Izvod iz zapisnika sa 64. sjednice Vlade Županije Posavske

Najčitanije

Izvod iz zapisnika
sa 64. sjednice Vlade Županije Posavske
održane 11.04.2017. godine
Sjednica je počela sa radom u 15:00 sati

Sjednicom je predsjedavao Predsjednik Vlade, Marijan Klaić, a zapisnik je vodila Kata Prgić.
Nakon što je Predsjednik utvrdio da postoji kvorum za rad Vlade, pristupilo se razmatranju Zapisnika sa 63. sjednice Vlade Županije Posavske.
Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Nakon usvajanja Zapisnika, predsjednik predlaže slijedeći

Dnevni red

1. Prijedlog odluke o utvrđivanju izdataka za reprezentaciju korisnika Proračuna Županije Posavske u 2017. godini,
2. Prijedlog odluke o unosu i raspoređivanju grantova u Proračun Županije Posavske za 2017. godinu,
3. Prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava u Proračunu Županije Posavske za 2017. godinu između Vlade Županije Posavske, Ministarstva pravosuđa i uprave – Potrošačka jedinica Općinsko pravobraniteljstvo Odžak, Županijskog pravobraniteljstva i Kantonalnog tužiteljstva,
4. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2017. godinu Ministarstvu zdravstva, rada i socijalne politike,
5. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2017. godinu Ministarstvu branitelja,
6. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu financija Županije Posavske za provođenje postupka javne nabave za „Sukcesivno vršenje usluga funkcionalne podrške trezorskom sustavu financijskog upravljanja za Ministarstvo financija Županije Posavske“
7. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Skupštini Županije Posavske za provođenje postupka javne nabavke robe – jedan službeni automobil,
8. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općinskom sudu u Orašju na provedbu postupka javne nabave robe – jedan službeni automobil,
9. Prijedlog odluke o pokretanju postupka javne nabave radova – Vanjsko uređenje Športsko kulturnog centra Orašje,
10. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Vladi Županije Posavske na provedbu postupka javne nabave radova – Vanjsko uređenje Športsko kulturnog centra Orašje,
11. Prijedlog rješenja o imenovanju Povjerenstva za provedbu javne nabave radova – Vanjsko uređenje Športsko kulturnog centra Orašje,
12. Prijedlog rješenja o razrješenju člana Tima za sprečavanje korupcije u Županiji Posavskoj,
13. Prijedlog rješenja o razrješenju člana Policijskog odbora
14. Prijedlog zaključka o proglašenju neradnog dana na području Županije Posavske.

Dnevni red je jednoglasno usvojen, a potom su doneseni slijedeći:

Zaključci

-ad.1.-
Donosi se Odluka o utvrđivanju izdataka za reprezentaciju korisnika Proračuna Županije Posavske u 2017. godini,

-ad.2.-
Donosi se Odluka o unosu i raspoređivanju grantova u Proračun Županije Posavske za 2017. godinu,

-ad.3.-
Donosi se Odluka o preraspodjeli sredstava u Proračunu Županije Posavske za 2017. godinu između Vlade Županije Posavske, Ministarstva pravosuđa i uprave – Potrošačka jedinica Općinsko pravobraniteljstvo Odžak, Županijskog pravobraniteljstva i Kantonalnog tužiteljstva,

-ad.4.-
Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2017. godinu Ministarstvu zdravstva, rada i socijalne politike,

-ad.5.-
Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2017. godinu Ministarstvu branitelja

-ad.6.-
Donosi se Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu financija Županije Posavske za provođenje postupka javne nabave za „Sukcesivno vršenje usluga funkcionalne podrške trezorskom sustavu financijskog upravljanja za Ministarstvo financija Županije Posavske“

-ad.7.-
Donosi se Odluka o davanju suglasnosti Skupštini Županije Posavske za provođenje postupka javne nabavke robe – jedan službeni automobil,

-ad.8.-
Donosi se Odluka o davanju suglasnosti Općinskom sudu u Orašju na provedbu postupka javne nabave robe – jedan službeni automobil,

-ad.9.-
Donosi se Odluka o pokretanju postupka javne nabave radova – Vanjsko uređenje Športsko kulturnog centra Orašje,

-ad.10.-
Donosi se Odluka o davanju suglasnosti Vladi Županije Posavske na provedbu postupka javne nabave radova – Vanjsko uređenje Športsko kulturnog centra Orašje,

-ad.11.-
Donosi se Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provedbu javne nabave radova – Vanjsko uređenje Športsko kulturnog centra Orašje,

-ad.12.-
Donosi se Rješenje o razrješenju člana Tima za sprečavanje korupcije u Županiji Posavskoj,

-ad.13.-
Donosi se Rješenje o razrješenju člana Policijskog odbora

-ad.14.-
Donosi se Zaključak o proglašenju neradnog dana na području Županije Posavske.

Sjednica je završena u 16,00 sati
Broj:01-02-150-1/17
Orašje, 12.04.2017.g.

Tajnik Vlade                                                                                       Predsjednik Vlade

___________________                                                          _____________________
Katica Baotić, dipl. prav.                                                           Marijan Klaić, mag. ing. aedif

spot_img
spot_img

Posljednje obavijesti