne suglasnosti za zapošljavanje djelatnika na određeno vrijeme

-ad.33.-
Donosi se Zaključak o davanju suglasnosti

-ad.34.-
Donosi se Rješenje o visini naknade predsjedniku i članovima Povjerenstva za odabir korisnika sredstava na poziciji „Grant za razvoj poduzetništva i obrta“

-ad.35.-
Donosi se Rješenje o visini naknade članovima Povjerenstva za državnu službu Županije Posavske

-ad.36.-
Donosi se Odluka o usvajanju Izmjena Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu na poziciji Grantovi za zdravstvene i socijalne potrebe

-ad.37.-
Donosi se Odluka o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu za ostvarivanje prava iz socijalne zaštite

-ad.38.-
Donosi se Odluka o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu za ostvarivanje prava na iznimne novčane pomoći

-ad.39.-
Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu Ministarstvu financija Županije Posavske

-ad.40.-
Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa Županije Posavske

-ad.41.-
Donosi se Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu Vladi Županije Posavske

-ad.42.-
Donosi se Odluka o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu Vladi Županije Posavske

-ad.43.-
Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu Vladi Županije Posavske

-ad.44.-
Donosi se Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Povjerenstva za polaganje ispita općeg znanja

-ad.45.-
Donosi se Rješenje o visini naknade članovima Tima za sprečavanje korupcije u Županiji Posavskoj

-ad.46.-
Donosi se Rješenje o visini naknade članovima Povjerenstva za polaganje ispita općeg znanja

Sjednica je završena u 17,00 sati

Broj:01-02-685-1/16
Orašje, 30.12.2016.g.

 

 

Tajnik Vlade                                                                                       Predsjednik Vlade

___________________                                                          _____________________
Katica Baotić, dipl. prav.                                                           Marijan Klaić, mag. ing. aedif

spot_img
spot_img

Posljednje obavijesti