Više

  Izvod iz zapisnika sa 61. sjednice Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

   

   

   

   

   

  Izvod iz zapisnika

  sa 61. sjednice Vlade Županije Posavske

  održane 16.02.2017. godine

   

   

  Sjednica je počela sa radom u 11:00 sati

  Nakon što je Predsjednik utvrdio da postoji kvorum za rad Vlade, pristupilo se razmatranju Zapisnika sa 60. sjednice Vlade Županije Posavske.

  Zapisnik je jednoglasno usvojen.

  Nakon usvajanja Zapisnika, predsjednik predlaže slijedeći

   

  Dnevni red

  1. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2017.godinu Vladi Županije Posavske
  2. Prijedlog odluke o rasporedu sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2017. godinu političkim strankama
  3. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2017. godinu na ime realizacije športskih programa i aktivnosti
  4. Prijedlog zaključka o prihvaćanju nacrta kolektivnih ugovora
  5. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Nacrta kolektivnog ugovora za policijske službenike u Ministarstvu unutarnjih poslova Županije Posavske
  6. Prijedlog zaključka o davanju ovlaštenja predsjedniku Vlade Županije Posavske
  7. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti ministru unutarnjih poslova Županije Posavske na donošenje rješenja o visini naknade članovima Komisije za provođenje postupka javne nabave roba i radova
  8. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti ministru unutarnjih poslova Županije Posavske na donošenje rješenja o visini naknade članovima Povjerenstva za prijem u radni odnos policijskih službenika
  9. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti ministru unutarnjih poslova Županije Posavske na donošenje rješenja o visini naknade članovima Povjerenstva za provođenje redovnog godišnjeg popisa stalnih sredstava, obveza i potraživanja
  10. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za zapošljavanje djelatnika na određeno vrijeme do 90 dana
  11. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Elaborata o popisu sredstava, potraživanja, obveza i sitnog inventara sa stanjem na dan 31.12.2016. godine u Županiji Posavskoj

  Dopuna dnevnog reda

  1. Prijedlog zaključka
  2. Odgovor na zastupničku inicijativu
  3. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za zaključivanje ugovor o djelu

  za mjesec siječanj tekuće godine

  Dnevni red kao i dopuna dnevnog reda jednoglasno su usvojeni, a potom su doneseni slijedeći:

  Zaključci

  -ad.1.-

  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2017.godinu Vladi Županije Posavske

  ad.2.-

  Donosi se Odluka o rasporedu sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2017. godinu političkim strankama

  -ad.3.-

  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2017. godinu na ime realizacije športskih programa i aktivnosti

  -ad.4.-

  Donosi se Zaključak o prihvaćanju nacrta kolektivnih ugovora

  -ad.5.-

  Donosi se Zaključak o prihvaćanju Nacrta kolektivnog ugovora za policijske službenike u Ministarstvu unutarnjih poslova Županije Posavske

  -ad.6.-

  Donosi se Zaključak  o davanju ovlaštenja predsjedniku Vlade Županije Posavske

  -ad.7.-

  Donosi se Zaključak o davanju prethodne suglasnosti ministru unutarnjih poslova Županije Posavske na donošenje rješenja o visini naknade članovima Komisije za provođenje postupka javne nabave roba i radova

  -ad.8.-

  Donosi se Zaključak o davanju prethodne suglasnosti ministru unutarnjih poslova Županije Posavske na donošenje rješenja o visini naknade članovima Povjerenstva za prijem u radni odnos policijskih službenika

  -ad.9.-

  Donosi se Zaključak o  davanju prethodne suglasnosti ministru unutarnjih poslova Županije Posavske na donošenje rješenja o visini naknade članovima Povjerenstva za provođenje redovnog godišnjeg popisa stalnih sredstava, obveza i potraživanja

  -ad.10.-

  Donosi se Zaključak o davanju prethodne suglasnosti za zapošljavanje djelatnika na određeno vrijeme do 90 dana

  -ad.11.-

  Donosi se Zaključak o prihvaćanju Elaborata o popisu sredstava, potraživanja, obveza i sitnog inventara sa stanjem na dan 31.12.2016. godine u Županiji Posavskoj

  -ad.12.-

  Donosi se Zaključak

  -ad.13.-

  Donosi se Zaključak

  1.Prihvaća se Odgovor na zastupničku inicijativu Ministarstva pravosuđa i uprave (broj:03-49-333-1/16, od 13.02.2017.godine) i upućuje Skupštini Županije Posavske.

  -ad.14.-

  Donosi se Zaključak o davanju prethodne suglasnosti za zaključivanje ugovor o djelu  za mjesec siječanj tekuće godine

  Sjednica je završena u 13,30 sati

  Broj:01-02-47-1/17

  Orašje, 17.02.2017.g.

   

   

  Tajnik Vlade                                                                                Predsjednik Vlade

  ___________________                                                   _____________________

  Katica Baotić, dipl. prav.                                                     Marijan Klaić, mag. ing. aedif

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti