Izvod iz zapisnika sa 60. sjednice Vlade Županije Posavske

Najčitanije

 

 

 

 

 

Izvod iz zapisnika

sa 60. sjednice Vlade Županije Posavske

održane 06.02.2017. godine

 

 

Sjednica je počela sa radom u 14:00 sati

 

Nakon što je Predsjednik utvrdio da postoji kvorum za rad Vlade, pristupilo se razmatranju Zapisnika sa 58. i 59. sjednice Vlade Županije Posavske.

Zapisnici su jednoglasno usvojeni.

Nakon usvajanja Zapisnika, predsjednik predlaže slijedeći

 

 

Dnevni red

 

 1. Prijedlog odluke o kriterijima raspodijele sredstava iz tekuće pričuve Proračuna Županije Posavske za 2017.godinu
 2. Javni poziv za angažiranje volontera u tijela državne službe u Županiji Posavskoj
 3. Prijedlog rješenja o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje liste kandidata za volontiranje
 4. Prijedlog rješenja o imenovanju povjerenstva za izradu Nacrta zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu Županije Posavske
 5. Prijedlog rješenja o imenovanju Upravnog vijeća Županijske bolnice u Orašju
 6. Prijedlog zaključka o davanju ovlaštenja predsjedniku Vlade Županije Posavske
 7. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za zapošljavanje djelatnika na određeno vrijeme
 8. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za zapošljavanje djelatnika na određeno vrijeme do 90 dana
 9. Prijedlog zaključka o davanju   suglasnosti
 10. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za ostvarivanje prava na naknadu za slučaj teške bolesti
 11. Odgovori na poslaničko pitanje
 12. Odgovori na zastupnička pitanja

 

Dopuna dnevnog reda

 

1.Prijedlog zaključka ( Izvješća o radu za 2016.godinu)

 1. Prijedlog zaključka ( Programi rada za 2017.godini)

3.Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom

Županije  Posavske za 2017. godinu  na poziciji Grantovi za šport i kulturu

 1. Prijedlog zaključka o prihvaćanju nacrta kolektivnih ugovora

 

 

Dnevni red kao i dopuna dnevnog reda jednoglasno su usvojeni, a potom su doneseni slijedeći:

Zaključci

-ad.1.-

Donosi se Odluka o kriterijima raspodijele sredstava iz tekuće pričuve Proračuna Županije Posavske za 2017.godinu

ad.2.-

Objavljuje  se Javni poziv za angažiranje volontera u tijela državne službe u Županiji Posavskoj

-ad.3.-

Donosi se Rješenje o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje liste kandidata za volontiranje

-ad.4.-

Donosi se Rješenje o imenovanju povjerenstva za izradu Nacrta zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu Županije Posavske

-ad.5.-

Donosi se Rješenja o imenovanju Upravno vijeća Županijske bolnice u Orašju

-ad.6.-

Donosi se Zaključak o davanju ovlaštenja predsjedniku Vlade Županije Posavske

-ad.7.-

Donosi se Zaključak o davanju prethodne suglasnosti za zapošljavanje djelatnika na određeno vrijeme

-ad.8.-

Donosi se Zaključak o davanju prethodne suglasnosti za zapošljavanje djelatnika na određeno vrijeme do 90 dana

-ad.9.-

Donosi se Zaključak o davanju   suglasnosti

-ad.10.-

Donosi se Zaključak o  davanju prethodne suglasnosti za ostvarivanje prava na naknadu za slučaj teške bolesti

-ad.11.-

Donosi se Zaključak:

1.Objedinjuju se Odgovori na poslanička pitanja Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa (broj:06-49-78-2/17, od 02.02.2017.godine) i Ministarstva zdrvstva, rada i socijalne politike (broj:07-49-26-1/17, od 01.02.2017.godine) i upućuju Federalnom ministarstvu obrazovanja.

-ad.12.-

Utvrđuju  se Odgovori na zastupnička pitanja

-ad.13.-

Donosi se Zaključak (Izvješća o radu za 2016.godinu)

-ad.14.-

Donosi se Zaključak (Programi rada za 2017.godini)

-ad.15.-

Donosi se Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom  Županije  Posavske za 2017. godinu  na poziciji Grantovi za šport i kulturu

-ad.16.-

Ne donosi se Zaključak o prihvaćanju nacrta kolektivnih ugovora

 

Sjednica je završena u 15,45 sati

 

Broj:01-02-26-1/17

Orašje, 07.02.2017.g.

 

 

Tajnik Vlade                                                                        Predsjednik Vlade

___________________                                             _____________________

Katica Baotić, dipl. prav.                                             Marijan Klaić, mag. ing. aedif

spot_img
spot_img

Posljednje obavijesti