Više

  Izvod iz zapisnika sa 62. sjednice Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

   

   

   

   

   

   
  Izvod iz zapisnika
  sa 62. sjednice Vlade Županije Posavske
  održane 07.03.2017. godine
  Sjednica je počela sa radom u 13:30 sati

  Nakon što je Predsjednik utvrdio da postoji kvorum za rad Vlade, pristupilo se razmatranju Zapisnika sa 61. sjednice Vlade Županije Posavske.
  Zapisnik je jednoglasno usvojen.
  Nakon usvajanja Zapisnika, predsjednik predlaže slijedeći

  Dnevni red

  1. Program rada Vlade Županije Posavske za 2017. godinu
  2. Nacrt zakona o komunalnom gospodarstvu Županije Posavske
  3. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2017. godinu na poziciji Grantovi za financiranje vjerskih zajednica
  4. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2017. odinu na poziciji Grantovi za financiranje višeg i visokog obrazovanja i Zavoda za školstvo
  5. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2017. godinu na poziciji Grantovi za informiranje
  6. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2017. godinu na poziciji Grant za sufinanciranje osnovnog i srednjeg obrazovanja djece s posebnim potrebama
  7. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2017. godinu na poziciji Grantovi za zdravstvene i socijalne potrebe
  8. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2017. godinu na poziciji Transfer za zdravstvene institucije i centre za socijalni rad
  9. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2017.godinu na poziciji „Grantovi za branitelje i stradalnike Domovinskog rata“
  10. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2017.godinu Udruzi roditelja djece s posebnim potrebama Orašje
  11. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2017.godinu Crvenom križu Županije Posavske
  12. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2017.godinu Gospodarskoj komori Županije Posavske
  13. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2017.godinu Kući nade Odžak
  14. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2017.godinu Udruzi roditelja djece s posebnim potrebama Angelus Domaljevac
  15. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2017.godinu s pozicije „Grantovi za branitelje i stradalnike Domovinskog rata“
  16. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2017.godinu za stipendiranje redovitih studenata u akademskoj 2016./2017.godini
  17. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2017.godinu općini Domaljevac-Šamac općini Odžak i općini Orašje na ime sufinanciranja prijevoza učenika za siječanj školske 2016./2017.godine
  18. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2017.godinu na ime realizacije kulturno športskih programa i aktivnosti
  19. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2017.godinu Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa
  20. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2017.godinu za ostvarivanje prava na iznimne novčane pomoći
  21. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2017.godinu za ostvarivanje prava na temelju Zakona o porodiljnim naknadama zaposlenim majkama
  22. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2017.godinu za ostvarivanje prava na temelju Odluke o porodnim naknadama nezaposlenim majkama
  23. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2017.godinu za ostvarivanje prava iz socijalne zaštite
  24. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2017.godinu za ostvarivanje prava civilnih žrtava rata
  25. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2017.godinu za ostvarivanje prava na temelju Odluke o stipendiranju studenata Medicinskog fakulteta
  26. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2017.godinu Županijskoj upravi civilne zaštite
  27. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2017.godinu Kantonalnom sudu u Odžaku
  28. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Akcijski plan Vlade Županije Posavske 2016.-2018.godine za realizaciju reformske agende BiH
  29. Prijedlog odluke o izboru volontera u tijela državne službe u Županiji Posavskoj
  30. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjoj organizaciji Službe za odnose s javnošću Vlade Županije Posavske
  31. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjoj organizaciji Zajedničke službe Vlade Županije Posvske
  32. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Zajedničkoj službi vlade Županije Posavske za provedbu postupka zajedničke javne nabave robe – mrkog uglja
  33. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Zajedničkoj službi vlade Županije Posavske za provedbu postupka zajedničke javne nabave robe za održavanje čistoće zgrade i robe široke potrošnje
  34. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Zajedničkoj službi vlade Županije Posavske za provedbu postupka zajedničke javne nabave robe pogonskog goriva (benzin i dizel)
  35. Prijedlog rješenje o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Službe za upošljavanje Županije Posavske
  36. Prijedlog rješenja o imenovanju Povjerenstva za vođenje pregovora sa Sindikatom djelatnika Ministarstva unutarnjih poslova Županije Posvske
  37. Prijedlog zaključka o davanju ovlaštenja ministrici financija Županije Posavske
  38. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti Ministarstvu financija za zaključivanje ugovor o djelu
  39. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za angažiranje osoba po osnovu ugovora o djelu u 2017.godini
  40. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za angažiranje osoba po osnovu ugovora o djelu
  41. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za upošljavanje
  42. Prijedlog zaključka o popuni upražnjenih radnih mjesta u Ministarstvu unutarnjih poslova
  43. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za ostvarivanje prava na naknadu za slučaj teške bolesti
  44. Prijedlog zaključka o prihvaćanju odgovora na zastupničko pitanje
  45. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti
  46. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2017.godinu Vladi Županije Posavske

  Dnevni red je jednoglasno usvojen, a potom su doneseni slijedeći:
  Zaključci
  -ad.1.-
  Donosi se Zaključak:
  1.Donosi se Program rada Vlade Županije Posavske za 2017. godinu i upućuje Skupštini Županije Posavske

  -ad.2.-
  Utvrđuje se Prijedlog zakona o komunalnom gospodarstvu Županije Posavske i upućuje Skupštini Županije Posavske

  -ad.3.-
  Donosi se Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2017. godinu na poziciji Grantovi za financiranje vjerskih zajednica

  -ad.4.-
  Donosi se Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2017. odinu na poziciji Grantovi za financiranje višeg i visokog obrazovanja i Zavoda za školstvo

