Više

  Izvod iz zapisnika sa 6. sjednice Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

   

   

   

   

   

  I Z V O D   I Z    Z A P I S N I K A

   

  sa  VI. sjednice  Vlade Županije Posavske

  održane dana 18.05.2015.g. u Orašju

   

   

  Sjednica je počela sa radom u 13,00 sati

   

   

   

  Nakon što je Predsjednik utvrdio da postoji kvorum za rad Vlade, pristupilo se razmatranju Zapisnika sa  4. i 5. sjednice Vlade Županije Posavske,

  Zapisnici   su  jednoglasno usvojeni.

  Nakon usvajanja gore navedenih   Zapisnika Predsjednik predlaže sljedeći:

   

  D n e v n i   r e d 

   

  1.Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava iz Grantova za vodoprivredu utvrđenog Proračunom Županije Posavske za 2015.godinu

  1. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
  2. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu Udruzi roditelja djece s posebnim potrebama
  3. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu općini Domaljevac-Šamac općini Odžak i općini Orašje u svrhu sufinanciranja prijevoza učenika za veljaču školske 2014./2015.godine
  4. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu radio postajama sa područja Županije Posavske
  5. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu za realizaciju kulturno-športskih programa i aktivnosti
  6. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu za sufinanciranje doktorskog studija

  8.Prijedlog zaključka ( Aneks sporazuma sa Pravnim fakultetom)

  9.Prijedlog zaključka (Aneks sporazuma sa Fakultetom prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti)

  10.Prijedlog zaključka (Aneks sporazuma sa Filozofskim fakultetom)

  11.Prijedlog zaključka ( Aneks sporazuma sa Ekonomskim fakultetom)

  1. Zahtjev za davanje suglasnosti Općinskom sudu Orašje za zaključenje ugovora o djelu sa Marom Jurić

  13.Zahtjev za davanje suglasnosti Kantonalnom  sudu u Odžaku za zaključenje ugovora o djelu sa Elvirom Pobrić

  14.Zahtjev za davanje suglasnosti Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za zaključenje ugovora o djelu sa Anicom Cvitković

  1. Zahtjev za upošljavanje djelatnika na neodređeno vrijeme u OŠ Orašje (spremačica)

   

  D o p u n a   d n e v n o g    r e d a

   

  1.Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2015. godinu na poziciji „Grant za razvoj poduzetništva i obrta“

  1. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu na poziciji „Grant za razvoj poduzetništva i obrta“
  2. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske za provođenje postupka javne nabave za izradu glavnog projekta rekonstrukcije ljetnog nasipa Domaljevac
  3. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske
  4. Zahtjev za davanje suglasnosti Stručnoj službi Vlade za zaključivanje ugovora o djelu sa Željkom Paradžikom.
  5. Pravilnik o načinu izdavanja i izgleda službene iskaznice predsjednika i članova Vlade Županije Posavske
  6. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu Vladi Županije Posavske ( dječji vrtić)
  7. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu Vladi Županije Posavske (Gospodarska komora)
  8. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu Kući nade Odžak
  9. Prijedlog odluke  o odobravanju  izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu Crvenom križu Županije Posavske

   

  Ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva predlaže da se točka 14. skine s dnevnog reda, te  točka 15. dnevnog reda postaje točka 14. dnevnog reda. Tako izmijenjen dnevni red kao i dopuna dnevnog reda  jednoglasno su usvojeni, a potom su doneseni sljedeći

   

  Z A K LJ U Č C I

   

  -ad.1.-

  Donosi se Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava iz Grantova za vodoprivredu utvrđenog Proračunom Županije Posavske za 2015.godinu

   

  -ad.2.-

  Donosi se Odluka o odobravanju  izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

   

  ad.3.-

  Donosi se Odluka o odobravanju  izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu Udruzi roditelja djece s posebnim potrebama

   

  ad.4.-

  Donosi se Odluka o o odobravanju  izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu općini Domaljevac-Šamac općini Odžak i općini Orašje u svrhu sufinanciranja prijevoza učenika za veljaču školske 2014./2015.godine

   

  ad.5.-

  Donosi se Odluka o odobravanju  izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu radio postajama sa područja Županije Posavske

   

  ad.6.-

  Donosi se Odluka o odobravanju  izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu za realizaciju kulturno-športskih programa i aktivnosti

   

  ad.7.-

  Donosi se Odluka o odobravanju  izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu za sufinanciranje doktorskog studija

   

  ad.8.-

  Donosi se Zaključak ( Aneks sporazuma sa Pravnim fakultetom)

   

  ad.9 .-

  Donosi se Zaključak (Aneks sporazuma sa Fakultetom prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti)

   

  ad.10.-

  Donosi se Zaključak (Aneks sporazuma sa Filozofskim fakultetom)

   

  ad.11.-

  Donosi se Zaključak ( Aneks sporazuma sa Ekonomskim fakultetom)

   

  ad.12.-

  Donosi se Zaključak:

  1.Daje se suglasnost Općinskom sudu Orašje za zaključenje ugovora o djelu sa Marom Jurić za period od 23.04.2015.g do 27.04.2015.g. i  od 11.05.2015.g. do 15.05.2015.g.

   

  ad.13.-

  Donosi se Zaključak:

  1.Daje se suglasnost Kantonalnom  sudu u Odžaku za zaključenje ugovora o djelu sa Elvirom Pobrić za travanj 2015.godine

   

  ad.14.-

  Donosi se Zaključak:

  1. Daje se suglasnost Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa za upošljavanje djelatnika- spremačice na neodređeno vrijeme u Osnovnoj školi Orašje

   

  ad.15.-

  Donosi se Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2015. godinu na poziciji „Grant za razvoj poduzetništva i obrta“

   

  ad.16.-

  Donosi se Odluka o odobravanju  izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu na poziciji „Grant za razvoj poduzetništva i obrta“

   

  ad.17.-

  Donosi se Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske za provođenje postupka javne nabave za izradu glavnog projekta rekonstrukcije ljetnog nasipa Domaljevac

   

  ad.18.-

  Donosi se Odluka o odobravanju  izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske

   

  ad.19.-

  Donosi se Zaključak:

  1.Daje se suglasnost Stručnoj službi Vlade za zaključivanje ugovora o djelu sa Željkom Paradžikom, koji  je obavljao poslove prevođenja za vrijeme posjete delegacije iz Kuvajta.

   

  ad.20.-

  Skida se s dnevnog reda Pravilnik o načinu izdavanja i izgleda službene iskaznice predsjednika i članova Vlade Županije Posavske

   

  ad.21.-

  Donosi se Odluka o odobravanju  izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu Vladi Županije Posavske ( dječji vrtić)

   

  ad.22.-

  Donosi se Odluka o odobravanju  izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu Vladi Županije Posavske (Gospodarska komora)

   

  ad.23.-

  Donosi se Odluka o odobravanju  izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu Kući nade Odžak

   

  ad.24.-

  Donosi se Odluka o odobravanju  izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu Crvenom križu Županije Posavske

   

   

  Sjednica je završena u 16,00 sati

   

  Broj:01-02-248-2/15

  Orašje, 20.05.2015.g.

   

   

  TAJNIK VLADE                                                                      PREDSJEDNIK VLADE

          ___________________                                            _____________________

                                                                                            Marijan Klaić,mag.ing.aedif

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti