Izvod iz zapisnika sa 6. sjednice Vlade Županije Posavske

Najčitanije

 

 

 

 

 

I Z V O D   I Z    Z A P I S N I K A

 

sa  VI. sjednice  Vlade Županije Posavske

održane dana 18.05.2015.g. u Orašju

 

 

Sjednica je počela sa radom u 13,00 sati

 

 

 

Nakon što je Predsjednik utvrdio da postoji kvorum za rad Vlade, pristupilo se razmatranju Zapisnika sa  4. i 5. sjednice Vlade Županije Posavske,

Zapisnici   su  jednoglasno usvojeni.

Nakon usvajanja gore navedenih   Zapisnika Predsjednik predlaže sljedeći:

 

D n e v n i   r e d 

 

1.Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava iz Grantova za vodoprivredu utvrđenog Proračunom Županije Posavske za 2015.godinu

 1. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
 2. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu Udruzi roditelja djece s posebnim potrebama
 3. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu općini Domaljevac-Šamac općini Odžak i općini Orašje u svrhu sufinanciranja prijevoza učenika za veljaču školske 2014./2015.godine
 4. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu radio postajama sa područja Županije Posavske
 5. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu za realizaciju kulturno-športskih programa i aktivnosti
 6. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu za sufinanciranje doktorskog studija

8.Prijedlog zaključka ( Aneks sporazuma sa Pravnim fakultetom)

9.Prijedlog zaključka (Aneks sporazuma sa Fakultetom prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti)

10.Prijedlog zaključka (Aneks sporazuma sa Filozofskim fakultetom)

11.Prijedlog zaključka ( Aneks sporazuma sa Ekonomskim fakultetom)

 1. Zahtjev za davanje suglasnosti Općinskom sudu Orašje za zaključenje ugovora o djelu sa Marom Jurić

13.Zahtjev za davanje suglasnosti Kantonalnom  sudu u Odžaku za zaključenje ugovora o djelu sa Elvirom Pobrić

14.Zahtjev za davanje suglasnosti Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za zaključenje ugovora o djelu sa Anicom Cvitković

 1. Zahtjev za upošljavanje djelatnika na neodređeno vrijeme u OŠ Orašje (spremačica)

 

D o p u n a   d n e v n o g    r e d a

 

1.Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2015. godinu na poziciji „Grant za razvoj poduzetništva i obrta“

 1. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu na poziciji „Grant za razvoj poduzetništva i obrta“
 2. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske za provođenje postupka javne nabave za izradu glavnog projekta rekonstrukcije ljetnog nasipa Domaljevac
 3. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske
 4. Zahtjev za davanje suglasnosti Stručnoj službi Vlade za zaključivanje ugovora o djelu sa Željkom Paradžikom.
 5. Pravilnik o načinu izdavanja i izgleda službene iskaznice predsjednika i članova Vlade Županije Posavske
 6. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu Vladi Županije Posavske ( dječji vrtić)
 7. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu Vladi Županije Posavske (Gospodarska komora)
 8. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu Kući nade Odžak
 9. Prijedlog odluke  o odobravanju  izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu Crvenom križu Županije Posavske

 

Ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva predlaže da se točka 14. skine s dnevnog reda, te  točka 15. dnevnog reda postaje točka 14. dnevnog reda. Tako izmijenjen dnevni red kao i dopuna dnevnog reda  jednoglasno su usvojeni, a potom su doneseni sljedeći

 

Z A K LJ U Č C I

 

-ad.1.-

Donosi se Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava iz Grantova za vodoprivredu utvrđenog Proračunom Županije Posavske za 2015.godinu

 

-ad.2.-

Donosi se Odluka o odobravanju  izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

 

ad.3.-

Donosi se Odluka o odobravanju  izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu Udruzi roditelja djece s posebnim potrebama

 

ad.4.-

Donosi se Odluka o o odobravanju  izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu općini Domaljevac-Šamac općini Odžak i općini Orašje u svrhu sufinanciranja prijevoza učenika za veljaču školske 2014./2015.godine

 

ad.5.-

Donosi se Odluka o odobravanju  izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu radio postajama sa područja Županije Posavske

 

ad.6.-

Donosi se Odluka o odobravanju  izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu za realizaciju kulturno-športskih programa i aktivnosti

 

ad.7.-

Donosi se Odluka o odobravanju  izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu za sufinanciranje doktorskog studija

 

ad.8.-

Donosi se Zaključak ( Aneks sporazuma sa Pravnim fakultetom)

 

ad.9 .-

Donosi se Zaključak (Aneks sporazuma sa Fakultetom prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti)

 

ad.10.-

Donosi se Zaključak (Aneks sporazuma sa Filozofskim fakultetom)

 

ad.11.-

Donosi se Zaključak ( Aneks sporazuma sa Ekonomskim fakultetom)

 

ad.12.-

Donosi se Zaključak:

1.Daje se suglasnost Općinskom sudu Orašje za zaključenje ugovora o djelu sa Marom Jurić za period od 23.04.2015.g do 27.04.2015.g. i  od 11.05.2015.g. do 15.05.2015.g.

 

ad.13.-

Donosi se Zaključak:

1.Daje se suglasnost Kantonalnom  sudu u Odžaku za zaključenje ugovora o djelu sa Elvirom Pobrić za travanj 2015.godine

 

ad.14.-

Donosi se Zaključak:

 1. Daje se suglasnost Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa za upošljavanje djelatnika- spremačice na neodređeno vrijeme u Osnovnoj školi Orašje

 

ad.15.-

Donosi se Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2015. godinu na poziciji „Grant za razvoj poduzetništva i obrta“

 

ad.16.-

Donosi se Odluka o odobravanju  izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu na poziciji „Grant za razvoj poduzetništva i obrta“

 

ad.17.-

Donosi se Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske za provođenje postupka javne nabave za izradu glavnog projekta rekonstrukcije ljetnog nasipa Domaljevac

 

ad.18.-

Donosi se Odluka o odobravanju  izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske

 

ad.19.-

Donosi se Zaključak:

1.Daje se suglasnost Stručnoj službi Vlade za zaključivanje ugovora o djelu sa Željkom Paradžikom, koji  je obavljao poslove prevođenja za vrijeme posjete delegacije iz Kuvajta.

 

ad.20.-

Skida se s dnevnog reda Pravilnik o načinu izdavanja i izgleda službene iskaznice predsjednika i članova Vlade Županije Posavske

 

ad.21.-

Donosi se Odluka o odobravanju  izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu Vladi Županije Posavske ( dječji vrtić)

 

ad.22.-

Donosi se Odluka o odobravanju  izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu Vladi Županije Posavske (Gospodarska komora)

 

ad.23.-

Donosi se Odluka o odobravanju  izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu Kući nade Odžak

 

ad.24.-

Donosi se Odluka o odobravanju  izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu Crvenom križu Županije Posavske

 

 

Sjednica je završena u 16,00 sati

 

Broj:01-02-248-2/15

Orašje, 20.05.2015.g.

 

 

TAJNIK VLADE                                                                      PREDSJEDNIK VLADE

        ___________________                                            _____________________

                                                                                          Marijan Klaić,mag.ing.aedif

spot_img
spot_img

Posljednje obavijesti