  -ad.5.-
  Donosi se Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2017. godinu na poziciji Grantovi za informiranje
  -ad.6.-
  Donosi se Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2017. godinu na poziciji Grant za sufinanciranje osnovnog i srednjeg obrazovanja djece s posebnim potrebama

  -ad.7.-
  Donosi se Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2017. godinu na poziciji Grantovi za zdravstvene i socijalne potrebe

  -ad.8.-
  Donosi se Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2017. godinu na poziciji Transfer za zdravstvene institucije i centre za socijalni rad

  -ad.9.-
  Donosi se Odluka o o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2017.godinu na poziciji „Grantovi za branitelje i stradalnike Domovinskog rata“

  -ad.10.-
  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2017.godinu Udruzi roditelja djece s posebnim potrebama Orašje

  -ad.11.-
  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2017.godinu Crvenom križu Županije Posavske

  -ad.12.-
  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2017.godinu Gospodarskoj komori Županije Posavske

  -ad.13.-
  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2017.godinu Kući nade Odžak

  -ad.14.-
  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2017.godinu Udruzi roditelja djece s posebnim potrebama Angelus Domaljevac

  -ad.15.-
  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2017.godinu s pozicije „Grantovi za branitelje i stradalnike Domovinskog rata“

  -ad.16.-
  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2017.godinu za stipendiranje redovitih studenata u akademskoj 2016./2017.godini

  -ad.17.-
  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2017.godinu općini Domaljevac-Šamac općini Odžak i općini Orašje na ime sufinanciranja prijevoza učenika za siječanj školske 2016./2017.godine

  -ad.18.-
  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2017.godinu na ime realizacije kulturno športskih programa i aktivnosti

  -ad.19.-
  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2017.godinu Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa

  -ad.20.-
  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2017.godinu za ostvarivanje prava na iznimne novčane pomoći

  -ad.21.-
  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2017.godinu za ostvarivanje prava na temelju Zakona o porodiljnim naknadama zaposlenim majkama

  -ad.22.-
  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2017.godinu za ostvarivanje prava na temelju Odluke o porodnim naknadama nezaposlenim majkama

  -ad.23.-
  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2017.godinu za ostvarivanje prava iz socijalne zaštite

  -ad.24.-
  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2017.godinu za ostvarivanje prava civilnih žrtava rata

  -ad.25.-
  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2017.godinu za ostvarivanje prava na temelju Odluke o stipendiranju studenata Medicinskog fakulteta

  -ad.26.-
  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2017.godinu Županijskoj upravi civilne zaštite

  -ad.27.-
  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2017.godinu Kantonalnom sudu u Odžaku

  -ad.28.-
  Donosi se Odluka o davanju suglasnosti na Akcijski plan Vlade Županije Posavske 2016.-2018.godine za realizaciju reformske agende BiH

  -ad.29.-
  Donosi se Odluka o izboru volontera u tijela državne službe u Županiji Posavskoj

  -ad.30.-
  Donosi se Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjoj organizaciji Službe za odnose s javnošću Vlade Županije Posavske

  -ad.31.-
  Povlači se s dnevnog reda Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjoj organizaciji Zajedničke službe Vlade Županije Posvske

  -ad.32.-
  Donosi se Odluka o davanju suglasnosti Zajedničkoj službi vlade Županije Posavske za provedbu postupka zajedničke javne nabave robe – mrkog uglja

  -ad.33.-
  Donosi se Odluka o davanju suglasnosti Zajedničkoj službi vlade Županije Posavske za provedbu postupka zajedničke javne nabave robe za održavanje čistoće zgrade i robe široke potrošnje

  -ad.34.-
  Donosi se Odluka o davanju suglasnosti Zajedničkoj službi vlade Županije Posavske za provedbu postupka zajedničke javne nabave robe pogonskog goriva (benzin i dizel)

  -ad.35.-
  Donosi se Rješenje o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Službe za upošljavanje Županije Posavske

  -ad.36.-
  Donosi se Rješenje o imenovanju Povjerenstva za vođenje pregovora sa Sindikatom djelatnika Ministarstva unutarnjih poslova Županije Posvske

  -ad.37.-
  Donosi se Zaključak o davanju ovlaštenja ministrici financija Županije Posavske

  -ad.38.-
  Donosi se Zaključak o davanju prethodne suglasnosti Ministarstvu financija za zaključivanje ugovor o djelu

  -ad.39.-
  Donosi se Zaključak o davanju prethodne suglasnosti za angažiranje osoba po osnovu ugovora o djelu u 2017.godini

  -ad.40.-
  Donosi se Zaključak o davanju prethodne suglasnosti za angažiranje osoba po osnovu ugovora o djelu

  -ad.41.-
  Donosi se Zaključak o davanju prethodne suglasnosti za upošljavanje

  -ad.42.-
  Donosi se Zaključak o popuni upražnjenih radnih mjesta u Ministarstvu unutarnjih poslova

  -ad.43.-
  Donosi se Zaključak o davanju prethodne suglasnosti za ostvarivanje prava na naknadu za slučaj teške bolesti

  -ad.44.-
  Donosi se Zaključak o prihvaćanju odgovora na zastupničko pitanje

  -ad.45.-
  Donosi se Zaključak o davanju suglasnosti

  -ad.46.-
  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2017.godinu Vladi Županije Posavske
  Sjednica je završena u 17,00 sati

   

  Broj:01-02-70-1/17
  Orašje, 09.03.2017.g.

  Tajnik Vlade                                                                                          Predsjednik Vlade

  ___________________                                                           _____________________
  Katica Baotić, dipl. prav.                                                           Marijan Klaić, mag. ing. aedif

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti