Više

  Izvod iz zapisnika sa 60. sjednice Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

   

   

   

   

   

  Izvod iz zapisnika

  sa 60. sjednice Vlade Županije Posavske

  održane 06.02.2017. godine

   

   

  Sjednica je počela sa radom u 14:00 sati

   

  Nakon što je Predsjednik utvrdio da postoji kvorum za rad Vlade, pristupilo se razmatranju Zapisnika sa 58. i 59. sjednice Vlade Županije Posavske.

  Zapisnici su jednoglasno usvojeni.

  Nakon usvajanja Zapisnika, predsjednik predlaže slijedeći

   

   

  Dnevni red

   

  1. Prijedlog odluke o kriterijima raspodijele sredstava iz tekuće pričuve Proračuna Županije Posavske za 2017.godinu
  2. Javni poziv za angažiranje volontera u tijela državne službe u Županiji Posavskoj
  3. Prijedlog rješenja o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje liste kandidata za volontiranje
  4. Prijedlog rješenja o imenovanju povjerenstva za izradu Nacrta zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu Županije Posavske
  5. Prijedlog rješenja o imenovanju Upravnog vijeća Županijske bolnice u Orašju
  6. Prijedlog zaključka o davanju ovlaštenja predsjedniku Vlade Županije Posavske
  7. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za zapošljavanje djelatnika na određeno vrijeme
  8. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za zapošljavanje djelatnika na određeno vrijeme do 90 dana
  9. Prijedlog zaključka o davanju   suglasnosti
  10. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za ostvarivanje prava na naknadu za slučaj teške bolesti
  11. Odgovori na poslaničko pitanje
  12. Odgovori na zastupnička pitanja

   

  Dopuna dnevnog reda

   

  1.Prijedlog zaključka ( Izvješća o radu za 2016.godinu)

  1. Prijedlog zaključka ( Programi rada za 2017.godini)

  3.Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom

  Županije  Posavske za 2017. godinu  na poziciji Grantovi za šport i kulturu

  1. Prijedlog zaključka o prihvaćanju nacrta kolektivnih ugovora

   

   

  Dnevni red kao i dopuna dnevnog reda jednoglasno su usvojeni, a potom su doneseni slijedeći:

  Zaključci

  -ad.1.-

  Donosi se Odluka o kriterijima raspodijele sredstava iz tekuće pričuve Proračuna Županije Posavske za 2017.godinu

  ad.2.-

  Objavljuje  se Javni poziv za angažiranje volontera u tijela državne službe u Županiji Posavskoj

  -ad.3.-

  Donosi se Rješenje o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje liste kandidata za volontiranje

  -ad.4.-

  Donosi se Rješenje o imenovanju povjerenstva za izradu Nacrta zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu Županije Posavske

  -ad.5.-

  Donosi se Rješenja o imenovanju Upravno vijeća Županijske bolnice u Orašju

  -ad.6.-

  Donosi se Zaključak o davanju ovlaštenja predsjedniku Vlade Županije Posavske

  -ad.7.-

  Donosi se Zaključak o davanju prethodne suglasnosti za zapošljavanje djelatnika na određeno vrijeme

  -ad.8.-

  Donosi se Zaključak o davanju prethodne suglasnosti za zapošljavanje djelatnika na određeno vrijeme do 90 dana

  -ad.9.-

  Donosi se Zaključak o davanju   suglasnosti

  -ad.10.-

  Donosi se Zaključak o  davanju prethodne suglasnosti za ostvarivanje prava na naknadu za slučaj teške bolesti

  -ad.11.-

  Donosi se Zaključak:

  1.Objedinjuju se Odgovori na poslanička pitanja Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa (broj:06-49-78-2/17, od 02.02.2017.godine) i Ministarstva zdrvstva, rada i socijalne politike (broj:07-49-26-1/17, od 01.02.2017.godine) i upućuju Federalnom ministarstvu obrazovanja.

  -ad.12.-

  Utvrđuju  se Odgovori na zastupnička pitanja

  -ad.13.-

  Donosi se Zaključak (Izvješća o radu za 2016.godinu)

  -ad.14.-

  Donosi se Zaključak (Programi rada za 2017.godini)

  -ad.15.-

  Donosi se Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom  Županije  Posavske za 2017. godinu  na poziciji Grantovi za šport i kulturu

  -ad.16.-

  Ne donosi se Zaključak o prihvaćanju nacrta kolektivnih ugovora

   

  Sjednica je završena u 15,45 sati

   

  Broj:01-02-26-1/17

  Orašje, 07.02.2017.g.

   

   

  Tajnik Vlade                                                                        Predsjednik Vlade

  ___________________                                             _____________________

  Katica Baotić, dipl. prav.                                             Marijan Klaić, mag. ing. aedif

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti