Više

  Izvod iz zapisnika sa 7. sjednice Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

   

   

   

   

   

   

  I Z V O D   I Z    Z A P I S N I K A

   

  sa  VII.  sjednice  Vlade Županije Posavske

  održane dana 22.05.2015.g. u Orašju

   

  Sjednica je počela sa radom u 10,00 sati

   

  Nakon što je Predsjednik utvrdio da postoji kvorum za rad Vlade, pristupilo se razmatranju Zapisnika sa  6. sjednice Vlade Županije Posavske,

  Zapisnik  je jednoglasno usvojen.

  Nakon usvajanja gore navedenog  Zapisnika Predsjednik predlaže sljedeći:

   

  D n e v n i   r e d 

   

  1.Prijedlog rješenja o stavljanju izvan snage Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske.

  2.Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske

  3.Prijedlog odluke o stavljanju izvan snage Odluke o odobravanju izdvajanja sredstva iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu Vladi Županije Posavske

  1. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu Ministarstvu financija

   

  Dnevni red je  jednoglasno  usvojen, a potom su doneseni sljedeći

   

  Z A K LJ U Č C I

   

  -ad.1.-

  Donosi se Rješenje o stavljanju izvan snage Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske.

   

  -ad.2.-

  Donosi se Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske

   

  -ad.3.-

  Donosi se Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o odobravanju izdvajanja sredstva iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu Vladi Županije Posavske

   

  -ad.1.-

  Donosi se Odluka o odobravanju  izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu Ministarstvu financija

   

   

   

  Sjednica je završena u 10,30 sati

   

  Broj:01-02-276-2/15

  Orašje, 22.04.2015.g.

   

   

  TAJNIK VLADE                                                                        PREDSJEDNIK VLADE

          ___________________                                                   _____________________

                                                                                            Marijan Klaić,mag.ing.aedif

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti